๒/๑/๕๒

Temperature control จำหน่าย เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Micro Computer Process Controller Temperature Control automation.in.th TAIE Shihlin MAXTECH MAXTHERM

Temperature control จำหน่าย เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Micro Computer Process Controller Temperature Control automation.in.th TAIE Shihlin MAXTECH MAXTHERMO Gitta J&D Micro-Temp Chromalox ANV Honeywell KCE Golink Reach LinkingTech Pozidon Minsen Digicon Micro Computer Process ControllerTemperature Control เครื่องควบคุม อุณหภูิมิจำหน่าย เครื่องควบคุม อุณห ภูิมิ Micro Computer Process Controller Temperature Control automation.in.th-ควบคุมอุณภูมิ,ความชื้น,แรงดัน,ความดัน,อัตราการไหล,กรดด่าง ฯลฯ-แสดง ตัวเลขแบบ 2 แถวประกอบด้วยตัวเลขแบบ 4 หลัก ซึ่งแต่ละแถวจะแสดงค่าของ PV และSVง่ายสำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ acim.in.th-รับ อินพุท เทอร์โมคัพเปิ้ล ชนิด J,K,R,S,B,E,T,W,PLII,U,L และ อาร์ทีดี ชนิด JPT100,JPT50,PT100 นอกจากจากนี้ยังสามารถ รับ อินพุทเป็นสัญญาณอะนาลอก -10~10,0~10,0~20,0~50,10~50mV,-2~2,-5~5,-10~10,0~1,ACIM0~2,0~5,0~10,1~5,2~10V กระแส 0-20,4~20mA และความต้านทาน 0~5Kohm ได้อีกด้วย-เอาพุท รีเลย์,มอเตอร์วาวล์, ขับโซลิดเสตทรีเลย์(SSR Drive) ,สัญญาณอะนาลอกแบบ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V, Control SCR 1,3 phase Zero Cross or Phase angle Control AICM.in.th-มีรีโมทอินพุทจากสัญญาณ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V เพื่อเปลี่ยนค่า Sv จากที่ต่างๆได้-มีโหมด Manual เืพื่อจ่ายสัญญาณ Analog Output 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V พร้อมสเกลแสดงผลในแนวนอนเป็นเปอร์เซ็นต์-โหมด การควบคุมแบบ ON-OFF,PID+FUZZY-การควบคุมเอาพุทแบบพิเศษ HEAT-COOL ในตัวเดียวกัน ทำให้สามารถ ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ automore-เอาพุทรีทรานสมิตเตอร์ (Retransmitter)ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ(Recorder),แสดงผล(Panel Meter)ได้โดยง่าย-โหมด การควบคุมแบบ RAMP/SOAK มี 2 patterns 8 step เหมาะสำหรับเตาเผา กระเบื้องและเซอรามิค เพราะสามารถ ควบคุม และตั้ง ค่าอุณภูมิได้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ตั้งอุณภูมิเผาเซอรามิค เป็นแบบขั้นบันได โดยให้สัมพันธ์กับเวลา-อะลาม 16 แบบ รวมทั้ง อะลามเตือนฮีตเตอร์ขาด HBA ( Heater Break Alarm)Automore-สามารถ บันทึกอุณภูมิและอื่นๆได้โดยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Datalogger) ฟรีซอฟแวร์ เชื่อมต่อได้ 30 ตัว ระยะทาง 1200 M.รองรับ RS232/485 MODBUS communicating with HMI Thaimeter.comFY400 FY600 FY700 FY800 FY900 FY100 FY101PFY400 PFY600 PFY700 PFY800 PFY900 PFY100 PFY101TAIE Shihlin MAXTECH MAXTHERMO Gitta J&D Micro-Temp Chromalox ANV Honeywell KCE Golink Reach LinkingTech Pozidon Minsen DigiconMicro Computer Temperature controllerTAIE Micro ComputerTemperature Controller เครื่องควบคุมอุณหภูมิFY100 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900Product Feature by automation.in.thapproval & free powerAll models get CE and UL approval.Operate on any voltage from AC85~265V at 50/60Hz.DC 24V is also available (optionalfunction)IP65 ProofIP66(NEMA4) dust & water proof is available for all models(optionalfunction)Heater Break Alarm(HBA)Heater current flowing through CT can be displayed on controllerIf heater current is less than HBA set value. AL1will be activated(optionalfunction)MODBUS CommuncationFY series suport both MODBUS RTU and MODBUS ASCII protocal.Communication between controller and HMIa or other equipment is more conveniet(optional function)Autotuning(AT)AT Function can calculate theoptimize PID value for your control system,without trying and errormanually.Auto/Manual modeConveniently switched between auto/manual output mode by clicking"A/M" key(except"FY400").Various Indication LampsReal time monitor the status ofoutput (OUT1/OUT2), AT, alarm(AL1/AL2/AL3), manual output(MAN) and program(PRO)Bar-GraphOutput percent displayed on the bar-graph in 10 LEDs resolution(except"FY400").High AccuracyInput with 14bit A/D resolution, 0.2% accuracy of FS. Built in "AutoZero-AutoSpan" function keep goodaccuracy.RAMP & SOAKBuilt in 1 segment of RAMP & SOAK function.Applicable on "SOFT" start condition.Self-DiagnosisContinuous checks the input status, RAM status and A/D status. When error was detected, thecorresponding error code will bedisplayed on controller so that user can identify the source of troubleeasily.Data Lock FunctionAll parameters are seperated in 3 operation levels. Each parameter can be hidden or locked to preventunauthorized changes.(TC)INPUT Output(Relay)Voltage pulse(SSR drive)(RTD)(mA/V)SCR/TRIAC Trigger(mA/V/mV)Motor Valve ControlRemote SVPLCAnother controllerInput type :0~20mA,4~20mA0~5V,0~10V,2~10V,0~1VTransmissionRecorderDisplaySignal type :PV,SVOutput type:0~20mA,4~20mA0~5V,0~10V,2~10V,0~1VCommunication-RS485(RS485 Communication)Up to 31 controllerscan be connectedMax length 1200MCommunication-TTLUp to 10 controllers can be connected Max length 1MThe SV vaiue of siave controllers will be remoted by master controller, andreached to max value at the same timeRamp/Soak ProgramThere are 2 patterns by 8 segments can be used in ramp/soak programThere are 2 patterns can be linked togetter as 16 segments i ramp/soak program.Heationg and Cooling ControlMotor Valve ControlSCR/TRIAC Trigger■ Control Method ■ Fuzzy■ Autotuning(AT) ■ Limit Setting■ Easy Mounting ■ Saving Space■ Alarm Types ■ Delay Time■ Hold FunctionUse this function can avoid alarm actsat shart-up.The alarm action issuppressed at start-up until PV entersthe non-alarm range.General Description by acimTAIE single-loop controller introductionFY series digital controllers are single-loop PID controllers, which are suitable for various industrial process controls. Temperature control is one of the main applications.PFY series added the “SV RAMP/SOAK programmable” function to FY series, all other functions are the same with FY series.There are 16 segments of RAMP/SOAK in 2 patterns for programming.4-digits 8888 LED 7-segment displayThe upper display is PV (process value) , and the lower display is SV (set value) display. Input accuracy is ±0.2%Input sampling time is 250ms Build in Auto-Tuning(AT) function can be used to get optimize PID value automatically.Board type Digital PID controllerExternal interface unit -It allows set and monitor all parameters by key operation manually.External display unit -For PV/SV monitoring, prevent unauthorized operation with controller.Fixed and Plug In wiring terminals type -It is suitable for different wiring method. acimGeneral spec introductionFY/PFY controller can accept various process input, like temperature, humidity, pressure, flow, PH, and various analog linear inputs, like DC 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V etc.Temperature control : Available for TC, RTD, Linear(mA / V/mV) sensor input.TC types can be chosen by front panel key operation. DPT/JPT types can be chosen by front panel key operation.TC Thermal couple K . J . R . S . B . E . N . T . W . U . L . PL2RTD Resistance Temperature Device DIN PT100 / JIS PT100AN Linear DC Input V . mV . mADimension (option)FY100 175 x 110 mm BoardFY400 48 x 48 mm DIN 1/16FY600 96 x 48 mm DIN 1/8FY700 72 x 72 mm DIN 3/16FY800 48 x 96 mm DIN 1/8FY900 96 x 96 mm DIN 1/4Function description Refer to “ Order Information”Programmable function :2 sets; each set has 8-section programmable control available. (Option)Control output function :Available for 2 sets of control output (HEAT/COOL control)The standard control output types include Relay, SSR Drive, Linear Output (mA,V).OUT1 can be used as HEAT control (reverse action ) or COOL control (direct action).OUT1 + OUT2 is suitable for HEAT/COOL control.Advanced control output include “Three wire motor valve control (Optional).SCR/TRIC Trigger (Optional).Control Algorithm :PID and FUZZY control modes are available through operation board for compatible of different loading.Alarm output :Maximum with 3 sets of Alarm outputTotally 17 types of alarm modes for selection.is also available for heater break detection.1 unit of CT (Current Transformer) is included in this option.Heater break alarm (HBA) :Heater current through CT can be displayed on controller. acimUsing this function to inspect HEATER current and protect HEATER in advance.Transmission (TRS) output function (Optional) :TRS output value is correspond to PV or SV display valueVarious output type for selection include DC 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V,1~5V, 2~10V.It can be used with external temperature recorder or external large displayRemote SV function (Optional):SV in FY controller can be remote by external analog signal from PLC or other controllersRS232/RS485 communication function (Optional) :FY controllers support “Modbus” communication protocol.It’s easy for using FY controllers to communicate with various HMI and PLC.RS232 or RS485 communication interface are available by custom selection.Up to 32 controllers can be connected together in RS485 communication and max wiring length is 1200m.TTL communication function (Optional):Up to 10 controllers can be linked together in TTL communication network.The SV of slave controllers will be remote by master controller and reached to max value at the same time.Water/ Dust proof function (Optional): automoreFront panel conformed to IP65 Water/Dust proof level. This function had been tested and authorized by third country’s laboratory.PV Offset function :The PV offset value can be adjusted by manual setting.Digital PV Filter function :It can be applied to adjust PV display time to prevent PV changed rapidly due to external noise.Data Lock function:All parameters are separated in 3 operation levels. acim.in.thEach parameter can be hidden or locked to prevent unauthorized changes.Other functions:Output mode can be switched between AUTO and MANUAL mode by front key operation .It is useful for output simulation.Output percentages displayed on the bar-graph in 10 LED’s resolution.Data storage in a high reliability EEPROM .Self-diagnosis function continuously monitors controller internal status and displays corresponding error codes if error status is occurred.Auto-Zero and Auto-Span function keep good accuracy for long-term use.Universal power range (AC85~265V , 50/60HZ) .Thus FY controller can be applied in any country around the worldDC24V power is also available (Optional).Standard Models automation.in.thModel FY400 FY600 FY700 FY800 FY900Dimension 48×48mm 96×48mm 72×72mm 48×96mm 96×96mmSupply voltage AC 85~265V, DC24V(Optional)Frequency 50/60HZPower Consumption approx 3VA approx 4VA approx 3VA approx 4VA approx 4VAMemory Non-volatile memory E2PROMInput Measurement input,Sample time : 250msTC K, J, R, S, B, E, N, T, W5Re/W26Re, PL2, U, LRTD PT100, JPT100, JPT50mA dc 4~20mA, 0~20mAVoltage dc 0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V,-10~10mV, 0~10mV, 0~20mV, 0~50mV,10~50mVDP Position 0000, 000.0, 00.00 0.000(available for mA or Voltage dc input)Output 1 Main control output autmore.comRelay SPST type SPDT type SPDT type SPDT type SPDT type3A, 220V,electrical life:100,000 times or more(under the rated load)。Voltage Pulse For SSR drive。ON:20mA。Maximum load current:20mA.mA dc 4~20mA, 0~20mA。Maximum load resistance:560Ω.Voltage dc 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V。Maximum load current:20mAAlarm 1 SPST type SPST type SPST type SPDT type SPDT type3A, 220V,electrical life:100,000times or more(under the rated load)Control algorithms PID,P, PI, PD, ON/OFF(P=0), FUZZYPID range P:0~200%, I:0~3600 Secs, D:0~900 SecsAccuracy 0.2% of FSIsolation Output terminal (control output,alarm,transmission) and inputterminal are isolated separatelyIsolated resistance 10M Ω or more between input terminals and case(ground) at DC 500V10M Ω or more between output terminals and case(ground) at DC 500VDielectric strength 1000V AC for 1 minute between input terminals and case(ground)1500V AC for 1 minute between output terminals and case(ground) thairelay.comOperating temperature 0~65℃ / 0~50 ℃Humidity range 20~90% RHWeight FY400 approx 150g,FY600 / 700 / 800 approx 225g,FY900 approx 300gDisplay HeightPV:7mm SV:7mmPV:7mm SV:7mmPV:14mm SV:10mmPV:7mm SV:7mmPV:14mm SV:10mmModel FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 acim.in.thOutput 2 For heating and cooling control use.Relay,SSR,4~20mA,0~20mA ,0~5V,0~10V,1~5V, 2~10VOutput 2 SPST type SPST type SPST type SPST type SPST type3A , 220V , electrical life:100,000 times or more(under ratedload)Alarm 3 Not availble available available available availableSPST type SPST type SPST type SPST type3A , 220V , electrical life: 100,000 times or more(under rated load)Heater Break Alarm(HBA) Display range of heater current:0.0~99.9A, Accuracy : 1%FSIncluded CT:SC-80-T(5.8 mm dia,0.0~80.0A)or SC-100-T(12 mm dia,0.0~99.9A)Alarm relay : AL1Transmission Available for PV or SV transmission4~20mA , 0~20mA , 0~1V , 0~5V , 0~10V , 1~5V , 2~10VRemote SV4~20mA , 0~20mA , 0~1V , 0~5V , 0~10V , 1~5V , 2~10VCommunication Protocol: MODBUS RTU , MDOBUS ASCII , TAIERS232 , RS485 ,TTLBaud rate: 2400 , 4800 , 9600 , 19200 , 38400 bpsData bits: 8bit , Stop bit:1 or 2bit, Odd or Even parityWater/Dust proof IP65Model FY400 FY600 FY700 FY800 FY9001φ zero crossing thaimeter.comcontrol (1φSSR) Available Not available Available Not available Available3φ zero crossingcontrol (3φSSR) Available AvailableMotor valve control Available1φ phase angle control (1φSSR) Not a vailable Available3φ phase angle control(3φSSR) Not a vailable Available automore.comModel PFY400 PFY600 PFY700 PFY800 PFY900ProgrammableRAMP/SOAK 2 patterns with 8 segments each.The 2 patterns can be linked together as 16 segments use.Panel IntroductionFY400FY800FY600FY700 / FY900SYMBOL NAME FUNCTIONPV ① Measured value (PV) display Displays PV or various parameter symbols(Red)SV ② Setting value(SV)display Displays SV or various parameter values(Green)SET ③ Set key Used for parameter calling up andset value registration acim.in.thA/M ④ Auto/manual key Switches between Auto(PID)output mode and Manual output< ⑤ Shift Key Shift digits when settings are changed∨ ⑥ Donw Key(*Program Hold) Decrease numbers(*Only for programmable controller)∧ ⑦ Up Key(*Program Run) Increase numbers(*Only for programmable controller)SYMBOL NAME FUNCTIONOUT1 ⑧ OUT1 lamp Lights when OUT1 is on(Green)automoreOUT2 ⑨ OUT2 lamp Lights when OUT2 is on (Green)AT ⑩ Autotuning lamp Lights when Autotuning is activated (Orange)AL1 ⑾ Alarm1 lamp Lights when Alarm 1 is activated(Red)AL2 ⑿ Alarm2 lamp Lights when Alarm 2 is activated(Red)AL3 ⒀ Alarm3 lamp Lights when Alarm 3 is activated(Red)MAN ⒁ Manual output lamp Lights when manual output is activated(Orange)PRO ⒂ *Program Running lamp *Flashes when program running(Only for programmable controller)OUT1% ⒃ Output % Bar Graph displayOutput % is displayed on 10-dot LEDsOutline & Opening Dimensions■ FY400■ FY600■ FY700■ FY800■ FY900Outline & Opening Dimensions■ FY400■ FY600■ FY700■ FY800■ FY900Wiring Diagram■ FY400 ■ FY700 ■ FY600 / 800 ■ FY900 http://temperturecontrol.automore.com/
कॉम/" target=_blank>http://taie.automore.कॉम/
।thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=TAIE" target=_blank>http://www।thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=TAIE
हटp://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Chromalox
ह्त्त्प्वww.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=ANV
हटtp://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=KCE
हटtp://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Golink
ह्त्त्प//www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Linking
ह्त्त्प/www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Digicon
ह्त्त्प/www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Reach
ह्त्त्प://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Micro-Temp
हटp://temperaturecontrol.biz--
------------------------------------------------------------------------Automore co।,ltd. บริษัทออโตมอร์ จำกัด51/849 Moo 2, Soi Lamlukka13, Lamlukka rd.,Kukot, Lamlukka, Pathumthani 12130Tel.+66 2 9955571-2 Mob. +66 86 3386823 Fax.+66 2 9955573
http://www.thaimeter.com/ , http://www.automore.com/ ,http://www.029955571.com/
document.writeln('http://www.blogger.com/mailto');
sales@thaimeter.com ,
document.writeln('http://www.blogger.com/mailto');
sales@automore.com -
-------------------------------------------------------------------

๖๙ ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Recorder Hybrid Recorder Ohkura Chino Toho Shinko Sigma Brainchild Honeywell Yamatake Yokogawa

http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=shinko
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Brainchild
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=chino
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Honeywell
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=subcon
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=toho
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Sigma
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Yamatake
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Yokogawa
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=SmartsRec
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=SmartsDAQ
http://temperaturecontrol.biz

--------------------------------------------------------------------------
Automore co.,ltd. บริษัทออโตมอร์ จำกัด
51/849 Moo 2, Soi Lamlukka13, Lamlukka rd.,
Kukot, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel.+66 2 9955571-2 Mob. +66 86 3386823 Fax.+66 2 9955573
http://www.thaimeter.com , http://www.automore.com ,
http://www.029955571.com
sales@thaimeter.com , sales@automore.com
--------------------------------------------------------------------

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Recorder Hybrid Recorder Ohkura Chino Toho Shinko Sigma Brainchild Honeywell Yamatake Yokogawa

http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=shinko
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Brainchild
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=chino
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Honeywell
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=subcon
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=toho
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Sigma
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Yamatake
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=Yokogawa
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=SmartsRec
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=SmartsDAQ
http://temperaturecontrol.biz

--------------------------------------------------------------------------
Automore co.,ltd. บริษัทออโตมอร์ จำกัด
51/849 Moo 2, Soi Lamlukka13, Lamlukka rd.,
Kukot, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel.+66 2 9955571-2 Mob. +66 86 3386823 Fax.+66 2 9955573
http://www.thaimeter.com , http://www.automore.com ,
http://www.029955571.com
sales@thaimeter.com , sales@automore.com
--------------------------------------------------------------------

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครื่อง ควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล / TAiE Micro computer process controller ควบคุมอุณภูมิ,ความชื้น,แรงดัน,ความดัน,อัตราการไหล,กรดด่าง รับอินพุท เทอร์โมคัพเปิ้ล พร้อมสเกลแสดงผลในแนวนอนเป็นเปอร์เซ็นต์

เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล / TAiE Micro computer process controller

-สามารถเลือกหน่วยการแสดงผลได้ทั้ง C,F,A(analog)
-ตั้งหน่วงเวลาการเตือน(on-delay) ได้ตั้งแต่ 00.00-99.59 ชั่วโมง
-สามารถล็อคข้อมูลที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าโดยไม่ตั้งใจ
-Automatic calculation function automore
-ควบคุมอุณภูมิ,ความชื้น,แรงดัน,ความดัน,อัตราการไหล,กรดด่าง ฯลฯ
-แสดงตัวเลขแบบ 2 แถวประกอบด้วยตัวเลขแบบ 4 หลัก ซึ่งแต่ละแถวจะแสดงค่าของ PV และ SV ง่ายสำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ
-รับอินพุท เทอร์โมคัพเปิ้ล ชนิด J,K,R,S,B,E,T,W,PLII,U,L และ อาร์ทีดี ชนิด JPT100,JPT50,PT100 นอกจากจากนี้ยังสามารถ รับ อินพุทเป็นสัญญาณอะนาลอก -10~10,0~10,0~20,0~50,10~50mV,-2~2,-5~5,-10~10,0~1,ACIM0~2,0~5,0~10,1~5,2~10V กระแส 0-20,4~20mA และความต้านทาน 0~5Kohm ได้อีกด้วย
-เอาพุท รีเลย์,มอเตอร์วาวล์, ขับโซลิดเสตทรีเลย์(SSR Drive) ,สัญญาณอะนาลอกแบบ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V, Control SCR 1,3 phase Zero Cross or Phase angle Control AICM.in.th
-มีรีโมทอินพุทจากสัญญาณ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V เพื่อเปลี่ยนค่า Sv จากที่ต่างๆได้
-มีโหมด Manual เืพื่อจ่ายสัญญาณ Analog Output 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V พร้อมสเกลแสดงผลในแนวนอนเป็นเปอร์เซ็นต์
-โหมด การควบคุมแบบ ON-OFF,PID+FUZZY thaimeter.com
-การควบคุมเอาพุทแบบพิเศษ HEAT-COOL ในตัวเดียวกัน ทำให้สามารถ ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เอาพุทรีทรานสมิตเตอร์ (Retransmitter)ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ(Recorder),แสดงผล(Panel Meter)ได้โดยง่าย
-อะลาม 16 แบบ รวมทั้ง อะลามเตือนฮีตเตอร์ขาด HBA ( Heater Break Alarm)
-โหมดการควบคุมแบบ RAMP/SOAK มี 2 patterns 8 step เหมาะสำหรับเตาเผา กระเบื้องและเซอรามิค เพราะสามารถ ควบคุม และตั้ง ค่าอุณภูมิได้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ตั้งอุณภูมิเผาเซรามิค เป็นแบบขั้นบันได โดยให้สัมพันธ์กับเวลา
-สามารถบันทึกอุณภูมิและอื่นๆได้โดยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Datalogger) ฟรีซอฟแวร์ เชื่อมต่อได้ 30 ตัว ระยะทาง 1200 M.รองรับ RS232/485 MODBUS communicating with HMI acim dot in dot th
-ย่านการใช้ไฟกว้าง ตั้งแต่ 85-265 Vac

รายละเอียดเพิ่มเติม http://TAiE.Automore.com
http://temperaturecontrol.automore.com
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=TAIE

--------------------------------------------------------------------------
Automore co.,ltd. บริษัทออโตมอร์ จำกัด
51/849 Moo 2, Soi Lamlukka13, Lamlukka rd.,
Kukot, Lamlukka, Pathumthani 12130
Tel.+66 2 9955571-2 Mob. +66 86 3386823 Fax.+66 2 9955573
http://www.thaimeter.com , http://www.automore.com ,
http://www.029955571.com
sales@thaimeter.com , sales@automore.com
--------------------------------------------------------------------

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล / TAiE Micro computer process controller

-สามารถเลือกหน่วยการแสดงผลได้ทั้ง C,F,A(analog)
-ตั้งหน่วงเวลาการเตือน(on-delay) ได้ตั้งแต่ 00.00-99.59 ชั่วโมง
-สามารถล็อคข้อมูลที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าโดยไม่ตั้งใจ
-Automatic calculation function automore
-ควบคุมอุณภูมิ,ความชื้น,แรงดัน,ความดัน,อัตราการไหล,กรดด่าง ฯลฯ
-แสดงตัวเลขแบบ 2 แถวประกอบด้วยตัวเลขแบบ 4 หลัก ซึ่งแต่ละแถวจะแสดงค่าของ PV และ SV ง่ายสำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ
-รับอินพุท เทอร์โมคัพเปิ้ล ชนิด J,K,R,S,B,E,T,W,PLII,U,L และ อาร์ทีดี ชนิด JPT100,JPT50,PT100 นอกจากจากนี้ยังสามารถ รับ อินพุทเป็นสัญญาณอะนาลอก -10~10,0~10,0~20,0~50,10~50mV,-2~2,-5~5,-10~10,0~1,ACIM0~2,0~5,0~10,1~5,2~10V กระแส 0-20,4~20mA และความต้านทาน 0~5Kohm ได้อีกด้วย
-เอาพุท รีเลย์,มอเตอร์วาวล์, ขับโซลิดเสตทรีเลย์(SSR Drive) ,สัญญาณอะนาลอกแบบ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V, Control SCR 1,3 phase Zero Cross or Phase angle Control AICM.in.th
-มีรีโมทอินพุทจากสัญญาณ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V เพื่อเปลี่ยนค่า Sv จากที่ต่างๆได้
-มีโหมด Manual เืพื่อจ่ายสัญญาณ Analog Output 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V พร้อมสเกลแสดงผลในแนวนอนเป็นเปอร์เซ็นต์
-โหมด การควบคุมแบบ ON-OFF,PID+FUZZY thaimeter.com
-การควบคุมเอาพุทแบบพิเศษ HEAT-COOL ในตัวเดียวกัน ทำให้สามารถ ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เอาพุทรีทรานสมิตเตอร์ (Retransmitter)ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ(Recorder),แสดงผล(Panel Meter)ได้โดยง่าย
-อะลาม 16 แบบ รวมทั้ง อะลามเตือนฮีตเตอร์ขาด HBA ( Heater Break Alarm)
-โหมดการควบคุมแบบ RAMP/SOAK มี 2 patterns 8 step เหมาะสำหรับเตาเผา กระเบื้องและเซอรามิค เพราะสามารถ ควบคุม และตั้ง ค่าอุณภูมิได้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ตั้งอุณภูมิเผาเซรามิค เป็นแบบขั้นบันได โดยให้สัมพันธ์กับเวลา
-สามารถบันทึกอุณภูมิและอื่นๆได้โดยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Datalogger) ฟรีซอฟแวร์ เชื่อมต่อได้ 30 ตัว ระยะทาง 1200 M.รองรับ RS232/485 MODBUS communicating with HMI acim dot in dot th
-ย่านการใช้ไฟกว้าง ตั้งแต่ 85-265 Vac

รายละเอียดเพิ่มเติม http://TAiE.Automore.com
http://temperaturecontrol.automore.com
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=TAIE

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Cabinet filter fan FILTER FANS
พัดลมระบายความร้อนสำหรับติดกับตู้ควบคุมไฟ้ฟ้าตู้สวิตช์บอร์ด ตู้ควบคุมเครื่องจักรและอื่นๆเป็นต้นประกอบด้วยตัวพัดลม ตะแกรง ฝาครอบ หน้ากากด้านหน้าและฟิลเตอร์สำหรับกรองฝุ่นละอองพัดลมสามารถปรับให้ดูดออกได้ วัสดุที่ใช้ทำเป็นพลาสติกABSทนความร้อนและไม่ติดไฟ
อีกทั้งเป็นแรงต้านทานอีกด้วยการติดตั้งใช้งานมี2แบบติดตั้งด้านข้าง และติดตั้งด้านบน แบบติดตั้งด้านข้างจะมีขนาดตัวพัดลม 4,10และ12นิ้ว
และแบบติดตั้งด้านบนจะเปิดกล่องโลหะสี่เหลี่ยมมีตัวพัดลมอยู่ด้านใน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://Fan.Automore.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thermostat NO.55 Series เทอร์โมสตาสแบบท่อแคปป์ลารี สำหรับงานอุตสาหกรรม
ใช้ ควบคุมอุณหภูมิของเตาอบ เครื่องปรับอากาศ ตู้อบ เตาไฟฟ้า หม้อสุกี้เตาบราบิคิว กระทะไฟ้ฟ้าหม้อตุ๋นหม้อหุงข้าว ถังน้ำมันถังต้มน้ำ เป็นต้น หน้าสัมผัสทนกระแสไ้ด้ถึง16Aและใชระบบ SNAP ACTION ทำการเปลี่ยนสภาวะของหน้าสัมผัสรวดเร็วแน่นอนไม่มีประกายไฟ

KTS SERIES เทอร์โมสตาท THERMOSTAT ใช้ควบคุมของระบบทำความร้อนเตาอบ เครื่องปรับอากาศ ตู้อบ เตาไฟ้ฟ้า หม้อสุกี้ เตาบราบีคิว กะทะไฟ้ฟ้า หม้อตุ่น หม้อหุงข้าว เครื่องอัดยาง เป็นต้น หน้าสัมผัสทนกระแสขั้ว Common กับ NC 15A 400V AC thaimeter

TR 711/N เทอร์โมสตาทสำหรับงานอุตสาหกรรม INDUSTRIAL THERMOSTATS การนำไปใช่งานสำหรับการอบแห้ง ฮีทเตอร์เครื่องปรับอากาศ ตู้อบ การทอด การปิ้ง หม้อน้ำ การฆ่าเชื้อ เครื่องพลาสติก เครื่องจักรที่ใช้ความร้อนและอุปกรณ์ที่ใช้งานอุตสาหกรรมหน้าสัมผัสทน กระแส16A 250/360VAC

TA(S) Series LTS Series RTS-090C เทอร์โมสตาทสำหรับงานควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท
การ นำไปใช้งานเหมาะสำหรับควบคุมอุณหภูมิของตู้อบอิเล็กทรนิกส์ ฮีทเตอร์ทำความร้อน ฮีทเตอร์ไฟฟ้า ตู้อบไฟ้ฟ้าและตู้อบแก็ซ เครื่องขายเครื่องดื่มร้อนเย็นอัตโมัติ หม้อน้ำตู้อบเซาว์หน้าอุปกรณ์ในการเกษตรและงานอุตสาหกรรม หน้าสัมผัสทนกระแส 16A 220V AC

รายละเอียดเพิ่มเติม http://Thermostat.Automore.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Cabinet thermostat เทอร์โมสตาทสำหรับงานอุตสาหกรรม INDUSTRIAL THERMOSTATS
การนำไปใช่งานสำหรับการเปิด-ปิดพัดลม, เครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้คอนโทรล, MDB ช่วยประหยัดพลังที่สูญเสียและเพิ่มชั่วโมงในการทำงาน จากการเปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
สะดวกในการติดตั้ง โดยยึดรางได้

http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=rainbow
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=ritto
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=prodigi

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Small temp
เครื่องวัด-ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น-ตู้แช่
ย่านการวัด -45~+55 ํc(UN-104)-10~+45 ํC-10~99 ํF(UN-105A)
ย่านการควบคุม-40~+45 ํC(UN-104)-5~40 ํC -20~+94 ํF(UN-105A)
รีเลย์เอาพุต 8(3)A/250V AC(UN-104) 25(7)A/250V AC (UN-105A)
มีเอาท์พุตสัญญาณเตือนเฉพาะรุ่นUN-104
รุ่นUN-105Aใช้งานได้ทั้ง ํCและํั ํF
ขนาด75x34,5x85มม (กxสxน)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://Dotech.Automore.com

จำหน่าย เครื่องมือวัด ( Instrument ) เครื่องตรวจจับโลหะ (Proximity switch) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller ) เครื่องจ่ายสัญญาณอนาลอก ( V/I Simulator ) ครื่องวัด ความเร็วรอบ ( Tachometer ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอะนาลอก ( Analog Temperature ) เครื่องแสดงอุณหภูมิ ( Temperature Indicator ) เครื่องนับจำนวน ( Counter ) acim.in.th เครี่องตั้งเวลา ( Timer ) Solid State Relay เซนเซอร์น้ำหนัก ( Loadcell ) เครื่องปรับความเร็วรอบ ( Inverter ) เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง ( Photo electric sensor ) ตรวจจับ ด้วย สนามแม่เหล็ก ( Proximity swich ) มิเตอร์ติดหน้าตู้ ( Digital Panel ) รีเลย์ป้องกัน ( Protection Relay ) เอ็นโค๊ดเดอร์ ( Incremental Encoders ) มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก ( Analog Multimeter ) ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ( Digital Multimeter ) เครื่องบันทึกข้อมูล ( Data Logger ) ดิจิตอลเคล้มป์มิเตอร์ ( Digital Clamp Meter ) มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล ( Digital Panel Meter ) เครื่องวัดเฟสไฟฟ้า 3 เฟส ( 3 Phase Rotation Tester ) เครื่องตรวจสอบฉนวน ( Insulation Tester ) เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ เฟส ( Voltage Monitor ) เครื่องวัดความเร็วลม ( Digital Anemometer ) เครื่องบันทึกอุณหภูมิและค่าทางไฟฟ้า ( Hybrid Recorder ) เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบอินฟราเรด ( Infrared Thermocouple ) เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ( Temperature Sensors ) เทอร์โมคัปเปิ้ล และ อาร์ทีดี ( Thermocouple & Pt100 ) ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Temperature transmitter ) เครื่องวัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ( Humidity & Temperature Transmitter automation.in.th) เกจ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer Gauge ) สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสง ( Area Sensors ) สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ( Switching Power Supplies ) เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ) เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) สวิทช์ควบคุมระดับของเหลวแบบลูกลอย ( Cable Float Level Switch ) สวิทช์ลูกลอย ( Float Switch ) เครื่องวัดและแสดงอัตราการใหล ( Flow Monitor ) เครื่องชั่งและนับจำนวนระบบดิจิตอล ( Digital Weighing & Counting Scale ) มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ ( Digital Voltmeter & Ammeter ) Power meter Energy saving Safety Insulation withstanding Memory recorder ( Temperature & Humidity logger / transmitter automore.com ) Anemometer Straingage Loadcell Transmitter Ultrasonic sensor PC recorder Logic controller ( Flow switch / gage / transmitter ) Frequency meter Ph meter Light meter Sound meter Ac Current convert 4-20 mA , Analog panel meter, Anemo meter, Automotive scope meter , Ammeter +Panel+ , Ammeter +Hand held+ , Analyzer energy meter , Bandheater ,Blanket ceramic fiber , Board ceramic fiber thaimeter.com, Bobbin heater , Bypass level indicator , Cable heater , Cable floating all ,Calibrationlab ,Calibratormeter , Capacitive level switch ,Capacitive proximity switch , Cartridge heater , Clamp meter , Coating thickness gauge , Color mark photo switch , Compensate wire , Continuity meter , Contrast photo switch , Counters , CT/5A , CT transducer , Current transformer Split core , Current protection relay , Delay timer , Detector switch , Digital clamp meter , Digital Counter , Digital multimeter , Digital panel meter , Digital Temperature indicator ,Digital Thermometer(Gauge) , Digital Thermometer Hand held meter , Digital Timer , Earth leakage circuit breaker tester , Earth meter , Earth resistance tester , Electrical transducers , Electrode level switch , Electromechanical counter thairelay.com, Electromechanical level meter for silo , Electronic scale , Encoder , Energy meter , Finned heater , Float level analog output , Float switch , Float switch side mounting , Flow control , Flow meter , Flow switch , Force gauge , Frequency meter Panel , Frequency protection relay , Gauge pressure , Gauge thermometer , Hand tally counter , Hand held thermometer , Heater , Heater band , Heater bobbin , Heater cable , Heater cartridge , Heater finned , Heater immersion , Heater infrared , Heater strip , Heater tubular , Heat sink , Hour meter , Humidity controller , Humidity meter , Humidity temp Recorder , Humidity temp meter , Illumine meter , Immersion heater , Inductive proximity switch , Industrial motor , Industrial relay , Infrared heater , Infrared thermometer , insulation meter acim.in.th, inverter , isolate ceramic fiber , Laser distance meter , LCD recorder , Level controller , Level transmitter , Light meter , Loadcell , Loadcell indicator , Loop tester , Lux meter , Mechanical counters , Mega ohm meter , Moisture meter for grain , Moisture meter for wood , Motor control , Multifunction protection relay 3 phase , multimeter , Ohm meter , Power analyzers , Power relay , Power supply , Pressure gauge , Pressure controller , Pressure switch , Pressure Transducer , Pressure monitor , Protection relay , Proximity switch analog output , Proximity switch capacitive , Proximity switch high pressure , Proximity switch high temperature acim dot in dot th, Proximity switch inductive , Proximity switch magnet , Proximity switch namur , Proximity switch non ferrous , Proximity switch square , PT100 temperature sensors , Ratchet counter , Recorder , Reflective optical level switch , Refrigerator temperature controller , Relay , Revolution counter , Rotary encoder , Rotary paddle level switch , RPM meter , RTD temperature sensors , Safety light curtains , Safety map , Safety plug , SCR unit , Sensor photo , Sensor proximity , Sheath thermocouple , Shunts for DC currents , Slot photo switch , Software for energy meter , solenoid valve , solid state relay with integrated heatsink , Sound level meter automore dot com , Strip heater , Switch flow , Switch pressure , Switch pressure , Switch proximity ,Switch ultrasonic , Switch thermostat , Tachometer hand held , Tachometer , Temperature switch thermostat , Temperature transmitter , Temperature & Humidity meter , Temperature & Humidity recorder , Temperature controller PID , Temperature controller Analog , Temperature controller Fuzzy pid , Temperature controller on off , Temperature controller step pattern , Temperature controller for refrigerator , Temperature gauge , Temperature indicator , Temperature probe , Temperature recorder , Temperature transmitter , Thermocouple , Therocouple Transmitter thaimeter dot com , Thermo hygro graph , Thermometer , Thermometer gauge digital , Thermometer hand held digital , Thermometer hygrometer , Thermostat , Thermowell , Time switch , Timer , Timer and counter , Timing light , Touch screen , Transmitter multi input output , Transmitter and controller isolator , Tubular heater , Twilight switch , Two wire multiplex , Ultasonic switch , Vacuum gauge , Vibration level switch , Voltmeter panel , Voltage protection relay , Voltage regulator , Watt meter , Weighting scale Brand Fenwal Denki Mars Sigma Dixell Hanyoung Brannan Isuzu Carlo cavazzi Echowell Fluke Sanwa Daiichi Kyoritsu Turck Datalogic Sansei Nemicon Denki Danfoss Prelectronics Asahi Multitek Copal Theben Kubler Circutor Toshiba Koyo Omron Hitachi Mitsubishi Oriental motor Fuji electric Patlite automation dot in dot thTelemecanique Square D Merlin gerin Ferraz shawmut Abb Moeller Bcc E-ten Yazaki Tend Osram Philips Bosch Bticino Matsushita Siemens Toshiba Legrand Contrinex Baumer electric Lem Leuze Ritto National Thai yazaki Clipsal Grasslin Idec Rkc Toho Kasuga Ckd Wip Crompton instruments Sunny Automore Automationmore Eliwell Eroelectronic Gegran Hioke Honeywell Kyowa Rotronic Tes Prova Pepperl Fuchs visolux Yamatake Leuze M system West Hengstler Parker Hitrol Dwyer Logo Imari Efector Ifm electronic Digicon Shinko Union Isotech Mirai LS Sangi electric Cosel Takex Sharp Cjac Data track Conch Oriental motor Eao PHD Tom thumb Micro epsilon Brainchild Sigma FW Theben Multitek Copal Turck Carlo gavazzi Idec Center Optex Nd Mcc Ero Pm Bias Powogaz Texmate Testo Danfoss Isuzu Sony ericsson Solortron Sensotec Ki Berg Elesa Kewtech Kyoritsu Profess Toshiba Sanrex Semikron Tyco Eupec Yaskawa Toyodenki acim dot in dot th,Abb Commander Emerson Control techniques Neural Vexta Orix Fanox Ontek Sick optic Servo Great tech Advantest Yokogawa Ni National Labview Lab windows Cvi Vitualbench Lookout Bridgeview BK precision Wavetek Meterman Huntron Xantrex Promax Pace Hart scientific Nvlap Lecroy Photom Vaisala Bird Jensen Prodigit Takigen Crc Wavecom Wismo Integra Fastrack Hakko Rockwell automation Barton Intergas Metrix Butech Procal Tfl Veriflo Haskel Dynoptic Aeronex Balston Amot controls Halliburton Knf Winters Whatman Hmi Wonderware Electro sensors Siei Saftronics Fraser Reliance electric Advantech Flexicon Sysdrive Pilz Beckhoff Ge fanuc Delta Hakko Schaffner Autento Hms Hanyoung Keb Jiang Moelier Kuramo Metrologic Powerlogic Ohm Harting Nanaboshi Silicon automore dot co Nais Sunx Kett Deltron Ckd Citect Metek Barksdale Vishay Brookfield Finder Vipa Allen bradley Modicon Nippo Fox D pm Tokico Glynwed Controlair Uni-d Autonic Ohkura Unitronics Hmi Plc Eroelectronic Cabur Eutech Isolite Forall Entrelec Ceag Iconics Cooper Meiden Baumuller nurnberg Tamco Rittal Enerpac Terasaki Megger Cem Sadt Amtra Mannix Monitran Omega Scada Ideal Vigilance ohkura Unior Danfoss Stahlwille Eliwell Facom Ebara Kokon Karcher Kuken Ridgid Kennedy Dormer Elephant Makita Nachi Bosch Jotun Mitutoyo Rex Pb+ Fag Asada Ovenz Lavor Tsurumi Pump Record hand tools SKF Kitz Vital Philips Moeller Omron Tamco Ritto Vck Siemens Hager Hubbel Power systems inc Belden Hosiwell Telemecanique Clipsal Pirelli Sylvania Link Abb Mennekes Bticino National Wip Hitachi Phelps dodge Cutler-Hammer 3M Tend E-ten Parker Square D PID control system ibutton data logger hight temperature SME DC1-B1_DC PROCESS METER DC1-B2_RTD Temperature Meter DC1-B3_Thermocouple Meter CT1-B1_Digital Counter Meter acim dot in dot th CT1-B2_Digital Counter Meter RT1-B1_Rate Meter RT1-B2_Rate Meter AC 1 Phase AC1-B1_Volt Meter + 2 Alarm Relay AC1-B2_Amp Meter + 2 Alarm Relay AC1-B3_Frequency Meter + 2 Alarm Relay AC1-B4_Power Factor + 2 Alarm Relay AC1-B5_Volt-Amp Meter + Remote , 2 Alarm Relay AC1-B6_Volt-Amp-KW-Kwh Meter AC1-B7_Kw-Kwh Meter + 2 Alarm relay AC1-B8_Volt-Amp Meter + 2 Alarm Relay AC 3Phase AC3-A1_Power Meter AC3-A2_3 Ph Kw-Kwh Meter AC3-A3_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection AC3-A4_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-A5_3 Ph Motor Protection Relay AC3-B2_3 Ph Kw-Kwh Meter automore dot comAC3-B3_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-B4_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection Meanwell EOCR Switching Power Supply AC3-B5_3 Ph Motor Protection Relay Kopex Ibest Sense AB เครื่องวัดความชื้นของเนื้อไม้ และ วัสดุก่อสร้าง ( แบบไม่ทำลายชิ้นงาน ) Contact Free Moisture MeterADER เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส acim.in.th Single Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ แบบเร่งหรีเอาต์พุต 1 เฟส โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch เซนเซอร์สำหรับตรวจจับแม่เหล็ก Magnetic Capture Sensor พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA/0-5V Induction Linear Sensor คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ Capacitive Proximity Switch โฟโต้สวิตช์ Photo Switch แผ่นสะท้อนแสง Reflector เซนเซอร์ตรวจจับความแตกต่างของสี Contrast Photo Switch ไทเมอร์ Timer นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch เครื่องนับจำนวน Counter เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน Hour Meter เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล automation.in.th Digital Counter ALION ตัวตรวจจับระดับของเหลวแบบก้านอิเล็กโทรด Electrode Holder ASAHI มิเตอร์ติดตั้งหน้าตู้สวิตช์บอร์ด Panel Meter มิเตอร์ที่ใช้วัดและควบคุมการทำงานแบบครอบคลุมทุก กระบวนการผลิต Universal Type Digital Panel Meter มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟตรง Digtal Voltmeter & Ammeter DC มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ Digtal Voltmeter & Ammeter AC ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบ Socket Temperature Transmitter ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า Temperature Transmitter เทอร์มินอลไอโซเลต และแปลงค่าความต้านทาน 100 โอห์ม-10 กิโลโอห์ม automation.in.th ให้เป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่าความต้านทานเป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่ากระแสไฟฟ้า AC ที่วัดได้จาก CT/5A เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องแปลงค่าความถี่ของสัญญาณพัลส์เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องเปรียบเทียบแรงดัน & กระแสไฟตรง ค่าสูงสุด / ต่ำสุด Setpoint Comparator อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบโปรแกรมได้ Programmable Transmitter Automate Automation Koln DR.NIX gmbh มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนเหล็ก Coating Thickness Gauge มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนโลหะ Coating Thickness Gauge BC Brainchild เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสี VR18 Paperless Recorder Brannan Made In England thaimeter dot com เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เกจวัดอุณหภูมิแบบมีท่อคะปิลลารี่ เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบพกระเป๋าสื้อ เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก,แห้ง แบบเหวี่ยง เทอร์โมมิเตอร์แบบพกกระเป๋าเสื้อ Test Plug ในการวัดอุณหภูมิ / ความดัน Test Plug for Temperature / Pressure เกจวัดความดัน Pressure Gauge CARLO GAVAZZI เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตัล Digital Temperature Indicator รีเลย์ขาแบน Industrial Relay รีเลย์ขากลม แผ่นระบายความร้อน Heatsink โซลิดสเตตรีเลย์ลงแผ่นวงจร PCB PCB Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส Solid State Relay 1 Phase โซลิตสเตตรีเลย์ ดีซี DC Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส แบบหรี่เอาต์พุท โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ที่มีฮีตซิงค์ในตัว Solid State Relay with Integrated Heatsink มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า AC AC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดความถี่ไฟฟ้า Frequency Meters มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Current and Voltmeters Controllers มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC/AC DC/AC Current and Voltmeters Controllers พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA Analog Inductive Proximity Switch คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ TripleShield Capacitive Proximity Switch รีเลย์ใช้งานร่วมกับพร็อกซิมิตี้ชนิดนามัวร์ Namur Amplifier Relay โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนวัตถุ Diffuse-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน Retro-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบแยกตัวรับตัวส่ง Through-Beam Photo Switch โฟโต้สวิตช์รูปทรงกระบอก Photo Switch PA โฟโต้สวิตช์รูปสี่เหลี่ยม Photo Switch PC โฟโต้สวิตช์รูปทรงสี่เหลี่ยม Photo Switch PM โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษแบบระยะตรวจจับคงที่ Diffuse-Reflective, Background Suppression โฟโต้สวิตช์ขนาดเล็ก Photo Switch PD โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษทำงานระบบ Teach-In Photo Switch ,Teach-In รีเลย์ใช้งานร่วมกับโฟโต้สวิตช์ MOFT Photo Electrics Amplifier โฟโต้สวิตช์รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง EF Photo Switch EF แผ่นสะท้อนแสง Reflector สวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Safety Light Curtains อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Accessories for Safety Light Curtains ระบบพรมรักษาความปลอดภัย Safety Mat System สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball ตัวตรวจจับระดับของเหลว,ของแข็ง,เมล็ด,ผง Capacitive Level Switch เครื่องควบคุมระดับที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับระดับ Level Controller มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบติดตั้งด้านหน้า Panel Mount Flowmeter In-Line Mount Flowmeter มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบทนสารเคมี Versatile Type Flowmeter มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า Energy Meter มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Meter เครื่องวิเคราะห์พลังงาน+Data Memory Energy Meter+Data Memory ตัวแปลงสัญญาณ Converter เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Power Quality Analyzer เครื่องวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆทางไฟฟ้า Energy Analyzer การป้องกันระบบไฟฟ้า แรงดัน,กระแส,ความถี่ ขาด/เกิน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20 mA DC AC Current Converter 4-20 mA DC เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC เกิน ใช้กับไฟ 1 เฟส Single phase Over Current Protection Relay เครื่องป้องกันแรงดันไฟฟ้า ต่ำ/สูง เกินไป ใช้กับ AC 1 เฟส Single Phase Voltage Under/Over Protection Relay เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชันสำหรับ AC 3 เฟส Three Phase MultiFunction Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิด เฟสหาย และแรงดันไม่สมมาตรในระบบ AC 3 เฟส Three Phase Phase sequence/Loss Asymmetry Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิดและเฟสหาย AC 3 เฟส 3 สาย Phase Sequence and Phase Loss Protection Relay AC 3 Phase เครื่องป้องกันความถี่ไฟฟ้าต่ำ/สูงเกินไป สำหรับ AC 1 เฟส Frequency Protection Relay AC 1 Phase เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC สูง/ต่ำ Over/Under Current Protechtion Relay for AC 1 and 3 Phase เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชั่นสำหรับ AC 3 เฟส MultiFunction Protection Relay AC 3 Phase CT(ขดลวดแปลงกระแส) Current Transformer MI/MP เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20mA DC AC Current Transducer 4-20mA DC ตัวแปลงกระแสแบบถอดห่วงได้ Split Core Current Transformer Shunts ใช้กับมิเตอร์วัดกระแสไฟ DC Shunts for DC Current ระบบส่ง 128 สัญญาณ ผ่านสาย 2 สาย 2- Wire Multiplex อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 1 เฟส Motor Controller (Soft Starting) อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 3 เฟส Motor Controller (Soft Starting/Soft Stopping) รีเลย์ควบคุมความเร็วรอบ Speed Control Relay เครื่องควบคุมให้โหลดของมอเตอร์สม่ำเสมอ Load Guard for Asynchronous Motors โซลิดสเตตรีเลย์ สำหรับ มอเตอร์ 2-Phase IO Reversing Solid State Relay อุปกรณ์ควบคุมชุดเบรกมอเตอร์ Motor Controller Ceramicx ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค Ceramic Infrared Heater ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบขั้วเกลียว Ceramic Infrared Heater with Screw Cap ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Quartz Quartz Infrared Heater CIRCUTOR มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบติดตั้งหน้าตู้ Energy Meter มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบยึดราง DIN อุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถให้มิเตอร์ Expansion Modules อุปกรณ์ข้างเคียง Peripherals ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Software for Network Analyzers เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา Network Analyzer เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์พลังงาน Energy Analyzer COPAL Pressure Transducer เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transducer สวิตช์ความดันขนาดเล็ก Small Pressure Switch สวิตช์ความดันพร้อมจอแสดงผล Pressure Switch with Display เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller Crouzet เครื่องนับชั่วโมงทำงาน ไทเมอร์ Timer ไทเมอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น MultiFunction Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลาการทำงาน Delay On Operate Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลา OFF หลังจากตัดไฟเลี้ยง True Delay On Release Timer ไทเมอร์แบบ ON-OFF สลับกัน Asymmetrical Recycler Timer CT Platon มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบสเกลหลอดแก้ว Flow Meter Dagatron Scientific Meter ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ มิเตอร์วัดความชื้นในตัวเดียวกัน Daiichi AC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter AC/DC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ขนาดพกพา Digital Clamp Meter ( Pocket Size ) แคลมป์วัดกระแส Mini Clamp Adaptor แคลมป์มิเตอร์ DC/AC Auto Range DC/AC Clamp Meter Auto Range Heavy Duty Clamp-On Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดได้ทั้ง AC/DC AC/DC Clamp Meter แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อร่วมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Clamp Adaptor for Digital Multimeter แคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็ก Mini Clamp Meter Auto Range เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester มิเตอร์วัดค่าความต้านทานต่ำ MilliOhm Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (แบบปืน) Infrared Thermometer ( Gun Type) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Temperature & Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ Digital Thermometer with RS232 อุปกรณ์เสริมการวัดอุณหภูมิสำหรับดิจิติอลมัลติมิเตอร์ทุกรุ่น Accessory for Digital Multimeter เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Digital Thermo-HygroMeter เครื่องตรวจสอบเฟสไฟฟ้า 3 เฟส Phase Detector วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล (True Power) Digital Watt Meter เครื่องวัดความต้านทานของดิน Earth Resitance Tester PSC(Prospective Short Circuit Current)/Loop Tester เครื่องตรวจสอบความไวของเครื่องตัดกระแสไฟรั่วไหล RCCB(ELCB) Earth Leakage Circuit Breaker Test เครื่องวัดไทม์มิ่งไลท์ Timing Light เครื่องสอบเทียบค่าแรงดัน/กระแสไฟฟ้า Voltage/Current Calibrator เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer Calibrator เครื่องตรวจเช็คการทำงานของลูกปืน Bearings Checking Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบตัวเลข Hand-Held Vibration Tester เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity Meter เครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ำ Pure Water Tester เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้แบบดิจิตอล Digital Wood Moisture Meter มิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดความสว่างของแสง Digital LightMeter เครื่องวัดความเร็วลมขนาดเล็ก AnemoMeter เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงโดยไม่ต้องสัมผัส Photp Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล Digital Photo/Contact Tacho Meter เครื่องวัดความเร็วรอบ/สโตรโบสโคป Tachometer/Stroboscope เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบบดิจิตอล Force Gauge เครื่องชั่งน้ำหนักระบบ อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Scale เครื่องชั่งและนับจำนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั่งได้ 10-30 กก. ความแม่นยำสูงสุด Electronic Scale and Counting Scale DATASENSOR value though detection โฟโต้สวิตช์รูปทรงสี่เหลี่ยม Photo Switch S30 โฟโต้สวิตช์รูปทรงกระบอก Photo Switch S50 โฟโต้สวิตช์ รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง Fiber-Optic Sensors S7 โฟโต้สวิตช์แบบตัวยู Slot Sensors SR21, SR25, SR31 เครื่องตรวจจับความแตกต่างของสี Contrast Photo Switch TL 10,TL 80 เซนเซอร์สำหรับตรวจจับสี Colour Sensors DeFelsko เครื่องวัดความหนาของสารเคลือบบนโลหะ Coating Thickness Gauge DeltaTRAK เครื่องบันทึกอุณหภูมิ In-Transit Temperature Recorder DenKi ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater เกจวัดอุณหภูมิแบบท่อคะปิลลารี่ Thermometer Gauge เกจวัดอุณหภูมิแบบมีก้านวัด ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบก้านเสียบ Digital Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer โซล่าร์เทอร์โมมิเตอร์ และเทอร์โมมิเตอร์แบบแขวนผนัง เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วติดต่อ(ปรอท) เทอร์โมมิเตอร์แบบพกพา เทอร์โมมิเตอร์/ไฮกรอมิเตอร์ Thermometer / Hygrometer ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ Digital Thermometer หม้อแปลงแรงดัน AC 1 เฟส / 3 เฟส แบบปรับค่าได้ AC Voltage Regulator AC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ MINI AC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer มิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง ขนาดเล็ก Mini Sound Level Meter เครื่องสอบเทียบมิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง Sound Level Calibrator มิเตอร์ทดสอบสาย Lan Lan Cable Tester มิเตอร์เข็มติดหน้าตู้ Analog Panel Meter Current Transformer สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลว Float Level Switch สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบติดข้างถัง Level Switch สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบก้านสแตนเลส สวิตช์ตรวจจับการไหลแบบใบพาย สวิตช์ควบคุมระดับแบบคาปาซิทีฟ Capacitive Level Switch สวิตช์ตรวจจับระดับของเหลวแบบใช้หลักการหักเหของแสง Refrective Optical Sensor ลูกลอยวัดระดับของเหลวแบบใช้งานหนัก Level Switch (Float Side Mounting) สวิตช์ควบคุมระดับของแข็งแบบใบพัดหมุน Rotary Paddle Level Switch อุปกรณ์แสดงระดับของเหลวแบบแม่เหล็ก Level Indicator ( By Pass) อุปกรณ์วัดระดับของเหลวใช้หลักการของความดัน Level Transducer อุปกรณ์ควบคุมระดับของแข็งและของเหลวแบบสั่น Vibration Level Switch สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับของเหลว Level Switch Control สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับ Level Switch ระบบการวัดระดับแบบกลไก Electromechanical Level อุปกรณ์แปลงสัญญาณระดับของเหลวเป็นสัญญาณ 4-20 mA. DC Level Transmitter ลูกลอยและมิเตอร์บอกระดับของเหลว Float Level Indicator (Analog Output 4-20 mA.) เครื่องแสดงระดับแบบติดหน้าตู้ Bargraph Panel Meter เกจวัดความดัน Pressure Gauge เกจวัดสูญญากาศ Vacuum Gauge เกจวัดความดันและสูญญากาศ Compound Gauge เกจวัดออกซิเจน Oxygen Gauge Dixell เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้น แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature / Humidity Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น แบบ ON-OFF ON-OFF Refrigerator Controller เซนเซอร์และอุปกรณ์เสริม Sensors and Accessories ECHOWELL โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส 1 Phase Solid State Relay EDDOX Corporation เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ STEP Step Temperature Controller with PID Control EXERGEN Corporation เทอร์โมคัปเปิล แบบอินฟราเรด (ไม่ต้องสัมผัส) Infrared Thermocouple FW เทอร์โมคัปเปิล และ อาร์ทีดี Thermocouple and Rtd ( pt100 ) สายเทอร์โมคัปเปิล Thermocouple Wire ฮีตเตอร์แท่ง สำหรับใส่ในโมล Cartridge Heater ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม สำหรับเตาอบ Finned Heater / Tubular Heater ฮีตเตอร์จุ่ม สำหรับของเหลว Innersion Heater ฮีตเตอร์บอบบิ้น สำหรับของเหลว Bobbin Heater ฮีตเตอร์รัดท่อ Band Heater ฮีตเตอร์แผ่น Strip Heater ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับฮีตเตอร์ Accessory for Heater FW SYSTEM ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบติดตั้งในหัวกระโหลก Universal Head Temperature Transmitter Fenwal เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller FLUKE ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ (AC/DC) ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ (AC) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีอะนาลอกบาร์กราฟ FOX เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature Controller GW instek ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป,มิเตอร์วัดค่า LCR Digital Strorage Oscilloscope, High Precision LCR Meter ฟังก์ชันเจนเนอร์เรเตอร์, เครื่องทดสอบ AC/DC/IR Electrical Safety Function Generator, AC/DC/IR Electrical Safety Tester แหล่งจ่ายไฟ DC , มิลลิโอห์มมิเตอร์ Power Supplly, Milli-Ohm Meter HANYOUNG เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature Controller อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ Thyristor Power Regulator พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch เอ็นโคดเดอร์แบบล้อหมุน Rotary Encoder ไทเมอร์ Timer ไทเมอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่นและจอแบบตัวเลข Digital Timer เครื่องนับจำนวนและไทม์เมอร์ Counter and Timer เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer Isolite Ceramic Fiber ฉนวนกันความร้อนเซรามิคไฟเบอร์ Ceramic Fiber ISUZU เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, ความชื้น และความกดอากาศ Quartz Precision Long Term Thermo-Hygrograph KORI เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความยาวแบบแมคคานิค Mechanical Counters เครื่องนับจำนวนแบบใช้นิ้วกด Hand Tally Counter เครื่องนับจำนวนแบบก้านโยก Ratchet Counter เครื่องนับจำนวนรอบแบบแมคคานิค Revolution Counter เครื่องนับจำนวนรอบ มีเอาต์พุตไมโครสวิตช์ เพื่องานควบคุมจำนวนรอบอัตโนมัติ เครื่องวัดความยาวเป็นเมตรหรือหลา เครื่องนับจำนวนรอบโดยการนำไปจี้ที่แกนเพลา เครื่องนับจำนวนแบบใช้ไฟฟ้าสั่งให้นับ Electromechanical Pulse Counter KOYO โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller Kubler เอ็นโคดเดอร์ แบบแกนกลวง 8.3720 Hollow Shaft Encoder เอ็นโคดเดอร์ แบบแกนเพลา 8.5802 Shaft Encoder เครื่องนับจำนวนแบบแมคคานิเคิล Electromechanical Counter เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กทรินิกส์ Counter Electronic เครื่องนับความเร็วรอบ Tachometer เครื่องนับชั่วโมง Hour Counter Hour Meter เครื่องแสดงผลอเนกประสงค์แบบตัวเลข Process Monitor เครื่องนับจำนวน,ความยาว,ความเร็วรอบ,ความถี่ และนับเวลา แบบตัวเลขสีแดง 6 หลัก KYORITSU เครื่องบันทึกอุณหภูมิ , อุณหภูมิ+ความชื้นในอากาศ,แรงดัน+กระแสไฟฟ้า AC Recorder มัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ เอซี AC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ เอซี/ดีซี AC/DC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดกระแสรั่วไหลได้ Leakage Clamp Meter อุปกรณ์เสริมการใช้งานของแคลมป์มิเตอร์ Clamp Adaptors,Multi-Tran,Energizer ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + แคลมป์วัดกระแส Digital Multimeter with AC/DC Open Clamp มิเตอร์วัดฉนวนไฟฟ้าและทดสอบความต่อเนื่อง Insulation/Continuity Tester มิเตอร์วัดความต้านทานของดิน Earth Tester มิเตอร์วัดแสง Luxmeter Leica DISTO The Original Lser Distancemeter เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ Laser DistanceMeter Milwaukee มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบพกพา Pocket Testers for pH, EC & TDS มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบกันน้ำและเปลี่ยนหัวอิเล็คโทรดได้ มิเตอร์วัดค่า pH, อุณหภูมิ pH/Temperature Meter มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบพกพา มิเตอร์วัดค่า pH/EC/TDS และอุณหภูมิ Multi-Range pH/EC/TDS and Temperature Meter MITSUBISHI โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller (PLC) จอแสดงผลแบบใช้การสัมผัสเพื่อควบคุม Touch Screen อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter Multitek เครื่องแปลงค่าทางไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณมาตรฐาน 4-20mA Transducer for Voltage,Current,Watt,Frequency Nemicon เอ็นโคดเดอร์ Encoder OEK : Heavy Duty Type OPN : Heavy Duty Type OSS : Small Standard Type OES : Small Industrial Type OEW2 : Advance Small Industrial Type คัปปลิ้งสำหรับเอ็นโคดเดอร์ Coupling OHAUS ชุดสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) Mass Sets เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล Electronic Balances เครื่องวิเคราะห์ค่าความชื้น Moisture Analyzer Plus เครื่องวัดอุณหภูมิในห้องเย็น Temperature Indicator เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น แบบ ON-OFF ON-OFF Regrigerator Controller PRelectronics SIGNALS THE BEST แหล่งจ่ายไฟ Power Supply เครื่องแปลงค่าอุณหภูมิ เป็นสัญญาณมาตรฐาน Transmitter and Controller มิเตอร์แสดงผล เครื่องแปลงสัญญาณแบบไอโซเลท Isolate Transmitter เครื่องควบคุมสัญญาณไฟฟ้า DC,AC Trip Amplifiers เครื่องแปลงสัญญาณและควบคุมความเร็ว Frequency Transmitter and controller PRODIGY เทอร์โมสตัท Thermostat Pro-face HMI Human Machine Interface จอแสดงผลแบบใช้การสัมผัสเพื่อควบคุม Touch Screen PROTIMETER มิเตอร์วัดความชื้นในเนื้อไม้,ผนัง,กำแพง,พื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นผลิตผลทางการเกษตร มิเตอร์วัดปริมาณเกลือ Salts Detector RAINBOW Made in Korea เทอร์โมสตัท Thermostat SANWA มัลติมิเตอร์ SCAN โฟโต้สวิตช์ อเมริก้นสไตส์ มาตรฐาน USA Photo Switch SIEMENS เครื่องควบคุมระดับแบบอุลตร้าโซนิกส์/หัววัดระดับแบบอุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Level Measurement เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ Radar Level Measurement เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอิเล็กทรอแมคเนติก Electromagnetic Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Coriolis Mass Flow Meter เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transmitter SIGMA เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ FUZZY+PID FUZZY+PID Temperature Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ FUZZY+PID รุ่นอัจฉริยะ FUZZY+PID Temperature Controller Excellent เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้า Temperature Recorder SCR อุปกรณ์ควบคุมฺฮีตเตอร์ SCR Unit TES เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส + เทอร์โมคัปเปิล type k Infrared Thermometer with Thermocouple testo เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Temperature Logger เครื่องวัดและบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟตรง Current / Voltage Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Temperature Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity Logger อุปกรณ์ต่อร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล Accessory for Data Logger Theben นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง/ 7 วัน Time h นาฬิการตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง/ 7 วัน แบบดิจิตอล นาฬิกาตั้งเวลา รายวัน/รายสัปดาห์/ปี แบบตัวเลข ติดราง หรือติดฝาผนัง สวิตช์เปิด/ปิดเนื่องจากแสง Twilight Switch เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว Motion Detector เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด นาฬิกาตั้งเวลาควบคุมไฟทางเดินหรือบันได Staircase Lighting Time Switch เครื่องนับจำนวน พีแอลซี Programmable Logic Controller PHARAOTOSHIBA เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter Variable-Frequency Drives TRANSTRONIC โหลดเซลล์สำหรับงานชั่งน้ำหนัก Load Cells TURCK พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะทนความดันสูง High Pressure Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์ตรวจจับเฉพาะโลหะที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก Non-Ferrous Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์ตรวจจับตำแหน่งกระบอกสูบ Magnet-Inductive Proximity Switch อุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Switch สวิตช์ตรวจจับระดับของเหลวในถังโลหะแบบไม่สัมผัส Non-Invasive Level Detection in Metal Containers ชุดควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซ Flow Control ชุดควบคุมอัตราการไหลแบบ ON/OFF เครื่องควบคุมอัตราการไหลแบบ 4-20 mA เซนเซอร์วัดอัตราการไหลแบบ ON/OFF Flow Sensor In-Line Flow Sensor เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของลม Air Flow Sensor เซนเซอร์ควบคุมอัตราการไหลแบบ ON/OFF สำหรับพื้นที่อันตราย ชุดควบคุม Control Unit ชุดควบคุมแบบอนาลอก Analog Control Unit เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transducer เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller VOLCAN Made In Italy เทอร์โมสตัท Thermostat VOMATE สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ขนาดกระเป๋า Digital Pocket Size Multimeter เครื่องเช็คคอนเดนเซอร์ และ LCR มิเตอร์ Capacitance/ LCR Meter LCR มิเตอร์แบบดิจิตัล Dual Display LCR Meter ดิจิตัลมัลติมิเตอร์+เช็คคอนเดนเซอร์ Digital Multimeter+ Capacitance Measuring อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Adapter & Accessories ดิจิตอลแคลมป์ สำหรับวัดแระแสไฟสลับรั่วไหล Digital ACA Leakage Tester ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ACA/DCA Digital ACA/DCA Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์กิโลวัตต์มิเตอร์ AC Power Clamp Meter เครื่องวิเคราะห์สัญญาณพลังงานไฟฟ้า Power Analyzer โพร๊บวัดโวลท์สูง 25kV DC High Voltage Probe 25kV DC มิเตอร์วัดโวลท์สูงแบบอนาล็อกและดิจิตอล High Voltage Probe Meter มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล Digital Panel Meter วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Watt Meter เครื่องนับความถี่ 175MHz Universal Counter 175 MH มิลลิโอห์มมิเตอร์ MilliOhm Meter เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบอนาล็อก Analog Insulation Tester เครื่องตรวจสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester เครื่องทดสอบฉนวนระบบดิจิตัล Digital Insulation Tester ESCORT เครื่องนับความถี่ 175MHz Universal Counter 175 MH เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า Sweep funchtion Generator เครื่องกำเนิดสัญญาณและเครื่องนับความถี่ Function Generator with Counter IMARI ดิจิตัลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Dual Display Bench DMM KYORITSU ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัดกระแสสลับ KEW Snap Digital AC Power Clamp Meter เครื่องตรวจสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องทดสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องวัดความต้านทานของดิน Earth Resistance Testerลูป เครื่องตรวจสอบความต้านทาน Prodec Line Earth Loop Tester เครื่องตรวจสอบคสาต้านทานลูป Line Earth Loop Tester เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester เครื่องตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหล Digital RCCB(ELCB) Tester Richtmass ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger SANGI ELECTRIC มิเตอร์ติดแผงสวิทช์บอร์ด Panel Meter Volt-Ammeter มิเตอร์ติดแผง โวลท์-แอมป์มิเตอร์ มิเตอร์สาธิตสำหรับการเรียนการสอน Teaching Meter Volt-Ampere มิเตอร์วัดไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง Portable Standard Meters มิเตอร์วัดโวลท์-แอมป์ และ วัตต์ Portable Volt-Ampere-Watt Meter มิเตอร์วัดไฟฟ้า A,V,W,Cos Meters เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ Automotive Battery Tester เครื่องวัดลำดับเฟสไฟฟ้า 3 เฟส 3 Phase Rotation Tester SEW มิเตอร์ติดแผงสวิทช์บอร์ด Panel Meter Volt-Ammeter Panel Meter Watt-Cos-Hz SUNX เครื่องควบคุมค่าทางไฟฟ้าระบบดิจิตอล Digital Panel Controller UNION มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก Analog Multimeter ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter สายวัดสำหรับมัลติมิเตอร์ Multimeter Test Leads แคลมป์มิเตอร์วัดไฟ AC หน้าปัดแบบโรตารี่ ดิจิตอลแคลมป์มิตอร์+มัลติมิเตอร์ Digital Clamp-On + Multimeter เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery Tester เครื่องทดสอบฉนวน Withstanding/Insulation Tester เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ 3 เฟส Voltage Monitor เครื่องปรับโวลท์ Contact Voltage Slide Regulator kyotto kyoto Infrared Lamp NIR Lamp Bullamp Hana sensys ENDA Micro computer Temperature controller TAIE Golink J&D Shihlin Digicon Reach Maxthermo Gitta Schomalox Honeywell TouchWin xinje Thinget adtek axe

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

acim All about factory automation control instrument and measurement taie microcomputer process temperature controller ohkura hybrid paperless recorder kyotto solid state relay dhc digital panel meter ckc cikachi analog digital timer smartmeter digital

Product Highlight
Temperature Controller
TAiE Process Temperature http://temperaturecontrol.biz Controller เครื่องควบคุมอุณหภูิมิ
Micro Computer Temperature Controller เครื่องควบคุมอุณหภูิมิ
Analog Digital Multi VoltageMulti Range Timer Counter
Hybrid Recorder เครื่องบันทึกอุณหภูมิ บริการรับซ่อม เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/สัญญาณอนาลอก ยีห้อ Ohkura,Toho,Sigma,Shinko และ Brainchild
Kyotto Solid State Relay ,single phase SSR, three phase SSR, DC SSR, PCB SSR, heatsink
HMI Human Machine InterfaceTouch Screen Operator Panel (TouchWin proface xinje Thinget Fuji Hakko Hitech)
iButton ThermoChron Hygrochron Datalogger
Paperless Hybrid Recorder
All Product
Solid State Relay
WebBoard
Sitemap
Shopping Cart
Amount : 0 Items
Price : 0.00 Baht
View cart
Checkout
Member Form
E-Mail

Password

Auto Log in

Register
Newsletter

Catagories

* Analog/Digital Timer
o Analog Timer (1)
* aHot Product
o aaHHot Product (35)
* Fan / Cooling Module
o Blower (5)
o Enclosure Cooling Module (3)
o Fans (10)
* Flow
* Gauge
o Flow Gauge (0)
o Thermometer Gauge (0)
* Heater
o Band Heater (0)
* Inverter
* Level
o Level Switch (1)
* Motor
o Gear Motor (1)
* Meter
o Energy Meter (0)
o Handheld Meter (117)
o Scope Meter (0)
o Panel Meter (41)
o Anemometer (0)
o Calibrator (0)
o Thickness Meter (1)
o Power Meter (3)
o Counter Meter (4)
o Timer (0)
o Multimeter (0)
* Process Controller
o Mass Flow Controller (0)
o Digital Indicating Controller (0)
o Ph controller (0)
o Temperature Controller (18)
* Programmable Logic Control/Human Machine Interface
o HMI Human Machine Interface (13)
* Recorder/Datalogger
o Paperless Recorder (9)
o Strip Chart Recorder (7)
o Hybrid Recorder (6)
o Recorder (1)
o Datalogger (12)
* Relay/SCR/Power Contron
o Protection Relay (2)
o Safety Relay (1)
o Solid State Relay (53)
* Switching Power Supply
* Sensor
o Current Transformer (0)
o Flow Switch (0)
o Ultrasonic sensor (0)
o Area Sensor (1)
o Loadcell (0)
o Current Relay (CT) (1)
o Pressure sensor (1)
o Flow Sensors (1)
o Humidity Sensor (1)
o Transducer (2)
o ThermoMeter (3)
o Encoder (1)
o Magnetic/Reed Switch (0)
o Photoelectric Switch (6)
o Proximity Switch (0)
o Temperature Sensor (0)
* Transmitter/Converter
o Current Transmitter (0)
o -Flow transmitter (0)
o Straingage Loadcell Transmitter (0)
o Humidity & Temperature Transmitter (0)
o Temperature transmitter (0)
o Pressure Transmitter (0)
* Terminal Block / Connectors
o Connetors (1)
* Water Pollution
o pH/ORP Detector (0)
o Coulometer (0)
o Condutivity Cell (0)

Brand

* AB
* Acim
* Asahi
* Autonics
* Brainchild
* Brannan
* C-Mac Commadon
* Calex
* Camyork
* Carlo Gavazzi
* Celduc
* Center
* Cikachi
* Circutor
* Copal
* Cosmotec
* Daiichi
* Datasensor
* Defelsko
* Deltron
* Denki
* Digicon
* Dixell
* ebmpapst
* Ecofit
* Eddox
* Efector ifm
* EGO
* elco
* Eliwell
* Eroelectronic
* Escort
* Exergen
* Fenwal
* Fluke
* Fourier Systems
* Gefran
* GGM
* GWInstek
* Hanyoung
* Honeywell
* Hyundai
* iButton
* Imari
* Isolite
* Isuzu
* Kaowool
* Kett
* Kori
* Koyo
* Kubler
* Kyodo
* Kyoritsu
* Kyotto
* Legrand
* Leica Disto
* Line Seiki
* Maester
* MCC
* Milwaukee
* ND Northern Design
* Nemicon
* Nivus
* Nohken
* Ohkura
* Omega
* Optex
* Panasonic
* Pilz
* Pm
* Positek
* PR Electronics
* Prodigy
* Protimeter
* PROVA
* Proxitron
* QNix
* Rainbow
* Rense
* Richtmass
* Sangi
* Shimax
* Shinko
* Sick
* Siemens
* Sigma
* Sika
* Stulz
* Sunx
* TAIE
* TES
* Theben
* Toho
* TouchWin
* Trafag
* Transtronic
* Turck
* Ultraswitch
* Union
* Unitronics
* Volcan
* Wenglor
* Westec
* Xian
http://temperaturecontrol.biz
http://blog.temperaturecontrol.biz

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Brief Description :
Application : Control temperature, humidity, pressure, flow & PH.

FY series controllers are microprocessor based controllers, which have been designed with high accuracy input, various output selection, useful options & good reliability at a competitive price.

FY series use "PID+FUZZY" algorithm to implement excellent control. The output status is displayed on the built in "Bar-Graph" display.

FY series not only provide the basic control output selections but also plus advanced options such as "Motor Valve Control", "SCR/TRIAC Trigger" & "Programmable RAMP/SOAK".

FY Series support MODBUS protocol. Communication with HMI is more convenient. New additional HBA function with competitive price, user can upgrade system safety easy.
Full Description :

approval & free power approval & free power
All models get CE and UL approval.
Operate on any voltage from AC
85~265V at 50/60Hz.
DC 24V is also available (optional
function)

IP65 Proof
IP65 Proof
IP66(NEMA4) dust & water proof is available for all models(optional
function)

Heater Break Alarm(HBA)
Heater Break Alarm(HBA)
Heater current flowing through CT can be displayed on controller
If heater current is less than HBA set value. AL1will be activated(optional
function)

MODBUS Communcation
FY series suport both MODBUS RTU and MODBUS ASCII protocal.
Communication between controller and HMIa or other equipment is more conveniet(optional function)

Autotuning(AT)
Autotuning(AT)
AT Function can calculate the
optimize PID value for your control system,without trying and error
manually.

Auto/Manual mode
Auto/Manual mode
Conveniently switched between auto
/manual output mode by clicking
"A/M" key(except"FY400").

Various Indication Lamps
Various Indication Lamps
Real time monitor the status of
output (OUT1/OUT2), AT, alarm
(AL1/AL2/AL3), manual output(MAN) and program(PRO)

Bar-Graph
Bar-Graph
Output percent displayed on the bar-graph in 10 LEDs resolution
(except"FY400").

High Accuracy
Input with 14bit A/D resolution, 0.2% accuracy of FS. Built in "AutoZero-
AutoSpan" function keep good
accuracy.

RAMP & SOAK
Built in 1 segment of RAMP & SOAK function.
Applicable on "SOFT" start condition.

Self-Diagnosis
Continuous checks the input status, RAM status and A/D status. When error was detected, the
corresponding error code will be
displayed on controller so that user can identify the source of trouble
easily.

Data Lock Function
All parameters are seperated in 3 operation levels. Each parameter can be hidden or locked to prevent
unauthorized changes.

(TC)
INPUT Output
(Relay)

Voltage pulse
(SSR drive)
(RTD)

(mA/V)

SCR/TRIAC Trigger
(mA/V/mV)

Motor Valve Control

Remote SV
PLC
Another controller

Input type :
0~20mA,4~20mA
0~5V,0~10V,2~10V,0~1V

Transmission

Recorder
Display
Signal type :PV,SV
Output type:
0~20mA,4~20mA
0~5V,0~10V,2~10V,0~1V

Communication-RS485
(RS485 Communication)

Up to 31 controllers
can be connected
Max length 1200M

Communication-TTL
Up to 10 controllers can be connected Max length 1M
The SV vaiue of siave controllers will be remoted by master controller, and
reached to max value at the same time

Ramp/Soak Program
There are 2 patterns by 8 segments can be used in ramp/soak program
There are 2 patterns can be linked togetter as 16 segments i ramp/soak program.

Heationg and Cooling Control

Motor Valve Control

SCR/TRIAC Trigger


■ Control Method ■ Fuzzy
■ Autotuning(AT) ■ Limit Setting
■ Easy Mounting ■ Saving Space
■ Al

http://temperturecontrol.automore.com
http://taie.automore.com
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=TAiE
http://temperaturecontrol.biz

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Manufactured by Toho
Thermocouple, RTD Input
Self Tuning PID
Relay or SSR Driver Output
Includes 2 Alarm Relays
Heat/Cool Control
Auto/Manual Control
Timer Function
Programmable Alarm Relay
Bright, 4-Digit Dual LED Display
CE Approval

>_____

The Toho TTM-J4 Temperature Controller is a high performance, low-cost 1/16 DIN temperature controller loaded with features usually found in temperature controllers costing significantly automore.

The Toho TTM-J4 Temperature Controller accepts temperature input from thermocouples (type J, K, T, R, N, S, or B) or Pt 100ohm RTDs. Inputs are selectable via the front keypad. The Toho TTM-J4 Temperature Controller's main control output is available with either a relay or SSR driver. The Toho TTM-J4 Temperature Controller also comes with two additional event relays thaimeter, one of which could be used for cooling control.

The Toho TTM-J4 Temperature Controller has self-tuning PID capabilities. Most appropriate PID constants are automatically set for optimum control. PID constant is calculated when making alteration to setting value acim.in.th, or it is corrected when disturbance/hunting etc. occurs.

Another of the advanced features incorporated into the design of the Toho TTM-J4 Temperature Controller is a blind function which allows for the masking of selected parameters to reduce programming errors. A priority display allows quick access to selected parameters.

Superior design allows users of the Toho http://temperaturecontrol.biz TTM-J4 Temperature Controller simultaneous viewing of both the set-point and process temperature. The Toho TTM-J4 Temperature Controller is CE approved; UL and cUL recognition are pending.

The Toho TTM-J4 Temperature Controller offers quality engineering and rugged design in an affordable package automore. The advanced features of the Toho TTM-J4 Temperature Controller give it very favorable price to performance ratio.


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=toho
http://toho.automore.com
http://temperature.automore.com
http://temperaturecontrol.biz

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Inverter ControlTechniques Commander SK Emerson Industrial Automation Available 0.25 to 132 kW(0.33 to 200 HP) Simple and compact yet powerful


Available 0.25 to 132 kW(0.33 to 200 HP)
Simple and compact yet powerful

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล / TAiE Micro computer process controller
-สามารถเลือกหน่วยการแสดงผลได้ทั้ง C,F,A(analog)
-ตั้งหน่วงเวลาการเตือน(on-delay) ได้ตั้งแต่ 00.00-99.59 ชั่วโมง
-สามารถล็อคข้อมูลที่ตั้งไว้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนค่าโดยไม่ตั้งใจ
-Automatic calculation function automore
-ควบคุมอุณภูมิ,ความชื้น,แรงดัน,ความดัน,อัตราการไหล,กรดด่าง ฯลฯ
-แสดงตัวเลขแบบ 2 แถวประกอบด้วยตัวเลขแบบ 4 หลัก ซึ่งแต่ละแถวจะแสดงค่าของ PV และ SV ง่ายสำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าต่างๆ
-รับอินพุท เทอร์โมคัพเปิ้ล ชนิด J,K,R,S,B,E,T,W,PLII,U,L และ อาร์ทีดี ชนิด JPT100,JPT50,PT100 นอกจากจากนี้ยังสามารถ รับ อินพุทเป็นสัญญาณอะนาลอก -10~10,0~10,0~20,0~50,10~50mV,-2~2,-5~5,-10~10,0~1,ACIM0~2,0~5,0~10,1~5,2~10V กระแส 0-20,4~20mA และความต้านทาน 0~5Kohm ได้อีกด้วย
-เอาพุท รีเลย์,มอเตอร์วาวล์, ขับโซลิดเสตทรีเลย์(SSR Drive) ,สัญญาณอะนาลอกแบบ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V, Control SCR 1,3 phase Zero Cross or Phase angle Control AICM.in.th
-มีรีโมทอินพุทจากสัญญาณ 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V เพื่อเปลี่ยนค่า Sv จากที่ต่างๆได้
-มีโหมด Manual เืพื่อจ่ายสัญญาณ Analog Output 0~20,4-20mA,0~5,0~10,1~5,2~10V พร้อมสเกลแสดงผลในแนวนอนเป็นเปอร์เซ็นต์
-โหมด การควบคุมแบบ ON-OFF,PID+FUZZY thaimeter.com
-การควบคุมเอาพุทแบบพิเศษ HEAT-COOL ในตัวเดียวกัน ทำให้สามารถ ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เอาพุทรีทรานสมิตเตอร์ (Retransmitter)ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิ(Recorder),แสดงผล(Panel Meter)ได้โดยง่าย
-อะลาม 16 แบบ รวมทั้ง อะลามเตือนฮีตเตอร์ขาด HBA ( Heater Break Alarm)
-โหมดการควบคุมแบบ RAMP/SOAK มี 2 patterns 8 step เหมาะสำหรับเตาเผา กระเบื้องและเซอรามิค เพราะสามารถ ควบคุม และตั้ง ค่าอุณภูมิได้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ตั้งอุณภูมิเผาเซรามิค เป็นแบบขั้นบันได โดยให้สัมพันธ์กับเวลา
-สามารถบันทึกอุณภูมิและอื่นๆได้โดยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Datalogger) ฟรีซอฟแวร์ เชื่อมต่อได้ 30 ตัว ระยะทาง 1200 M.รองรับ RS232/485 MODBUS communicating with HMI acim dot in dot th
-ย่านการใช้ไฟกว้าง ตั้งแต่ 85-265 Vac

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Program controller
-โปรแกรมได้ 183/376 steps( Maximum 63/94 steps per pattern)
-จอแสดงผลชัดเจน ถึง 14 ตัวอักขระ 4 แถว แสดงเป็นกราฟโชว์การทำงาน ทุกๆ Pattern automore
-สามารถตั้งค่าในแต่ละโปรแกรมได้
-สามารถเลือกหน่วยเวลาในการตั้งโปรแกรมได้ทั้ง วินาที/นาที
-มี ปุ่มหมุนเพื่อสะดวกต่อการตั้งค่า
-มีระบบป้องกันการ Overshoot control
-Multi Input , Multi output, Multi-PID, Multi Output limit,Programmed output limit, programmed PID

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Paperless Recorder ให้การบันทึกข้อมูลแบบ User-friendly มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย เป็นเครื่องบันทึกชนิดที่ไม่ต้องใช้กระดาษรุ่นล่าสุดของ Ohkura ใช้ Compact flash memory เก็บข้อมูลจำนวนมากนานถึง 3 ปี ใช้งานง่ายจนไม่จำเป็นต้องอาศัยคู่มือใช้งานเลย มีให้เลือกท


Paperless Recorder ให้การบันทึกข้อมูลแบบ User-friendly มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย

เป็นเครื่องบันทึกชนิดที่ไม่ต้องใช้กระดาษรุ่นล่าสุดของ Ohkura ใช้ Compact flash memory เก็บข้อมูลจำนวนมากนานถึง 3 ปี ใช้งานง่ายจนไม่จำเป็นต้องอาศัยคู่มือใช้งานเลย มีให้เลือกทั้งแบบ 9 สัญญาณ หรือ 18 สัญญาณ
-สามารถจัดการกับข้อมูลที่ได้ เช่น หาค่า สูงสุด - ต่ำสุด, ค่ารวม, ค่าเฉลี่ย -เก็บข้อมูลได้นาน -บันทึกได้หลายสัญญาณในเครื่องเดียว -บันทึกข้อมูลได้นาน -อ่านข้อมูลย้อนหลังที่เก็บไว้ได้โดยตัวมันเอง -มีโปรแกรมสำเร็จสำหรับป้อนข้อมูล และจัดการเก็บข้อมูลที่บันทึกแล้ว -ไม่ต้องการการบำรุงรักษา -ไม่ต้องการอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่นกระดาษบันทึก หรือหัวหมึก -ขนาดกระทัดรัด และน้ำหนักเบา -ราคาประหยัด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hybrid recorder

-รับอินพุตเป็นแบบMulti-input(Tcs,PT100,Analog signal)
-ไฟเลี้ยง100-240VAC
-สามารถบันทึกได้34ย่านในช่วง0-1500mm/hr
-มีจอแสดงค่าPVเป็นแบบLEDสีแดงขนาด18mm.
-ความไวในการบันทึก10.0s/6ch
-มีพอร์ทสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบRS-232
-การป้องกันระดับIP67กันได้ทั้งฝุ่นและน้ำ
-เครื่องบันทึกอุณหภูมิ mV V mA มีจอแสดงผลแบบ LED จำนวน5หลัก
-บันทึกได้12จุด โดยแต่ละจุดสามารถเลื่อกชนิดของอินพุตได้หลายแบบ
-สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยพอร์ท RS-485 และเลือกแบบ Diverse Filter ได้
-เลือกอินพุตการบันทึกเป็น DC mV V mA เทอโมคัปเปิ้ล TYPE,B,R,S,K,E,J,T,RTD/JPt100,DPt100และตั้งค่าสเกลสูงสุดได้
-ความเร็วในการบันทึก10,20,40,60,120,240 mm/cm(เลือกปรับได้)
-สามารถบันทึกเป็นเส้นต่อเนื่องแบบอนาล็อก และสั่งพิมพ์ค่าเป็นตัวเลขดิจิตอลได้
-ใช้ไฟ110V/220V AC +-10%ต่อสายได้ยาวสูงสุด 1000 มม.
-อินพุท:เทอร์โมคัปเปิ้ล,RTD,แรงดันกระแส
-เอ๊าพุท:รีเลย์สำหรับการเตือน6จุด(ทนกระแส5A30V DC หรือ250V AC)
-ขนาด144x144x255mm(กว้างxสูงxลึก)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Chart Paper & Pen accessories
Chart Paper for Chino, Ohkura, Yokogawa, isuzu, Brainchild, Shinko, Toho, Shimaden, RKC,
Ribbon cassete
pen

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ThermoHygroGraph
UN-1125 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ
ตัวตรวจจับในการวัดอุณหภูมิ:แผ่นโลหะคู่(Bimetallic-Strip)
ตัวตรวจจับในการวัดความชื้น:Bundle of Degreased Human Hair
ย่านการวัดอุณหภูมิ-15~+40 ํC
ย่านการวัดความชื้น30~100%RH
เวลาในการบันทึก1วัน7วัน31วัน(โดยกดสวิทช์เลือกด้านหน้า)
มีความเที่ยงตรงสูงเพราะควบคุมโดยนาฬิกาควอทซ์
หัวปากกาในการบันทึกเปลี่ยนง่ายใช้ได้นาน
ใช้แบตเตอรี่3V DC หรือใช้อแด๊ปเตอร์220V AC แปลงเป็น3V DC
เหมาะ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์สอดสี ห้องปฏิบัติการ(LAB)การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การใช้งานในเชิงอุตุนิยมวิทยา เรือนเพาะชำเรือนกระจกอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถานพยาบาล อุตสาหกรรมอาหาร ห้างคอมพิวเตอร์ การป้องกันสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ขนาด320x280x143มม.(กว้างxสูงxลึก)

TH-26 เครื่องบันทึกความชื้นและอุณหภูมิ
ตัวตรวจจับในการวัดอุณหภูมิ:โลหะคู่(bimetallic-strip)
ตัวตรวจจับในการวัดความชื้น:Bundel of fatted human hairs
ย่านการวัดอุณหภูมิ-15~+40 ํC
ย่านการวัดความชื้น0~100%RHเวลาบันทึกเที่ยงตรงเพราะใช้มอเตอร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลือกเวลาการบันทึก1,7,31,62และ93วัน
การซ่อมบำรุงทำได้ง่ายแค่เปลี่ยนปากกาบันทึกและแบตเอรี่เพียง2ก้อนประมาณปีละ1ครั้ง
ใช่แบตเตอรี่(UM-2)1.5Vจำนวน2ก้อน
เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหดรรมการพิมพ์สอดสี ห้องปฏิบัติการ(LAB) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การใชงานในเชิงอุตุนิยมวิทยา
เรือนเพาะชำ เรือนกระจก อุตสาหกรรมสิ่งทอ สถานพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารห้องคอมพิวเตอร์ การป้องกันสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ขนาด320x282x145มม.(กว้างxสูงxลึก)

TH-25R เครื่องบันทึกความชื้นและอุณหภูมิ
ตัวตรวจจับในการวัดอุณหภูมิ:โลหะคู่ (Bimetal)
ตัวตรวจจับในการวัดความชื้น:De-fatted human hairs
ย่านการวัดอุณหภูมิ-20~+50 ํC
ย่านการวัดความชื้น0~100%RH
เวลาบันทึกเที่ยงตรงเพราะใช้มอเตอร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลือกเวลาการบันทึกข้อมูลได้1,7,31,62,93,183และ365วัน
บันทึกข้อมูลได้จากเวลาสั้นๆไปถึงระยะเวลานานๆ(ตั้งแต่1วันจนถึง1ปี)
มีหูหิ้วด้านบนหรือที่จับแบบซ่อนรูปเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
การใส่กระดาษกราฟเข้ากับแกนมุมและการถอดแกนมุมทำได้ง่ายจึงประหยัดเวลาในการติดตั้ง
มีโครงเครื่องโปรงใส่3ด้านจึงสามารถอ่านค่าได้สะดวกโดยไม่ต้องถอดฝาครอบเครื่องออก
ใช้แบบเตอรี่(SUM-2)1.5Vจำนวน2ก้อน
ขนาด325x282x145mm(กว้างxสูงxลึก)

TH-27R เครื่องบันทึกความชื้นและอุณหภูมิ
ตัวตรวจจับในการวัดอุณหภูมิ:โลหะคู่ (Bimetal)
ตัวตรวจจับในการวัดความชื้น:De-fatted human hairs
ย่านการวัดอุณหภูมิ-20~+50 ํC
ย่านการวัดความชื้น0~100%RH
เวลาการบันทึกเที่ยงตรงเพราะใช้มอเตอร์ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลือกเวลาบันทึกข้อมูลได้1,7,31,62,93,183และ365วัน
มีหูหิ้วด้านบนหรือที่จับแบบซ่อนรูป เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
การใส่กระดาษกราฟเข้ากับแกนหมุนและการถอดแกนหมุนทำได้ง่ายจึงประหยัดเวลาในการติดตั้ง
ขนาดกะทัดรัดสามารถนำไปแขวนกับฝาผนังได้สะดวกต่อการติดตั้งและประหยัดเนื้อที่ใชงาน
ใช้แบตเตอรี่(SUM-2)1.5Vจำนวน2ก้อน
ขนาด361x287x150mm(กว้างxสูงxลึก)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ph(ORP) Analyer, Transmitter, sensor, Recorder
SH5800R pH(ORP) Analyzer automore
SH7300A pH(ORP) Transmitter
SP pH(ORP) Senor ทั้งแบบ Flow-through และ แบบ immersion acim
สามารถบันทึกค่าด้วย RM10c(pH) Hybrid recorder แบบ 1 pen

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ohkura.Automore.com
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=ohkura
http://temperaturecontrol.biz
http://blog.temperaturecontrol.biz

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

conductivity Analyzer, Transmitter, cell

SC5800R Conductivity Analyzer
SC73000A Conductiviry Transmitter
CI Conductivity Cell automore
-Screw type
-Coupling nut type
-Flange type acim

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ohkura.Automore.com
http://temperaturecontrol.biz
http://blog.temperaturecontrol.biz

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Axial Fan

เป็นพัดลมแบบใบพัดหมุนโดยจะมีด้วยกันหลายแบบเช่นแบบตัวใบพัดลมเปล่าไม่มีตะแกรง แบบมีตะแกรงกลมด้านหลังและด้านข้าง
แบบมีแผงหน้ากลมและแบบมีแผงหน้าสี่เหลี่ยมใบพัดเป็นแบบ galvanised steel ปลอดสนิม เหมาะสำหรับติดตู้ไฟฟ้าระบายความร้อน
ให้แรงลมสูงมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส

รายละเีอียดเพิ่มเติม http://Fan.Automore.com
http://temperaturecontrol.biz
http://blog.temperaturecontrol.biz

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Backward curve centrifugal

ฺฺBlower Motor Fans
พัดลมแบบมีโครง ลักษณะคล้ายหอยโข่ง มี2แบบคือ โครงนอกเป็นเหล็กและแบบโครงนอกเป็นแบบอลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีพัดลมแบบ FAN FOR HOT GAS acim
Blower เป็นพัดลมหอยโข่งชนิดขนาดเล็กให้แรงลมสูงสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง150องศา เนื่องจากแยกตัวมอเตอร์ออกจากโครง มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน ในปริมาณลมที่หลากหลายมีทั้งรุ่นที่ใช้ไฟหนึ่งเฟส และรุ่นที่ใช้ไฟสามเฟสติดตั้งง่ายใช้งานสะดวก
เหมาะกับงานประเภทเครื่องฉีดพลาสติกเรื่องเป่าลมร้อนหรือระบายความร้อนต่างๆ

CENTRIFUGAL FAN
เป็นพัดลมแบบทรงกระบอกโดยดูดอากาศเข้าตรงกลางและเหวี่ยงลมออกด้านข้างซึ่งตัวใบพัดลมทำด้วยพลาสติกให้แรงลมที่สูงและเสียงไม่ดัง
มีให้เลือกมากมายหลายขนาดตั้งแ่ขนาดเส้นผ่าูศูนย์กลาง195mm ถึง365mm

รายละเอียดเพิ่มเติม http://Fan.Automore.com
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=ebmpapst
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=acim
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=ecofit
http://www.thaimeter.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat_by_brand&brand=cosmotec
http://temperaturecontrol.biz
http://blog.temperaturecontrol.biz

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Cabinet filter fan FILTER FANS
พัดลมระบายความร้อนสำหรับติดกับตู้ควบคุมไฟ้ฟ้าตู้สวิตช์บอร์ด ตู้ควบคุมเครื่องจักรและอื่นๆเป็นต้นประกอบด้วยตัวพัดลม ตะแกรง ฝาครอบ
หน้ากากด้านหน้าและฟิลเตอร์สำหรับกรองฝุ่นละอองพัดลมสามารถปรับให้ดูดออกได้วัสดุที่ใช้ทำเป็นพลาสติกABSทนความร้อนและไม่ติดไฟ
อีก ทั้งเป็นแรงต้านทานอีกด้วยการติดตั้งใช้งานมี2แบบติดตั้งด้านข้างและติดตั้ง ด้านบน แบบติดตั้งด้านข้างจะมีขนาดตัวพัดลม 4,10และ12นิ้ว
และแบบติดตั้งด้านบนจะเปิดกล่องโลหะสี่เหลี่ยมมีตัวพัดลมอยู่ด้านใน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

solid state relay

* solid state relay with integrated heatsink thaimeter
* โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส Single Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ แบบเร่งหรีเอาต์พุต 1 เฟส โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay acim
*แผ่นระบายความร้อน Heatsink โซลิดสเตตรีเลย์ลงแผ่นวงจร PCB PCB Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส Solid State Relay 1 Phase โซลิตสเตตรีเลย์ ดีซี DC Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส แบบหรี่เอาต์พุท โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ที่มีฮีตซิงค์ในตัว Solid State Relay with Integrated Heatsink automore
* โซลิดสเตตรีเลย์ สำหรับ มอเตอร์ 2-Phase IO Reversing Solid State Relay
*โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส 1 Phase Solid State Relay

HEAT SINK FOR SOLID STATE RELAY
อุปกรณ์ระบายความร้อนให้กับโซลิดสเตทรีเลย์มีความแข็งแรงทนทานสูงสามารถทนความร้อนได้ดีวัสดุที่ใช้ผลิตมาจากอลูมิเนียมอย่างดี
สามารถติดตั้งที่ใช้กับรางในตู้ไฟฟ้า มาตราฐานทั่วไปได้ (DIN RAIL) มีให้เลือก4รุ่นคือรุ่นที่ใช้กับSSRแบบ1 PHASE
และรุ่นที่ใช่กับSSRแบบ3PHASE แบบธรรมดา และแบบติดพัดลม ขนาดเล็ก และใช้กับ SSR แบบ1เฟส

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ibutton

DAQPPO
เครื่องบันทึกข้อมูลแบบมือถือ 8channels 16bits ให้ความละเอียดสูงสามารถโชว์กราฟและวิเคราะห์สัญญาณ กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิหรืออื่นๆทำงานโดยใช้แบตเตอรี7.2โวลต์
หน่วยความจำ1 MB RAM สั่งงานด้วย Keypad มีport USB สำหรับต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์สามารถโปรแกรมหน่วยทาง Eingineering เช่น Bar,RPM หรืออื่นๆมีนาฬิกาและปฏิทินในตัว
สามารถเพิ่มข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอได้ใช้สำหรับ Window 95/98/2000และNT

Microlog plus
Data logger ขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น ของสินค้าภายในตู้สินค้าที่เก็บใน Warehouse automore หรือในการขนส่งซึ่งใช้ระยะเวลานานเป็นเดือน
หรือเป็นปีมีระดับความ ป้องกันIP65มีLCDโชว์ค่าอุณหภูมิและความชื้นหัววัดมีคุณภาพสูงเป็นแบบ Internal สามารถต่อExternal Input ได้สามารถส่งข้อมูลแบบไร้สาย
ไปสู่ คอมพิวเตอร์หรือพริ้นเตอร์ได้มีหน่วยความจำ16000 samples recording สามารถติดต่อกันได้ถึง 200 automore ตัวส่งค่าที่วัดได้ในแบบreal-timeส่งได้ไกลถึง300m โปรแกรมอะลามได้

Data Logger
EC600/650A เป็นอุปกรณ์บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นบันทึกค่าได้16000ค่าสามารับอินพุต 4-20mA0-10V TC RTD acim เหมาะสำหรับรถขนส่งสินค้าโกดัง
DAQ5300เป็นตัว เก็บบันทึกค่าต่างๆTC RTD V A HZ ได้ถึง8 Chanel เก็บข้อมลูสูงสุดถึง200000ค่าขนาดกะทัดรัดพกพาสะดวกเหมาะสำหรับเก็บข้อมูลใน ห้อง LAB TEST thaimeter
เครื่องมือเครื่องจักรสามารถแสดงกราฟมีความไวและความละเอียดสูง

Data Logger
อุปกรณ์ บันทึกข้อมูลแบบ8chanalสำหรับinputได้ทั้งTC TRD V A Hz เก็บข้อมูลได ้200,000 ค่า ส่วนรุ่นเล็กสามารถเก็บข้อมูลความชื้นและอุณภูมิEC600Aบันทึกได้16,000ค่า
เหมาะกับห้องเย็นห้องเก็บสินค้าหรืออื่นๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Switching Power supply MeanWell
เรามี Switching Power Supply ให้เลือกถึง 648 แบบ
* AC/DC Switching Power supply, output 5, 7.5, 12, 13.5, 24, 27, 28, 48 VDC ขนาด 1-200 A acim
* DC/DC Converter Input 12, 24, 48, 125, Vdc Output 5, 12,15, 24, 48 Vdc 25-350 Watt
* DC/AC Inverter Input 12, 24, 48, 125, 220 Vdc ขนาด 50-50000 watt
* AC/DC Battery Charger 12, 24, 48, 125, 220 Vdc ขนาด 1-5000 Adc
* AC/DC DC Power supply ปรับค่าได้ 0-15, 0-30, 0-50, 0-100, 0-250, 0-1000, 0-2000 ขนาด 1-5000 A thaimeter

เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า24Vdc 1A 2A 5A
สามารถใช้กับไฟตั้งแต่ 90-264 Vac automore
เมื่อเกิดการช็อตจะเกิดวงจรอัตโนมัติป้องกันการเสียหายของ PLC และSensor
สามารถติดตาราง DIN ARIL acim
ได้ผ่านการTest EMC และผ่านมาตรฐานCE Mark

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Timer/ Counter Timer
* CF3-1, CF3-2, CF3-3 Analog Timer acim
* H3Y-2, H3Y-4 Analog Timer
* H3M-A, H3M-B,H3M-C, H3M-D, H3M-E Analog Multi-Range Timer thaimeter
* AH2-N1, AH2-Y1, AH2-N, AH2-Y Analog Timer
* AH2-NV, AH2-YV Analog Multi-Voltage Timer
* AH5B Analog Timer acim
* AH5B-V Multi-Voltage Timer
* H3CT-A, H3CT-B, H3CT-C, H3CT-D, H3CT-E Analog Multi-Voltage-Rang Timer
* CTDV-N, CTDV-N1, CTDV-N2, CTDV-Y, CTDV-Y1, CTDV-Y2 Twin Timer
* CTDV-NV, CTDV-YV Multi-Voltage Twin Timer
* TRD-N, TRD-NT Star-Delta Timer acim
* TFK-N, TFK-N1, TFK-Y, TFK-Y1 Flicker Timer
* AFK-1, AFK-2, AFK-3 Flicker Timer
* TRF OFF Delay Relay automore.com
* ATF-NA, ATF-NB, ATF-YA, ATF-YB Off Delay Relay
* TWB-N For-Rev Relay TWB-ND Variable for-Rev Relay
* AH3D-1, AH3D-2, AH3D-3 Digital Timer
* AH3D-M, AH3D-1M Digital Timer acim
* AH2D-N, AH2D-N1, AH2D-Y, AH2D-Y1 Digital Timer
* TDV-N, TDV-N1, TDV-Y, TDV-Y1 Twin Digital timer
* H5D Multi-Range Digital Timer thaimeter.com
* H4D-C Time Counter
* H2D-1, H2D-2, H2D-3, H2D-X, H2D-P 2 Digit Digital Timer
* H2D-V1, H2D-V2, H2D-V3, H2D-VX, H2D-VP 2 Digit Multi-Voltage Digital Timer
* H3D-1, H3D-2, H3D-3, H3D-X, H3D-P 3 Digit Digital Timer
* AH5R-2, AH5R-4, AH5R-X Multi-Range Digital Timer
* H4D-1, H4D-2, H4D-3, H4D-X, H4D-P 4 Digit Digital Timer
* AH4R-2, AH4R-4, AH4R-X Multi-Rang Digital Timer
* H4D-V1, H4D-V2, H4D-V3, H4D-VX, H4D-VP 4 Digit Multi-Voltage Digital Timer
* H3D-V1, H3D-V2, H3D-V3, H3D-VX, H3D-VP 3 Digit Multi-Voltage Digital Timer acim.in.th
* AH6R-2, AH6R-4, acim.in.th AH6R-X Multi-Rang Digital Timer
* T2D-N1, T2D-N2, T2D-N3, T2D-NX, T2D-NP 2 Digit Digital Timer
* T3D-Y1, T3D-Y2, T3D-Y3, T3D-YX, T3D-YP 3 Digit Digital Timer
* T2D-NT 2 Digit Multi-Range Digital Timer
* T3D-YT 3 Digit Multi-Range Digital Timer
* T2D-NV 2 Digit Multi-Voltage Digital Timer
* AFR-1, C61F-GP Floatless Relay acim
* T3D-YV 3 Digit Multi-Voltage Digital Timer
* T2D-NTV 2 Digit Multi-Voltage-Range Digital Timer
* T3D-YTV 3 Digit Multi-Voltage-Range Digital Timer automore
* APR-3, APR-4 Rev. Preventing Relay
* H4C-C 4 Digit Total Counter
* T2C-NX, T2C-NP, T2C-NG 2 Digit Preset Counter
* T3C-YX, T3C-YP, T3C-YG 3 Digit Preset Counter
* T2C-NVX, T2C-NVP,acim.in.th T2C-NVG 2 Digit Multi-Voltage Preset Counter acim
* T3C-YVX, T3C-YP, T3C-YG 3 Digit Multi-Voltage Preset Counter
* H3C-X, H3C-P, H3C-G 3 Digit Preset Couter
* PF083A, PF085A, 8PFA, PF113A, PYF08A, PYF14A, P3G-08, US-08 Din rail surface mounting Flush moung
* PS-xS, Y-40, Y-50, Y-57, T3DWC, H4DWC, SH-3, AL-25, AL-35 Electrode Holder, Adapter, Dust cover, Din rail

Counter and Timer
เครื่อง นับจำนวนและตั้งเวลาแบบดิจิตอล(สำหรับรุ่น4SR)มีทั้งแบบ4หลักและ6หลักขนาด 48x48mmหน้าจอเป็นแบบ LCD automore มีไฟช่วยในการมองเห็นอินพุต
Photo Proximity Encoder Encoder Contact มีเอาต์พุตทั้งแบบ1เอาต์พุตและ2เอาต์พุตรีเลย์
เครื่องนับจำนวนขนาดเล็ก48x48mmหน้าจอLCDมีทั้ง6หลักและ4หลักและสามารถตั้งเป็นTimer ได้

Digital Timer
เครื่องตั้งเวลาPT-01มีทั้งแบบดิจิตอล3หลักสามารถเลือกหน่ยการตั้งเป็นHr/Min/Sec และตัวเลข999มีฟังชั่นการทำงานแบบOn Delay
Recycle timer Intervel Timer

Preset Counter Meter ขนาด96x48mm
ตั้งรูปแบบอินพุตได้14แบบ(มี2อินพุทA,BและEncoder)
ตั้งรูปแบบเอาท์พุททำงานได้8แบบ
ดูจำนวนรอบของการนับได้(Batch Count)
ย่านความถี่เอาท์พุทที่นับได้ 30Hz,1Khz,5Khz,10Khz
ตั้งค่า Prescale 0.001-9999
ตั้งตำแหน่งทศนิยม 0~0.00000 หลังการทำ Prescale
option: Analog Output 4-20mA RS485 Modbus RTU

HOUR COUNTER
เครื่องนับจำนวนชั่วโมงแบบตัวเลขสำหรับใช้นับชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรและอื่นๆเป็นต้นเพื่อให้ตรวจสอบระยะเวลาการทำงาน
หรือ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นโดยเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นทำงานเครื่องก็จะ ทำการนับชั่วโมงการทำงานไปด้วยพร้อมกันสามารถนับเวลาตั้งแต่0ถึง9999.9 ชั่วโมง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Time switch เป็น Timer switch สำหรับตั้งเวลเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ทำงานหรือหยุดตามเวลาที่ต้องการไ้ด้จอแสดงผลเป็นแบบLCDแสดงค่าเวลาและ โปรแกรมการทำงานของเครื่อง
มีฟังก์ชั่นHOLIDAY สามารถตั้งโปรแกรมวันหยุดได้ล่างหน้าถึง14วัน และช่วงวันหยุดได้ตั้งแต่1-99 วันควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบManual และ Automatic
โดยเปลี่ยนตำแหน่งคอนแทคให้เป็นNOหรือNCได้คอนแทคสามารถทนกระแสได้ถึง16A250VACและในกรณีไฟดับเครื่องก็ยังสามารถจับเวลาเดินต่อไปได้
โดยไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาหรือโปรแกรมใหม่อีกสามารถใช้ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศออดสัญญาณหรืออุปกรณ์ไฟ้ฟ้าต่างๆ
เพื่อช่ายในการประหยัดพลังงาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Panel meter
VoltMeter, Ampmeter, KwMeter, Frequency Meter

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1 phase meter AC 1 phase Meter
ขนาด96x96mm และ 96x48mm มีหลายรุ่นให้เลือก
รุ่นวัดค่า Volt+2 Alarm relay ตั้ง Setpoint ได้
รุ่นวัดค่า Ampare+ 2 Alarm relay ตั้ง Setpoint ได
รุ่นวัดค่า Frequency + 2 Alarm relay ตั้ง Setpoint ได้
รุ่น วัดค่า Multi-Function สามารถวัดได้หลายค่า เช่น Volt+Amp+Kw+Kwh+Hz+pf+Hour Meter(มีCT20AClass0.2ในตัว)พร้อม2 o/p Relay Progarmmable
option:Analog o/p 4-20mA โปรแกรมเลือกตัวแปรและเลือกย่านได้ตามต้องการ
option:RS485 Modbus RTU Protocol

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

3phase meter

AC 3ph Power meter ขนาด96x69mmสามาถวัดค่าได้
-V:V Amp:Kw;Kva;PF;F แสดงผลทั้ง3เฟส
-Kwhทั้งช่วง on/off/Hol.Peak;HourMeter+
ปฏิทินและนาฬิกาแสดงค่า TOU,TOD i Demand เป็นแบบ Real Time ทุก 1 sec
Built-in Phase Protection และ Motor Protection acim
ช่วยป้องกัน Under/Over volt,Unbalance/Open/Reverse phase และยังป้องกันมอเตอร์เสียหายเนื่องจาก Over Current
Lock Rotor;Run dry (น้ำแห้ง,โซ่หรือสายพานขาด)แสดงผลError 8 LED และ 2 Output Relay ช่วยตัดการทำงาน
option:RS485Modbus RTU Protocol automore

AC3 phase Kw+kwh meter
มี2ขนาดให้เลือก96x96mmและ96x48mm
วัดค่ากำลังไฟฟ้าได้สูงถึง9,999.99Kw
วัดค่าพลังงานไฟฟ้าสะสมถึง999,999Kwh
ตั้งค่า Current Transformer Ratio ข้างนอก
การต่อCTสลับขั้วไม่มีผลทำให้การอ่านค่าผิดพลาด
option:RS485 Modbus RTU Protocol automore
option:Hour Meter

ND MULTIMETER
มิเตอร์ วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้าสำหรับติดตั้งหน้าตู้สามาวัดแรงดันไฟฟ้า(V)กระแสไฟฟ้า(A)กำาลัง ไฟฟ้า(kW,kavrh,kVAh)เพาเวอร์แฟคเตอร์(P.F.)
และความถี่(Hz)สำหรับไฟระบบไฟ3เฟส3สายและ3เฟส4สายสามารถต่อใช่งานกับCTและVTได้ทุกขนาด โดยตั้งขนานอัตราส่วนของCTและVTได้
จอแสดง ผลขนาดใหญ่พร้อมไฟส่องหลังแสดงเป็นตัวเลข3แถวและหน่วยการวัดนอกจากนี้มีฟัง ก์ชั่นAuto-Comsissioning ป้องกันความผิดพลาดจากการต่อสายเนื่องจาก
การต่อสายของC.Tสลับข้วหรือสลับเฟสกันมีoption RS-485 สำหรับคอมพิวเตอร์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

DC Meter ขนาด96x48mm มีหลายรุ่นให้เลือกในการใชงาน
DC Power Meter วัดค่า Volt,Amp,Kw,Kwh หน่วยแสดงผล0.56"6หลัก รับอินพุทจาก R-Shunt(0-100mV) พร้อมตัวคูณสเกลให้เป็นหน่วยที่ต้องการ
DC Voltage+Amp Meter หน่วยแสดงผล0.56"หลัก รับอินพุทจากSHUNTพร้อมตัวคูณสเกลให้เป็นหน่วยที่ต้องการ
DC Voltage Auto Range 10,100,300,600 Vdc acim
DC Amp 0-5Amp Direct Built-in R-shunt 10mili-ohm
DC Amp 0-100mV พร้อมตัวคูณสเกลให้เป็นหน่วยต้องการ
option:RS485Modbus RTU ProtocolหรือAnalog Output4-20mA

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thermostat
NO.55 Series เทอร์โมสตาสแบบท่อแคปป์ลารี สำหรับงานอุสาหกรรม
ใช้ ควบคุมอุณหภูมิของเตาอบ เครื่องปรับอากาศ ตู้อบ เตาไฟฟ้า หม้อสุกี้เตาบราบิคิว กระทะไฟ้ฟ้าหม้อตุ๋นหม้อหุงข้าว ถังน้ำมันถังต้มน้ำ เป็นต้น
หน้าสัมผัสทนกระแสไ้ด้ถึง16Aและใชระบบ SNAP ACTION ทำการเปลี่ยนสภาวะของหน้าสัมผัสรวดเร็วแน่นอนไม่มีประกายไฟ

KTS SERIES เทอร์โมสตาท THERMOSTAT
ใช่ ควบคุมของระบบทำความร้อนเตาอบ เครื่องปรับอากาศ ตู้อบ เตาไฟ้ฟ้า หม้อสุกี้ เตาบราบีคิว กะทะไฟ้ฟ้า หม้อตุ่น หม้อหุงข้าว เครื่องอัดยาง เป็นต้น
หน้าสัมผัสทนกระแสขั้ว Common กับ NC 15A 400V AC thaimeter

TR 711/N เทอร์โมสตาทสำหรับงานอุตสาหกรรม INDUSTRIAL THERMOSTATS
การ นำไปใช่งานสำหรับการอบแห้ง ฮีทเตอร์เครื่องปรับอากาศ ตู้อบ การทอด การปิ้ง หม้อน้ำ การฆ่าเชื้อ เครื่องพลาสติก เครื่องจักรที่ใช้ความร้อนและอุปกรณ์ที่ใช้งานอุตสาหกรรมหน้าสัมผัสทน กระแส16A 250/360V AC

TA(S) Series LTS Series RTS-090C เทอร์โมสตาทสำหรับงานควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท
การ นำไปใช้งานเหมาะสำหรับควบคุมอุณหภูมิของตู้อบอิเล็กทรนิกส์ ฮีทเตอร์ทำความร้อน ฮีทเตอร์ไฟฟ้า ตู้อบไฟ้ฟ้าและตู้อบแก็ซ เครื่องขายเครื่องดื่มร้อนเย็นอัตโมัติ
หม้น้ำตู้อบเซาว์หน้าอุปกรณ์ในการเกษตรและงานอุตสาหกรรม หน้าสัมผัสทนกระแส 16A 220V AC

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Cabinet thermostat

เทอร์โมสตาทสำหรับงานอุตสาหกรรม INDUSTRIAL THERMOSTATS
การ นำไปใช่งานสำหรับการเปิด-ปิดพัดลม, เครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้คอนโทรล, MDB ช่วยประหยัดพลังที่สูญเสียและเพิ่มชั่วโมงในการทำงาน จากการเปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
สะดวกในการติดตั้ง โดยยึดรางได

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Small temp
เครื่องวัด-ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น-ตู้แช่
ย่านการวัด -45~+55 ํc(UN-104)-10~+45 ํC-10~99 ํF(UN-105A)
ย่านการควบคุม-40~+45 ํC(UN-104)-5~40 ํC -20~+94 ํF(UN-105A)
รีเลย์เอาพุต 8(3)A/250V AC(UN-104) 25(7)A/250V AC (UN-105A)
มีเอาท์พุตสัญญาณเตือนเฉพาะรุ่นUN-104
รุ่นUN-105Aใช้งานได้ทั้ง ํCและํั ํF

จำหน่าย เครื่องมือวัด ( Instrument ) เครื่องตรวจจับโลหะ (Proximity switch) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature controller ) เครื่องจ่ายสัญญาณอนาลอก ( V/I Simulator ) ครื่องวัด ความเร็วรอบ ( Tachometer ) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอะนาลอก ( Analog Temperature ) เครื่องแสดงอุณหภูมิ ( Temperature Indicator ) เครื่องนับจำนวน ( Counter ) acim.in.th เครี่องตั้งเวลา ( Timer ) Solid State Relay เซนเซอร์น้ำหนัก ( Loadcell ) เครื่องปรับความเร็วรอบ ( Inverter ) เครื่องตรวจจับด้วยลำแสง ( Photo electric sensor ) ตรวจจับ ด้วย สนามแม่เหล็ก ( Proximity swich ) มิเตอร์ติดหน้าตู้ ( Digital Panel ) รีเลย์ป้องกัน ( Protection Relay ) เอ็นโค๊ดเดอร์ ( Incremental Encoders ) มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก ( Analog Multimeter ) ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ( Digital Multimeter ) เครื่องบันทึกข้อมูล ( Data Logger ) ดิจิตอลเคล้มป์มิเตอร์ ( Digital Clamp Meter ) มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล ( Digital Panel Meter ) เครื่องวัดเฟสไฟฟ้า 3 เฟส ( 3 Phase Rotation Tester ) เครื่องตรวจสอบฉนวน ( Insulation Tester ) เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ เฟส ( Voltage Monitor ) เครื่องวัดความเร็วลม ( Digital Anemometer ) เครื่องบันทึกอุณหภูมิและค่าทางไฟฟ้า ( Hybrid Recorder ) เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบอินฟราเรด ( Infrared Thermocouple ) เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ( Temperature Sensors ) เทอร์โมคัปเปิ้ล และ อาร์ทีดี ( Thermocouple & Pt100 ) ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Temperature transmitter ) เครื่องวัดและส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ ( Humidity & Temperature Transmitter automation.in.th) เกจ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer Gauge ) สวิทช์ลำแสงแบบม่านแสง ( Area Sensors ) สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ( Switching Power Supplies ) เซนเซอร์วัดความดัน ( Pressure Sensor ) เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ ( Pressure Transmitter ) สวิทช์ควบคุมระดับของเหลวแบบลูกลอย ( Cable Float Level Switch ) สวิทช์ลูกลอย ( Float Switch ) เครื่องวัดและแสดงอัตราการใหล ( Flow Monitor ) เครื่องชั่งและนับจำนวนระบบดิจิตอล ( Digital Weighing & Counting Scale ) มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ ( Digital Voltmeter & Ammeter ) Power meter Energy saving Safety Insulation withstanding Memory recorder ( Temperature & Humidity logger / transmitter automore.com ) Anemometer Straingage Loadcell Transmitter Ultrasonic sensor PC recorder Logic controller ( Flow switch / gage / transmitter ) Frequency meter Ph meter Light meter Sound meter Ac Current convert 4-20 mA , Analog panel meter, Anemo meter, Automotive scope meter , Ammeter +Panel+ , Ammeter +Hand held+ , Analyzer energy meter , Bandheater ,Blanket ceramic fiber , Board ceramic fiber thaimeter.com, Bobbin heater , Bypass level indicator , Cable heater , Cable floating all ,Calibrationlab ,Calibratormeter , Capacitive level switch ,Capacitive proximity switch , Cartridge heater , Clamp meter , Coating thickness gauge , Color mark photo switch , Compensate wire , Continuity meter , Contrast photo switch , Counters , CT/5A , CT transducer , Current transformer Split core , Current protection relay , Delay timer , Detector switch , Digital clamp meter , Digital Counter , Digital multimeter , Digital panel meter , Digital Temperature indicator ,Digital Thermometer(Gauge) , Digital Thermometer Hand held meter , Digital Timer , Earth leakage circuit breaker tester , Earth meter , Earth resistance tester , Electrical transducers , Electrode level switch , Electromechanical counter thairelay.com, Electromechanical level meter for silo , Electronic scale , Encoder , Energy meter , Finned heater , Float level analog output , Float switch , Float switch side mounting , Flow control , Flow meter , Flow switch , Force gauge , Frequency meter Panel , Frequency protection relay , Gauge pressure , Gauge thermometer , Hand tally counter , Hand held thermometer , Heater , Heater band , Heater bobbin , Heater cable , Heater cartridge , Heater finned , Heater immersion , Heater infrared , Heater strip , Heater tubular , Heat sink , Hour meter , Humidity controller , Humidity meter , Humidity temp Recorder , Humidity temp meter , Illumine meter , Immersion heater , Inductive proximity switch , Industrial motor , Industrial relay , Infrared heater , Infrared thermometer , insulation meter acim.in.th, inverter , isolate ceramic fiber , Laser distance meter , LCD recorder , Level controller , Level transmitter , Light meter , Loadcell , Loadcell indicator , Loop tester , Lux meter , Mechanical counters , Mega ohm meter , Moisture meter for grain , Moisture meter for wood , Motor control , Multifunction protection relay 3 phase , multimeter , Ohm meter , Power analyzers , Power relay , Power supply , Pressure gauge , Pressure controller , Pressure switch , Pressure Transducer , Pressure monitor , Protection relay , Proximity switch analog output , Proximity switch capacitive , Proximity switch high pressure , Proximity switch high temperature acim dot in dot th, Proximity switch inductive , Proximity switch magnet , Proximity switch namur , Proximity switch non ferrous , Proximity switch square , PT100 temperature sensors , Ratchet counter , Recorder , Reflective optical level switch , Refrigerator temperature controller , Relay , Revolution counter , Rotary encoder , Rotary paddle level switch , RPM meter , RTD temperature sensors , Safety light curtains , Safety map , Safety plug , SCR unit , Sensor photo , Sensor proximity , Sheath thermocouple , Shunts for DC currents , Slot photo switch , Software for energy meter , solenoid valve , solid state relay with integrated heatsink , Sound level meter automore dot com , Strip heater , Switch flow , Switch pressure , Switch pressure , Switch proximity ,Switch ultrasonic , Switch thermostat , Tachometer hand held , Tachometer , Temperature switch thermostat , Temperature transmitter , Temperature & Humidity meter , Temperature & Humidity recorder , Temperature controller PID , Temperature controller Analog , Temperature controller Fuzzy pid , Temperature controller on off , Temperature controller step pattern , Temperature controller for refrigerator , Temperature gauge , Temperature indicator , Temperature probe , Temperature recorder , Temperature transmitter , Thermocouple , Therocouple Transmitter thaimeter dot com , Thermo hygro graph , Thermometer , Thermometer gauge digital , Thermometer hand held digital , Thermometer hygrometer , Thermostat , Thermowell , Time switch , Timer , Timer and counter , Timing light , Touch screen , Transmitter multi input output , Transmitter and controller isolator , Tubular heater , Twilight switch , Two wire multiplex , Ultasonic switch , Vacuum gauge , Vibration level switch , Voltmeter panel , Voltage protection relay , Voltage regulator , Watt meter , Weighting scale Brand Fenwal Denki Mars Sigma Dixell Hanyoung Brannan Isuzu Carlo cavazzi Echowell Fluke Sanwa Daiichi Kyoritsu Turck Datalogic Sansei Nemicon Denki Danfoss Prelectronics Asahi Multitek Copal Theben Kubler Circutor Toshiba Koyo Omron Hitachi Mitsubishi Oriental motor Fuji electric Patlite automation dot in dot thTelemecanique Square D Merlin gerin Ferraz shawmut Abb Moeller Bcc E-ten Yazaki Tend Osram Philips Bosch Bticino Matsushita Siemens Toshiba Legrand Contrinex Baumer electric Lem Leuze Ritto National Thai yazaki Clipsal Grasslin Idec Rkc Toho Kasuga Ckd Wip Crompton instruments Sunny Automore Automationmore Eliwell Eroelectronic Gegran Hioke Honeywell Kyowa Rotronic Tes Prova Pepperl Fuchs visolux Yamatake Leuze M system West Hengstler Parker Hitrol Dwyer Logo Imari Efector Ifm electronic Digicon Shinko Union Isotech Mirai LS Sangi electric Cosel Takex Sharp Cjac Data track Conch Oriental motor Eao PHD Tom thumb Micro epsilon Brainchild Sigma FW Theben Multitek Copal Turck Carlo gavazzi Idec Center Optex Nd Mcc Ero Pm Bias Powogaz Texmate Testo Danfoss Isuzu Sony ericsson Solortron Sensotec Ki Berg Elesa Kewtech Kyoritsu Profess Toshiba Sanrex Semikron Tyco Eupec Yaskawa Toyodenki acim dot in dot th,Abb Commander Emerson Control techniques Neural Vexta Orix Fanox Ontek Sick optic Servo Great tech Advantest Yokogawa Ni National Labview Lab windows Cvi Vitualbench Lookout Bridgeview BK precision Wavetek Meterman Huntron Xantrex Promax Pace Hart scientific Nvlap Lecroy Photom Vaisala Bird Jensen Prodigit Takigen Crc Wavecom Wismo Integra Fastrack Hakko Rockwell automation Barton Intergas Metrix Butech Procal Tfl Veriflo Haskel Dynoptic Aeronex Balston Amot controls Halliburton Knf Winters Whatman Hmi Wonderware Electro sensors Siei Saftronics Fraser Reliance electric Advantech Flexicon Sysdrive Pilz Beckhoff Ge fanuc Delta Hakko Schaffner Autento Hms Hanyoung Keb Jiang Moelier Kuramo Metrologic Powerlogic Ohm Harting Nanaboshi Silicon automore dot co Nais Sunx Kett Deltron Ckd Citect Metek Barksdale Vishay Brookfield Finder Vipa Allen bradley Modicon Nippo Fox D pm Tokico Glynwed Controlair Uni-d Autonic Ohkura Unitronics Hmi Plc Eroelectronic Cabur Eutech Isolite Forall Entrelec Ceag Iconics Cooper Meiden Baumuller nurnberg Tamco Rittal Enerpac Terasaki Megger Cem Sadt Amtra Mannix Monitran Omega Scada Ideal Vigilance ohkura Unior Danfoss Stahlwille Eliwell Facom Ebara Kokon Karcher Kuken Ridgid Kennedy Dormer Elephant Makita Nachi Bosch Jotun Mitutoyo Rex Pb+ Fag Asada Ovenz Lavor Tsurumi Pump Record hand tools SKF Kitz Vital Philips Moeller Omron Tamco Ritto Vck Siemens Hager Hubbel Power systems inc Belden Hosiwell Telemecanique Clipsal Pirelli Sylvania Link Abb Mennekes Bticino National Wip Hitachi Phelps dodge Cutler-Hammer 3M Tend E-ten Parker Square D PID control system ibutton data logger hight temperature SME DC1-B1_DC PROCESS METER DC1-B2_RTD Temperature Meter DC1-B3_Thermocouple Meter CT1-B1_Digital Counter Meter acim dot in dot th CT1-B2_Digital Counter Meter RT1-B1_Rate Meter RT1-B2_Rate Meter AC 1 Phase AC1-B1_Volt Meter + 2 Alarm Relay AC1-B2_Amp Meter + 2 Alarm Relay AC1-B3_Frequency Meter + 2 Alarm Relay AC1-B4_Power Factor + 2 Alarm Relay AC1-B5_Volt-Amp Meter + Remote , 2 Alarm Relay AC1-B6_Volt-Amp-KW-Kwh Meter AC1-B7_Kw-Kwh Meter + 2 Alarm relay AC1-B8_Volt-Amp Meter + 2 Alarm Relay AC 3Phase AC3-A1_Power Meter AC3-A2_3 Ph Kw-Kwh Meter AC3-A3_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection AC3-A4_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-A5_3 Ph Motor Protection Relay AC3-B2_3 Ph Kw-Kwh Meter automore dot comAC3-B3_3 Ph Volt Meter + Phase Protection AC3-B4_3 Ph Volt-Amp Meter + Phase Protection Meanwell EOCR Switching Power Supply AC3-B5_3 Ph Motor Protection Relay Kopex Ibest Sense AB เครื่องวัดความชื้นของเนื้อไม้ และ วัสดุก่อสร้าง ( แบบไม่ทำลายชิ้นงาน ) Contact Free Moisture MeterADER เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส acim.in.th Single Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ แบบเร่งหรีเอาต์พุต 1 เฟส โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch เซนเซอร์สำหรับตรวจจับแม่เหล็ก Magnetic Capture Sensor พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA/0-5V Induction Linear Sensor คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ Capacitive Proximity Switch โฟโต้สวิตช์ Photo Switch แผ่นสะท้อนแสง Reflector เซนเซอร์ตรวจจับความแตกต่างของสี Contrast Photo Switch ไทเมอร์ Timer นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch เครื่องนับจำนวน Counter เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน Hour Meter เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล automation.in.th Digital Counter ALION ตัวตรวจจับระดับของเหลวแบบก้านอิเล็กโทรด Electrode Holder ASAHI มิเตอร์ติดตั้งหน้าตู้สวิตช์บอร์ด Panel Meter มิเตอร์ที่ใช้วัดและควบคุมการทำงานแบบครอบคลุมทุก กระบวนการผลิต Universal Type Digital Panel Meter มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟตรง Digtal Voltmeter & Ammeter DC มิเตอร์วัดแรงดัน และกระแสไฟสลับ Digtal Voltmeter & Ammeter AC ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบ Socket Temperature Transmitter ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้า Temperature Transmitter เทอร์มินอลไอโซเลต และแปลงค่าความต้านทาน 100 โอห์ม-10 กิโลโอห์ม automation.in.th ให้เป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่าความต้านทานเป็นสัญญาณมาตรฐานในการควบคุม เครื่องแปลงค่ากระแสไฟฟ้า AC ที่วัดได้จาก CT/5A เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องแปลงค่าความถี่ของสัญญาณพัลส์เป็นสัญญาณมาตรฐาน เครื่องเปรียบเทียบแรงดัน & กระแสไฟตรง ค่าสูงสุด / ต่ำสุด Setpoint Comparator อุปกรณ์แปลงสัญญาณแบบโปรแกรมได้ Programmable Transmitter Automate Automation Koln DR.NIX gmbh มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนเหล็ก Coating Thickness Gauge มิเตอร์วัดความหนาของสารเคลือบบนโลหะ Coating Thickness Gauge BC Brainchild เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้าแบบจอสี VR18 Paperless Recorder Brannan Made In England thaimeter dot com เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เกจวัดอุณหภูมิแบบมีท่อคะปิลลารี่ เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบพกระเป๋าสื้อ เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัดอุณหภูมิ แบบมีก้านวัด Thermometer Gauge เทอร์โมมิเตอร์เข็ม เทอร์โมมิเตอร์แท่งแก้วบรรจุปรอท เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก,แห้ง แบบเหวี่ยง เทอร์โมมิเตอร์แบบพกกระเป๋าเสื้อ Test Plug ในการวัดอุณหภูมิ / ความดัน Test Plug for Temperature / Pressure เกจวัดความดัน Pressure Gauge CARLO GAVAZZI เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตัล Digital Temperature Indicator รีเลย์ขาแบน Industrial Relay รีเลย์ขากลม แผ่นระบายความร้อน Heatsink โซลิดสเตตรีเลย์ลงแผ่นวงจร PCB PCB Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส Solid State Relay 1 Phase โซลิตสเตตรีเลย์ ดีซี DC Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส แบบหรี่เอาต์พุท โซลิดสเตตรีเลย์ 3 เฟส Three Phase Solid State Relay โซลิดสเตตรีเลย์ที่มีฮีตซิงค์ในตัว Solid State Relay with Integrated Heatsink มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า AC AC Ammeters and Voltmeters มิเตอร์วัดความถี่ไฟฟ้า Frequency Meters มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC DC Current and Voltmeters Controllers มิเตอร์ควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า DC/AC DC/AC Current and Voltmeters Controllers พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้ชนิดวัดระยะทาง เอาต์พุต 4-20 mA Analog Inductive Proximity Switch คาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตช์ TripleShield Capacitive Proximity Switch รีเลย์ใช้งานร่วมกับพร็อกซิมิตี้ชนิดนามัวร์ Namur Amplifier Relay โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนวัตถุ Diffuse-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน Retro-Reflective Photo Switch โฟโต้สวิตช์ แบบแยกตัวรับตัวส่ง Through-Beam Photo Switch โฟโต้สวิตช์รูปทรงกระบอก Photo Switch PA โฟโต้สวิตช์รูปสี่เหลี่ยม Photo Switch PC โฟโต้สวิตช์รูปทรงสี่เหลี่ยม Photo Switch PM โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษแบบระยะตรวจจับคงที่ Diffuse-Reflective, Background Suppression โฟโต้สวิตช์ขนาดเล็ก Photo Switch PD โฟโต้สวิตช์รุ่นพิเศษทำงานระบบ Teach-In Photo Switch ,Teach-In รีเลย์ใช้งานร่วมกับโฟโต้สวิตช์ MOFT Photo Electrics Amplifier โฟโต้สวิตช์รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง EF Photo Switch EF แผ่นสะท้อนแสง Reflector สวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Safety Light Curtains อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์ลำแสงแบบม่านลำแสง Accessories for Safety Light Curtains ระบบพรมรักษาความปลอดภัย Safety Mat System สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball ตัวตรวจจับระดับของเหลว,ของแข็ง,เมล็ด,ผง Capacitive Level Switch เครื่องควบคุมระดับที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับระดับ Level Controller มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบติดตั้งด้านหน้า Panel Mount Flowmeter In-Line Mount Flowmeter มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบทนสารเคมี Versatile Type Flowmeter มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า Energy Meter มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า Energy Meter เครื่องวิเคราะห์พลังงาน+Data Memory Energy Meter+Data Memory ตัวแปลงสัญญาณ Converter เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Power Quality Analyzer เครื่องวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆทางไฟฟ้า Energy Analyzer การป้องกันระบบไฟฟ้า แรงดัน,กระแส,ความถี่ ขาด/เกิน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20 mA DC AC Current Converter 4-20 mA DC เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC เกิน ใช้กับไฟ 1 เฟส Single phase Over Current Protection Relay เครื่องป้องกันแรงดันไฟฟ้า ต่ำ/สูง เกินไป ใช้กับ AC 1 เฟส Single Phase Voltage Under/Over Protection Relay เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชันสำหรับ AC 3 เฟส Three Phase MultiFunction Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิด เฟสหาย และแรงดันไม่สมมาตรในระบบ AC 3 เฟส Three Phase Phase sequence/Loss Asymmetry Protection Relay เครื่องป้องกันลำดับเฟสผิดและเฟสหาย AC 3 เฟส 3 สาย Phase Sequence and Phase Loss Protection Relay AC 3 Phase เครื่องป้องกันความถี่ไฟฟ้าต่ำ/สูงเกินไป สำหรับ AC 1 เฟส Frequency Protection Relay AC 1 Phase เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้า AC สูง/ต่ำ Over/Under Current Protechtion Relay for AC 1 and 3 Phase เครื่องป้องกันระบบไฟฟ้าทุกฟังก์ชั่นสำหรับ AC 3 เฟส MultiFunction Protection Relay AC 3 Phase CT(ขดลวดแปลงกระแส) Current Transformer MI/MP เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณ 4-20mA DC AC Current Transducer 4-20mA DC ตัวแปลงกระแสแบบถอดห่วงได้ Split Core Current Transformer Shunts ใช้กับมิเตอร์วัดกระแสไฟ DC Shunts for DC Current ระบบส่ง 128 สัญญาณ ผ่านสาย 2 สาย 2- Wire Multiplex อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 1 เฟส Motor Controller (Soft Starting) อุปกรณ์ลดการกระชากมอเตอร์ขณะสตาร์ท สำหรับ 3 เฟส Motor Controller (Soft Starting/Soft Stopping) รีเลย์ควบคุมความเร็วรอบ Speed Control Relay เครื่องควบคุมให้โหลดของมอเตอร์สม่ำเสมอ Load Guard for Asynchronous Motors โซลิดสเตตรีเลย์ สำหรับ มอเตอร์ 2-Phase IO Reversing Solid State Relay อุปกรณ์ควบคุมชุดเบรกมอเตอร์ Motor Controller Ceramicx ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบแผ่นเซรามิค Ceramic Infrared Heater ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบขั้วเกลียว Ceramic Infrared Heater with Screw Cap ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Quartz Quartz Infrared Heater CIRCUTOR มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบติดตั้งหน้าตู้ Energy Meter มิเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบยึดราง DIN อุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถให้มิเตอร์ Expansion Modules อุปกรณ์ข้างเคียง Peripherals ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า Software for Network Analyzers เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบพกพา Network Analyzer เครื่องวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์พลังงาน Energy Analyzer COPAL Pressure Transducer เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transducer สวิตช์ความดันขนาดเล็ก Small Pressure Switch สวิตช์ความดันพร้อมจอแสดงผล Pressure Switch with Display เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller Crouzet เครื่องนับชั่วโมงทำงาน ไทเมอร์ Timer ไทเมอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น MultiFunction Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลาการทำงาน Delay On Operate Timer ไทเมอร์แบบหน่วงเวลา OFF หลังจากตัดไฟเลี้ยง True Delay On Release Timer ไทเมอร์แบบ ON-OFF สลับกัน Asymmetrical Recycler Timer CT Platon มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบสเกลหลอดแก้ว Flow Meter Dagatron Scientific Meter ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ มิเตอร์วัดความชื้นในตัวเดียวกัน Daiichi AC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC Digital Clamp Meter AC/DC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC/DC Digital Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ขนาดพกพา Digital Clamp Meter ( Pocket Size ) แคลมป์วัดกระแส Mini Clamp Adaptor แคลมป์มิเตอร์ DC/AC Auto Range DC/AC Clamp Meter Auto Range Heavy Duty Clamp-On Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดได้ทั้ง AC/DC AC/DC Clamp Meter แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อร่วมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Clamp Adaptor for Digital Multimeter แคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็ก Mini Clamp Meter Auto Range เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester มิเตอร์วัดค่าความต้านทานต่ำ MilliOhm Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (แบบปืน) Infrared Thermometer ( Gun Type) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น Temperature & Humidity Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ Digital Thermometer with RS232 อุปกรณ์เสริมการวัดอุณหภูมิสำหรับดิจิติอลมัลติมิเตอร์ทุกรุ่น Accessory for Digital Multimeter เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง Digital Thermo-HygroMeter เครื่องตรวจสอบเฟสไฟฟ้า 3 เฟส Phase Detector วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล (True Power) Digital Watt Meter เครื่องวัดความต้านทานของดิน Earth Resitance Tester PSC(Prospective Short Circuit Current)/Loop Tester เครื่องตรวจสอบความไวของเครื่องตัดกระแสไฟรั่วไหล RCCB(ELCB) Earth Leakage Circuit Breaker Test เครื่องวัดไทม์มิ่งไลท์ Timing Light เครื่องสอบเทียบค่าแรงดัน/กระแสไฟฟ้า Voltage/Current Calibrator เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer Calibrator เครื่องตรวจเช็คการทำงานของลูกปืน Bearings Checking Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบตัวเลข Hand-Held Vibration Tester เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity Meter เครื่องทดสอบความบริสุทธิ์ของน้ำ Pure Water Tester เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้แบบดิจิตอล Digital Wood Moisture Meter มิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดความสว่างของแสง Digital LightMeter เครื่องวัดความเร็วลมขนาดเล็ก AnemoMeter เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงโดยไม่ต้องสัมผัส Photp Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล Digital Photo/Contact Tacho Meter เครื่องวัดความเร็วรอบ/สโตรโบสโคป Tachometer/Stroboscope เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบบดิจิตอล Force Gauge เครื่องชั่งน้ำหนักระบบ อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Scale เครื่องชั่งและนับจำนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั่งได้ 10-30 กก. ความแม่นยำสูงสุด Electronic Scale and Counting Scale DATASENSOR value though detection โฟโต้สวิตช์รูปทรงสี่เหลี่ยม Photo Switch S30 โฟโต้สวิตช์รูปทรงกระบอก Photo Switch S50 โฟโต้สวิตช์ รุ่นใช้ใยแก้วนำแสง Fiber-Optic Sensors S7 โฟโต้สวิตช์แบบตัวยู Slot Sensors SR21, SR25, SR31 เครื่องตรวจจับความแตกต่างของสี Contrast Photo Switch TL 10,TL 80 เซนเซอร์สำหรับตรวจจับสี Colour Sensors DeFelsko เครื่องวัดความหนาของสารเคลือบบนโลหะ Coating Thickness Gauge DeltaTRAK เครื่องบันทึกอุณหภูมิ In-Transit Temperature Recorder DenKi ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater เกจวัดอุณหภูมิแบบท่อคะปิลลารี่ Thermometer Gauge เกจวัดอุณหภูมิแบบมีก้านวัด ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบก้านเสียบ Digital Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ Thermometer โซล่าร์เทอร์โมมิเตอร์ และเทอร์โมมิเตอร์แบบแขวนผนัง เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วติดต่อ(ปรอท) เทอร์โมมิเตอร์แบบพกพา เทอร์โมมิเตอร์/ไฮกรอมิเตอร์ Thermometer / Hygrometer ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ Digital Thermometer หม้อแปลงแรงดัน AC 1 เฟส / 3 เฟส แบบปรับค่าได้ AC Voltage Regulator AC ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ MINI AC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Thermometer มิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง ขนาดเล็ก Mini Sound Level Meter เครื่องสอบเทียบมิเตอร์วัดระดับความดังของเสียง Sound Level Calibrator มิเตอร์ทดสอบสาย Lan Lan Cable Tester มิเตอร์เข็มติดหน้าตู้ Analog Panel Meter Current Transformer สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลว Float Level Switch สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบติดข้างถัง Level Switch สวิตช์ลูกลอยสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบก้านสแตนเลส สวิตช์ตรวจจับการไหลแบบใบพาย สวิตช์ควบคุมระดับแบบคาปาซิทีฟ Capacitive Level Switch สวิตช์ตรวจจับระดับของเหลวแบบใช้หลักการหักเหของแสง Refrective Optical Sensor ลูกลอยวัดระดับของเหลวแบบใช้งานหนัก Level Switch (Float Side Mounting) สวิตช์ควบคุมระดับของแข็งแบบใบพัดหมุน Rotary Paddle Level Switch อุปกรณ์แสดงระดับของเหลวแบบแม่เหล็ก Level Indicator ( By Pass) อุปกรณ์วัดระดับของเหลวใช้หลักการของความดัน Level Transducer อุปกรณ์ควบคุมระดับของแข็งและของเหลวแบบสั่น Vibration Level Switch สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับของเหลว Level Switch Control สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับ Level Switch ระบบการวัดระดับแบบกลไก Electromechanical Level อุปกรณ์แปลงสัญญาณระดับของเหลวเป็นสัญญาณ 4-20 mA. DC Level Transmitter ลูกลอยและมิเตอร์บอกระดับของเหลว Float Level Indicator (Analog Output 4-20 mA.) เครื่องแสดงระดับแบบติดหน้าตู้ Bargraph Panel Meter เกจวัดความดัน Pressure Gauge เกจวัดสูญญากาศ Vacuum Gauge เกจวัดความดันและสูญญากาศ Compound Gauge เกจวัดออกซิเจน Oxygen Gauge Dixell เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้น แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature / Humidity Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น แบบ ON-OFF ON-OFF Refrigerator Controller เซนเซอร์และอุปกรณ์เสริม Sensors and Accessories ECHOWELL โซลิดสเตตรีเลย์ 1 เฟส 1 Phase Solid State Relay EDDOX Corporation เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ STEP Step Temperature Controller with PID Control EXERGEN Corporation เทอร์โมคัปเปิล แบบอินฟราเรด (ไม่ต้องสัมผัส) Infrared Thermocouple FW เทอร์โมคัปเปิล และ อาร์ทีดี Thermocouple and Rtd ( pt100 ) สายเทอร์โมคัปเปิล Thermocouple Wire ฮีตเตอร์แท่ง สำหรับใส่ในโมล Cartridge Heater ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม สำหรับเตาอบ Finned Heater / Tubular Heater ฮีตเตอร์จุ่ม สำหรับของเหลว Innersion Heater ฮีตเตอร์บอบบิ้น สำหรับของเหลว Bobbin Heater ฮีตเตอร์รัดท่อ Band Heater ฮีตเตอร์แผ่น Strip Heater ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับฮีตเตอร์ Accessory for Heater FW SYSTEM ตัวแปลงอุณหภูมิเป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบติดตั้งในหัวกระโหลก Universal Head Temperature Transmitter Fenwal เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller FLUKE ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ (AC/DC) ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ (AC) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มีอะนาลอกบาร์กราฟ FOX เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature Controller GW instek ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป,มิเตอร์วัดค่า LCR Digital Strorage Oscilloscope, High Precision LCR Meter ฟังก์ชันเจนเนอร์เรเตอร์, เครื่องทดสอบ AC/DC/IR Electrical Safety Function Generator, AC/DC/IR Electrical Safety Tester แหล่งจ่ายไฟ DC , มิลลิโอห์มมิเตอร์ Power Supplly, Milli-Ohm Meter HANYOUNG เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ PID PID Temperature Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ ON-OFF ON-OFF Temperature Controller อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ Thyristor Power Regulator พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch เอ็นโคดเดอร์แบบล้อหมุน Rotary Encoder ไทเมอร์ Timer ไทเมอร์ แบบมัลติฟังก์ชั่นและจอแบบตัวเลข Digital Timer เครื่องนับจำนวนและไทม์เมอร์ Counter and Timer เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer Isolite Ceramic Fiber ฉนวนกันความร้อนเซรามิคไฟเบอร์ Ceramic Fiber ISUZU เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, ความชื้น และความกดอากาศ Quartz Precision Long Term Thermo-Hygrograph KORI เครื่องนับจำนวน เครื่องวัดความยาวแบบแมคคานิค Mechanical Counters เครื่องนับจำนวนแบบใช้นิ้วกด Hand Tally Counter เครื่องนับจำนวนแบบก้านโยก Ratchet Counter เครื่องนับจำนวนรอบแบบแมคคานิค Revolution Counter เครื่องนับจำนวนรอบ มีเอาต์พุตไมโครสวิตช์ เพื่องานควบคุมจำนวนรอบอัตโนมัติ เครื่องวัดความยาวเป็นเมตรหรือหลา เครื่องนับจำนวนรอบโดยการนำไปจี้ที่แกนเพลา เครื่องนับจำนวนแบบใช้ไฟฟ้าสั่งให้นับ Electromechanical Pulse Counter KOYO โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller Kubler เอ็นโคดเดอร์ แบบแกนกลวง 8.3720 Hollow Shaft Encoder เอ็นโคดเดอร์ แบบแกนเพลา 8.5802 Shaft Encoder เครื่องนับจำนวนแบบแมคคานิเคิล Electromechanical Counter เครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กทรินิกส์ Counter Electronic เครื่องนับความเร็วรอบ Tachometer เครื่องนับชั่วโมง Hour Counter Hour Meter เครื่องแสดงผลอเนกประสงค์แบบตัวเลข Process Monitor เครื่องนับจำนวน,ความยาว,ความเร็วรอบ,ความถี่ และนับเวลา แบบตัวเลขสีแดง 6 หลัก KYORITSU เครื่องบันทึกอุณหภูมิ , อุณหภูมิ+ความชื้นในอากาศ,แรงดัน+กระแสไฟฟ้า AC Recorder มัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ เอซี AC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ เอซี/ดีซี AC/DC Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดกระแสรั่วไหลได้ Leakage Clamp Meter อุปกรณ์เสริมการใช้งานของแคลมป์มิเตอร์ Clamp Adaptors,Multi-Tran,Energizer ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + แคลมป์วัดกระแส Digital Multimeter with AC/DC Open Clamp มิเตอร์วัดฉนวนไฟฟ้าและทดสอบความต่อเนื่อง Insulation/Continuity Tester มิเตอร์วัดความต้านทานของดิน Earth Tester มิเตอร์วัดแสง Luxmeter Leica DISTO The Original Lser Distancemeter เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ Laser DistanceMeter Milwaukee มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบพกพา Pocket Testers for pH, EC & TDS มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบกันน้ำและเปลี่ยนหัวอิเล็คโทรดได้ มิเตอร์วัดค่า pH, อุณหภูมิ pH/Temperature Meter มิเตอร์ทดสอบค่า pH, EC & TDS แบบพกพา มิเตอร์วัดค่า pH/EC/TDS และอุณหภูมิ Multi-Range pH/EC/TDS and Temperature Meter MITSUBISHI โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ Programmable Logic Controller (PLC) จอแสดงผลแบบใช้การสัมผัสเพื่อควบคุม Touch Screen อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter Multitek เครื่องแปลงค่าทางไฟฟ้า AC เป็นสัญญาณมาตรฐาน 4-20mA Transducer for Voltage,Current,Watt,Frequency Nemicon เอ็นโคดเดอร์ Encoder OEK : Heavy Duty Type OPN : Heavy Duty Type OSS : Small Standard Type OES : Small Industrial Type OEW2 : Advance Small Industrial Type คัปปลิ้งสำหรับเอ็นโคดเดอร์ Coupling OHAUS ชุดสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก (ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน) Mass Sets เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล Electronic Balances เครื่องวิเคราะห์ค่าความชื้น Moisture Analyzer Plus เครื่องวัดอุณหภูมิในห้องเย็น Temperature Indicator เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็น แบบ ON-OFF ON-OFF Regrigerator Controller PRelectronics SIGNALS THE BEST แหล่งจ่ายไฟ Power Supply เครื่องแปลงค่าอุณหภูมิ เป็นสัญญาณมาตรฐาน Transmitter and Controller มิเตอร์แสดงผล เครื่องแปลงสัญญาณแบบไอโซเลท Isolate Transmitter เครื่องควบคุมสัญญาณไฟฟ้า DC,AC Trip Amplifiers เครื่องแปลงสัญญาณและควบคุมความเร็ว Frequency Transmitter and controller PRODIGY เทอร์โมสตัท Thermostat Pro-face HMI Human Machine Interface จอแสดงผลแบบใช้การสัมผัสเพื่อควบคุม Touch Screen PROTIMETER มิเตอร์วัดความชื้นในเนื้อไม้,ผนัง,กำแพง,พื้นคอนกรีต เครื่องวัดความชื้นผลิตผลทางการเกษตร มิเตอร์วัดปริมาณเกลือ Salts Detector RAINBOW Made in Korea เทอร์โมสตัท Thermostat SANWA มัลติมิเตอร์ SCAN โฟโต้สวิตช์ อเมริก้นสไตส์ มาตรฐาน USA Photo Switch SIEMENS เครื่องควบคุมระดับแบบอุลตร้าโซนิกส์/หัววัดระดับแบบอุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Level Measurement เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ Radar Level Measurement เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอิเล็กทรอแมคเนติก Electromagnetic Flow Meter เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Coriolis Mass Flow Meter เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transmitter SIGMA เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ FUZZY+PID FUZZY+PID Temperature Controller เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ แบบ FUZZY+PID รุ่นอัจฉริยะ FUZZY+PID Temperature Controller Excellent เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และสัญญาณไฟฟ้า Temperature Recorder SCR อุปกรณ์ควบคุมฺฮีตเตอร์ SCR Unit TES เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส + เทอร์โมคัปเปิล type k Infrared Thermometer with Thermocouple testo เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Temperature Logger เครื่องวัดและบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟตรง Current / Voltage Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Temperature Logger เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity Logger อุปกรณ์ต่อร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล Accessory for Data Logger Theben นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง/ 7 วัน Time h นาฬิการตั้งเวลาแบบดิจิตอล Digital Time Switch นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง/ 7 วัน แบบดิจิตอล นาฬิกาตั้งเวลา รายวัน/รายสัปดาห์/ปี แบบตัวเลข ติดราง หรือติดฝาผนัง สวิตช์เปิด/ปิดเนื่องจากแสง Twilight Switch เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว Motion Detector เครื่องป้องกันไฟฟ้าดูด นาฬิกาตั้งเวลาควบคุมไฟทางเดินหรือบันได Staircase Lighting Time Switch เครื่องนับจำนวน พีแอลซี Programmable Logic Controller PHARAOTOSHIBA เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter Variable-Frequency Drives TRANSTRONIC โหลดเซลล์สำหรับงานชั่งน้ำหนัก Load Cells TURCK พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะ Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์สำหรับตรวจจับโลหะทนความดันสูง High Pressure Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์ตรวจจับเฉพาะโลหะที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก Non-Ferrous Inductive Proximity Switch พร็อกซิมิตี้สวิตช์ตรวจจับตำแหน่งกระบอกสูบ Magnet-Inductive Proximity Switch อุลตร้าโซนิกส์ Ultrasonic Switch สวิตช์ตรวจจับระดับของเหลวในถังโลหะแบบไม่สัมผัส Non-Invasive Level Detection in Metal Containers ชุดควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซ Flow Control ชุดควบคุมอัตราการไหลแบบ ON/OFF เครื่องควบคุมอัตราการไหลแบบ 4-20 mA เซนเซอร์วัดอัตราการไหลแบบ ON/OFF Flow Sensor In-Line Flow Sensor เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของลม Air Flow Sensor เซนเซอร์ควบคุมอัตราการไหลแบบ ON/OFF สำหรับพื้นที่อันตราย ชุดควบคุม Control Unit ชุดควบคุมแบบอนาลอก Analog Control Unit เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller เซนเซอร์แปลงความดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า Pressure Transducer เครื่องควบคุมความดัน Pressure Controller VOLCAN Made In Italy เทอร์โมสตัท Thermostat VOMATE สวิตช์ลูกลอยพร้อมสายเคเบิ้ล Level Switch, Calbe Floating Ball ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ขนาดกระเป๋า Digital Pocket Size Multimeter เครื่องเช็คคอนเดนเซอร์ และ LCR มิเตอร์ Capacitance/ LCR Meter LCR มิเตอร์แบบดิจิตัล Dual Display LCR Meter ดิจิตัลมัลติมิเตอร์+เช็คคอนเดนเซอร์ Digital Multimeter+ Capacitance Measuring อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Adapter & Accessories ดิจิตอลแคลมป์ สำหรับวัดแระแสไฟสลับรั่วไหล Digital ACA Leakage Tester ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ACA/DCA Digital ACA/DCA Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ Digital Clamp Meter ดิจิตอลแคลมป์กิโลวัตต์มิเตอร์ AC Power Clamp Meter เครื่องวิเคราะห์สัญญาณพลังงานไฟฟ้า Power Analyzer โพร๊บวัดโวลท์สูง 25kV DC High Voltage Probe 25kV DC มิเตอร์วัดโวลท์สูงแบบอนาล็อกและดิจิตอล High Voltage Probe Meter มิเตอร์ติดแผงแบบดิจิตอล Digital Panel Meter วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Watt Meter เครื่องนับความถี่ 175MHz Universal Counter 175 MH มิลลิโอห์มมิเตอร์ MilliOhm Meter เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบอนาล็อก Analog Insulation Tester เครื่องตรวจสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester เครื่องทดสอบฉนวนระบบดิจิตัล Digital Insulation Tester ESCORT เครื่องนับความถี่ 175MHz Universal Counter 175 MH เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า Sweep funchtion Generator เครื่องกำเนิดสัญญาณและเครื่องนับความถี่ Function Generator with Counter IMARI ดิจิตัลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ Dual Display Bench DMM KYORITSU ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัดกระแสสลับ KEW Snap Digital AC Power Clamp Meter เครื่องตรวจสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องทดสอบฉนวน Insulation Tester เครื่องวัดความต้านทานของดิน Earth Resistance Testerลูป เครื่องตรวจสอบความต้านทาน Prodec Line Earth Loop Tester เครื่องตรวจสอบคสาต้านทานลูป Line Earth Loop Tester เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester เครื่องตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหล Digital RCCB(ELCB) Tester Richtmass ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter เครื่องบันทึกข้อมูล Data Logger SANGI ELECTRIC มิเตอร์ติดแผงสวิทช์บอร์ด Panel Meter Volt-Ammeter มิเตอร์ติดแผง โวลท์-แอมป์มิเตอร์ มิเตอร์สาธิตสำหรับการเรียนการสอน Teaching Meter Volt-Ampere มิเตอร์วัดไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง Portable Standard Meters มิเตอร์วัดโวลท์-แอมป์ และ วัตต์ Portable Volt-Ampere-Watt Meter มิเตอร์วัดไฟฟ้า A,V,W,Cos Meters เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ Automotive Battery Tester เครื่องวัดลำดับเฟสไฟฟ้า 3 เฟส 3 Phase Rotation Tester SEW มิเตอร์ติดแผงสวิทช์บอร์ด Panel Meter Volt-Ammeter Panel Meter Watt-Cos-Hz SUNX เครื่องควบคุมค่าทางไฟฟ้าระบบดิจิตอล Digital Panel Controller UNION มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก Analog Multimeter ดิจิตัลมัลติมิเตอร์ Digital Multimeter สายวัดสำหรับมัลติมิเตอร์ Multimeter Test Leads แคลมป์มิเตอร์วัดไฟ AC หน้าปัดแบบโรตารี่ ดิจิตอลแคลมป์มิตอร์+มัลติมิเตอร์ Digital Clamp-On + Multimeter เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ Battery Tester เครื่องทดสอบฉนวน Withstanding/Insulation Tester เครื่องตรวจสอบการทำงานของไฟ 3 เฟส Voltage Monitor เครื่องปรับโวลท์ Contact Voltage Slide Regulator kyotto kyoto Infrared Lamp NIR Lamp Bullamp Hana sensys ENDA Micro computer Temperature controller TAIE Golink J&D Shihlin Digicon Reach Maxthermo Gitta Schomalox Honeywell TouchWin xinje Thinget adtek axe
ขนาด75x34,5x85มม (กxสxน)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Digital multi meter

Flexible AC Current Clamp

AFLEX 3000 Flexible AC Current Probe

AFLEX-3001/3002 Flexible AC Current Clamp

AFLEX-3003/3005 Flexible AC Current Clamp

AFLEX-6300 Graphic Power Quality Analyzer

็้


Harmonic Clamp Meter

Prova 19/21/23 Leakage and Harmonics Tester

Prova 6603/6605 Power and Harmonics Tester


Multimeter

Prova 805 Precision Multimeter(Mobile Bench-top)DMM

Prova 902/905 Precision Multimeter(Mobile Bench-top)DMM

TES-2360 LCR Multimeter

TES-2620 TRMS Multimeter
TES-2700 Auto Ranging Multimeter

TES-2712 LCR Multimeter thaimeter
TES-2730 Digital Multimeter

TES-2732 Data Logger Multimeter


Anemometer
AVM-01/03 Thermo Anemometer automore
AVM-05/07 Flow Anemometer
AVM-301/303/305 Anemometer

Battery Tester

TES-32 Battery Impedance Tester acim

Calibrator

PROVA-100 4-20mA Loop Calibrator
PROVA-123 Multifunction Calibrator
PROVA-125 Temperature Calibrator

TES-1356 Sound Level Calibrator thaimeter

Capacitance Meter

TES-1500 Capacitance Meter

CO 2 Analyzer

TES-1370 CO 2 Meter (RH+TEMP) automore

DC/AC Current Clamp Meter

CM-01 DC/AC Clamp Meter

CM-02/04 Clamp Meter/Automotive Clamp

CM-05 AC / DC Current Probe

CM-07 TRMS AC / DC Clamp Meter

PROVA-11 AC / DC mA True RMS Clamp Meter
Prova-1200 DC/AC Clamp Meter thaimeter

PROVA-15 AC / DC mA Current Probe

PROVA-2000/2003 AC / DC Clamp Meter

TES-3010/3012 Prof. Clamp Meter

TES-3040 AC 1000A Clamp Meter

TES-3050 AC /DC 1000A Clamp Meter

TES-3070 AC Clamp Meter automore

TES-3074 AC 1000A Clamp Meter

TES-3082 True RMS Clamp Meter

TES-3091R AC Clamp Meter

TES-3092 AC / DC 700A Clamp Meter


Eart/Ground Tester

Prova 5601/5637 Clamp-on Ground Resistance Tester

TES-1605 Digital Earth Tester thaimeter

TES-1700 Eart Resistance Tester

EMF Tester
TES-1390/1391/1392 EMF Tester(Single axis)
TES-1393/1394 EMF Tester (Three axis)
TSE-92 Electro Smog Meter

Humidity / Temperature Meter

TES-1360A Humidity / Temperature Meter

TES-1361 Datalogging Humidity / Temperature Meter automore

TES-1362 Printing Humidity / Temperature Meter

TES-1364/1365 Datalogging Humidity Temperature Meter

TES-1366 Humidity Temperature Meter


Insulation Tester

TES-1600 Insulation Teste

TES-1601 Auto-Ranging Insulation Tester acim

TES-1604 Datalogging Insulation Tester

TES-3660 Autoranging Insulation Tester


Lan Cable Tester

TES-45 Lan Cable Tester

TES-46 Lan Cable Tester

Leakage Current Tester

CM-03 Leakage Current Tester


Light Meter

TES-1330A/1332A/1334A Light Meter

TES-1335 Digital Light Meter automore

TES-1336A Datalogging Light Meter
TES-1337 Light Meter

TES-1339 Light Meter Pro

Loop / PSC Tester

TES-1800 Loop / PSC Tester

PH Tester

TES-1380 PH / ORP / Temperature METER thaimeter


Power Supply

PROVA-8000 Programmable Power Supply

Prove8500 Electric Energy-Saving Tester

TES-6210/6220 Digtial Power Supply


Power Analyzer

TES-3600 3 phase Power Analyzer

Prova 6200 Graphic Power Quality Analyzer

Porva 6830+6801/6830+6802/6830+6803 Power and Harmomics Analyzer

WM-01/02 Power Analyzer acim

Power Clamp Meter

PROVA-6600 3Phase Power Clamp

PROVA-6601 3Phase Power Clamp

TES-3063/3064 Power AC/DC Clamp Meter acim

TES-3079K 3Phase Power Clamp


Printer

PROVA-300XP Portable Thermal Printer


RCD Tester

TES-1900 Digital RCD Tester


Solar Power Meter

TES-1333/1333R Solar Power Meter


Sound Level Meter

TES-1350A Sound Level Meter
TES-1351 Sound Level Meter acim

TES-52 Sound Level Meter
TES-1352A Programmable Sound Level Meter
TES-1353 Integrating Sound Level Meter thaimeter

TES-1354/1355 Noise Dose Meter
TES-1357 Sound Level Meter

TES-1358 Sound Analyzer acim

TES-1359 Sound Level Meter


Tachometer

RM-1000 Optical Tachometer

RM-1500/1501 Digital Tachometer automore


Temperature Datalogger
Prova 69 Temperature Looger


Thermometer

TES-1300/1302/1303 Thermometer

TES-1304 K.J.E.T Printing Thermometer
TES-1306 K/J Dual Channels Thermometer

TES-1307 Data Logger Thermometer

TES-1311/1312A Thermometer

TES-1313/1314 K.J.T.E.R.S.N. Thermometer

TES-1315/1316 K.J.T.E.R.S.N. Data-Logger Thermometer

TES-1317/1318 Platinum RTD Thermometer

TES-1319 Type K Thermometer thaimeter

TES-1326S/1327/1327K Infrared Thermometer

Watt Clamp Meter

Prova 2009 AC/DC TRMS WATT Clamp

Prova 400 AC/DC RMS WATT Clamp Meter

TES-3095T AC(KW)Clamp Meter

TES-3096T DC/AC (KW)Clamp Meter automore

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Digital multi meter

Flexible AC Current Clamp

AFLEX 3000 Flexible AC Current Probe

AFLEX-3001/3002 Flexible AC Current Clamp

AFLEX-3003/3005 Flexible AC Current Clamp

AFLEX-6300 Graphic Power Quality Analyzer

็้


Harmonic Clamp Meter

Prova 19/21/23 Leakage and Harmonics Tester

Prova 6603/6605 Power and Harmonics Tester


Multimeter

Prova 805 Precision Multimeter(Mobile Bench-top)DMM

Prova 902/905 Precision Multimeter(Mobile Bench-top)DMM

TES-2360 LCR Multimeter

TES-2620 TRMS Multimeter
TES-2700 Auto Ranging Multimeter

TES-2712 LCR Multimeter thaimeter
TES-2730 Digital Multimeter

TES-2732 Data Logger Multimeter


Anemometer
AVM-01/03 Thermo Anemometer automore
AVM-05/07 Flow Anemometer
AVM-301/303/305 Anemometer

Battery Tester

TES-32 Battery Impedance Tester acim

Calibrator

PROVA-100 4-20mA Loop Calibrator
PROVA-123 Multifunction Calibrator
PROVA-125 Temperature Calibrator

TES-1356 Sound Level Calibrator thaimeter

Capacitance Meter

TES-1500 Capacitance Meter

CO 2 Analyzer

TES-1370 CO 2 Meter (RH+TEMP) automore

DC/AC Current Clamp Meter

CM-01 DC/AC Clamp Meter

CM-02/04 Clamp Meter/Automotive Clamp

CM-05 AC / DC Current Probe

CM-07 TRMS AC / DC Clamp Meter

PROVA-11 AC / DC mA True RMS Clamp Meter
Prova-1200 DC/AC Clamp Meter thaimeter

PROVA-15 AC / DC mA Current Probe

PROVA-2000/2003 AC / DC Clamp Meter

TES-3010/3012 Prof. Clamp Meter

TES-3040 AC 1000A Clamp Meter

TES-3050 AC /DC 1000A Clamp Meter

TES-3070 AC Clamp Meter automore

TES-3074 AC 1000A Clamp Meter

TES-3082 True RMS Clamp Meter

TES-3091R AC Clamp Meter

TES-3092 AC / DC 700A Clamp Meter


Eart/Ground Tester

Prova 5601/5637 Clamp-on Ground Resistance Tester

TES-1605 Digital Earth Tester thaimeter

TES-1700 Eart Resistance Tester

EMF Tester
TES-1390/1391/1392 EMF Tester(Single axis)
TES-1393/1394 EMF Tester (Three axis)
TSE-92 Electro Smog Meter

Humidity / Temperature Meter

TES-1360A Humidity / Temperature Meter

TES-1361 Datalogging Humidity / Temperature Meter automore

TES-1362 Printing Humidity / Temperature Meter

TES-1364/1365 Datalogging Humidity Temperature Meter

TES-1366 Humidity Temperature Meter


Insulation Tester

TES-1600 Insulation Teste

TES-1601 Auto-Ranging Insulation Tester acim

TES-1604 Datalogging Insulation Tester

TES-3660 Autoranging Insulation Tester


Lan Cable Tester

TES-45 Lan Cable Tester

TES-46 Lan Cable Tester

Leakage Current Tester

CM-03 Leakage Current Tester


Light Meter

TES-1330A/1332A/1334A Light Meter

TES-1335 Digital Light Meter automore

TES-1336A Datalogging Light Meter
TES-1337 Light Meter

TES-1339 Light Meter Pro

Loop / PSC Tester

TES-1800 Loop / PSC Tester

PH Tester

TES-1380 PH / ORP / Temperature METER thaimeter


Power Supply

PROVA-8000 Programmable Power Supply

Prove8500 Electric Energy-Saving Tester

TES-6210/6220 Digtial Power Supply


Power Analyzer

TES-3600 3 phase Power Analyzer

Prova 6200 Graphic Power Quality Analyzer

Porva 6830+6801/6830+6802/6830+6803 Power and Harmomics Analyzer

WM-01/02 Power Analyzer acim

Power Clamp Meter

PROVA-6600 3Phase Power Clamp

PROVA-6601 3Phase Power Clamp

TES-3063/3064 Power AC/DC Clamp Meter acim

TES-3079K 3Phase Power Clamp


Printer

PROVA-300XP Portable Thermal Printer


RCD Tester

TES-1900 Digital RCD Tester


Solar Power Meter

TES-1333/1333R Solar Power Meter


Sound Level Meter

TES-1350A Sound Level Meter
TES-1351 Sound Level Meter acim

TES-52 Sound Level Meter
TES-1352A Programmable Sound Level Meter
TES-1353 Integrating Sound Level Meter thaimeter

TES-1354/1355 Noise Dose Meter
TES-1357 Sound Level Meter

TES-1358 Sound Analyzer acim

TES-1359 Sound Level Meter


Tachometer

RM-1000 Optical Tachometer

RM-1500/1501 Digital Tachometer automore


Temperature Datalogger
Prova 69 Temperature Looger


Thermometer

TES-1300/1302/1303 Thermometer

TES-1304 K.J.E.T Printing Thermometer
TES-1306 K/J Dual Channels Thermometer

TES-1307 Data Logger Thermometer

TES-1311/1312A Thermometer

TES-1313/1314 K.J.T.E.R.S.N. Thermometer

TES-1315/1316 K.J.T.E.R.S.N. Data-Logger Thermometer

TES-1317/1318 Platinum RTD Thermometer

TES-1319 Type K Thermometer thaimeter

TES-1326S/1327/1327K Infrared Thermometer

Watt Clamp Meter

Prova 2009 AC/DC TRMS WATT Clamp

Prova 400 AC/DC RMS WATT Clamp Meter

TES-3095T AC(KW)Clamp Meter

TES-3096T DC/AC (KW)Clamp Meter automore

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

loadcell,weight scale
LOAD CELL สำหรับวัดน้ำหนักของวัตถุมีให้เลือกทั้งกดและแบบดึง ย่านวัดมีให้เลือกตั้งแต่100ถึง20000kg ความเที่ยงตรง0.2% วัสดุที่ใช้ทำเป็นสแตนเลสทั้งหมดระดับการป้องกันIP67สามาป้องกันน้ำและฝุ่น ละอองต่างๆได้ สัญญาณเอาต์พุตมีทั้งแบบ2mv/vและ3mv/v
PRESSURE TRANSMITTER สำหรับวัดความดันของอากาศ ย่านวัดมีใฆ้เลือกตั้งแต่2ถึง500barโดยแบบHigh Pressure สามาวัดได้สูงถึง5,000ิbar
และแบบ High Temperature ทนอุณหภูมิได้สูงถึง400องศา สัญญาณเอาต์พุตมีให้เลือกเป็น4-20mA0-5V,0-10V
LINEAR SCALE สำหรับวัดระยะทางหรือตำแหน่งของวัตถุย่านวัตมีให้เลือกตั้งแต่50ถึง9000mm สามารถติดตั้งใช้งานโดยใช้เกลียวขนาดM6ภายในประกอบด้าย
ค่าความต้านทานชึ่งแปรเปลี่ยนตามระยะทางโดยไม่จำเป็นต้อใช้แรงดันไฟเลี้ยงสัญญาณเอาต์พุต0-5Kโอห์ม

LOAD CELL สำหรับวัดน้ำหนักของวัตถุมีใหเลือกทั้งแบบกด-ดึงย่านวัดมีให้เลือกตั้งแต่ 100ถึง20000kgความเที่ยงตรง0.2%วัสดุที่ใช้ทำเป็นสแตนเลสทั้งหมด
ระดับการป้องกันIP67สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นละอองต่างๆได้สัญญาณเอาพุตท์มีทั้งแบบ2mv/vและ3mv/v
PRESSURE TRANSMITTER สำหรับวัดความดันของอากาศย่านวัดมีให้เลือกตั้งแต่2ถึง500barโดยแบบHigh pressuer สามารถวัดได้สูงถึง5,000bar
และแบบHigh Temperature ทนอุณหภูมิได้สูงถึง400องศาสัญญาณเอาพุตท์มีให้เลือกเป็น4-20mA,0-5V,0-10V
LINEAR SCALE สำหรับวัดระยะทางหรือตำแหน่งของวัตถุย่านวัดมีให้เลือกตั้งแต่50ถึง500mm สามารถติดตั้งใช้งานโดยใช้เกลียวขนาดM6ภายในประกอบด้วยค่าความต้านทาาน
ซึ่งแปรเปลี่ยนตามระยะทางโดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟเลี้ยงสัญญาณเอาท์พุตท์0-5กิโลโอม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Pressure ONEhalf20 Melt Pressure and Pressure Transmitter
Melt Pressure Transmitter
เซน เซอร์วัดแรงดันสำหรับของเหลวที่อุณหภูมิสูง400องศา ย่านวัด0-1500psiถึง0-15000psi สามาวัดอุณหภูมิของเหลวได้ระบุตอนสั่งชื้อมีเอาพุตมีเอาพุตทั้งแบบ 4-20mA0-10V303mv/v automore
มีรูปร่างหลายแบบเพื่อเหมาะกับการติดตั้ง

ONE half20
อุปกรณ์วัดแรงดันของเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องจักรต่างๆทนอุณหภูมิสูงถึง400องศามีทั้ง0-350barและอื่นๆมีเอาพุตท์4-20mV2mV/V303V/V
Melt Pressureเป็นอุปกรณ์วัดแรงดันที่อุณหภูมิสูงถึง400องศาเหมาะกับการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก

Trafag Pressure
อุปกรณ์ วัดแรงดันราคาถูกขนาดเล็กกระทัดรัดมีขนาด1,2,4,6,10,16,20,50,10,250,barเอา พุตท์4-20mA,0-10vใช้กับน้ำ น้ำมันน้ำยาเครื่องปรับอากาศมีConnector thaimeter

Pressure Transmitter
เซ็นเซอร์วัดความดันสำหรับของ เหลว น้ำมันย่านวัด0-1bar ถึง 0-250bar ราคาถูกขนาดเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายมีconnector สำหรับต่อสายมีเอาต์ทั้งแบบ4-20mASupply24Vdc acim

Model:Unibar E ทรานสมิตเตอร์ความดัน (Pressure Transmitter)
ย่านการใช้งาน 1,2,4,6,10,20บาร์
ให้เอาพุต 4~20mA DC
ความเที่ยงตรง +-0.25% FSO
ทนอุณหภูมิสูงสุด 80 ํC
เหมาะสำหรับวัดระดับ ปริมาณ น้ำหนัก ความดันของเหลวทั่วไป และน้ำมันไวไฟทุกชนิด

Transmitter
คือ อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟ้ฟ้า ความถี่ อุญหภูมิ กำลังไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันมาตรฐานโดยที่อินพุตและเอาต์พุ ตมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง
(Linear)และแยกออกจากกันอย่างอิสระ(Isolation)

Pressure Transmitter
สำหรับวัดความดันของอากาศ
ย่านวัดมีให้เลือกตั้งแต่0-40bar
อุณหภูมิการใช้งาน-25-85 ํC
สัญญาณเอาท์พุต4-20mA
ใช้เกลียวMale:DIN 43650A
มีขนาดเล็กใช้งานง่าย

PM 205xSeries เซนเซอร์ตรวจวัดความดันสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร pressure
ใช้กับงานวัดระดับได้ทั้งในถังเปิดและถังปิดส่านที่สัมผัสกับตัวกลางเรียบสนิทจึงไม่เกิดการพอกเกราะเซนเซอร์ทำจากเแตนเลส316
และเซรามิกทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูง
ย่านการวัด 0~250mbar(PM2058)และ0~1000mbar(PM2057)
เอาพุท์อนาล็อก4~20mA (ปรับตั้งได้)
ใช้ไฟ 14~30V DC

PK 6500 Series เซนเซอร์ควบคุมความดันแบบอัจฉริยะ pressure
ใช้ ควบคุมความดันในระบบไฮดรอลิค นิวเมติกส์ ไนโตรเจน ฟรีออน และควบคุมความดันของแก็ซที่มีความดันสูงถึง400barตั้งค่างายโดยปรับที่ตัว เซนเซอร์ได้เลย
ย่านการวัด รุ่น PK6524 0~10 bar รุ่น PK6522 0~100bar รุ่น PK6520 11~400bar
อุณหภูมิใช้งาน -25~+80 ํC acim
ใช้ไฟ 9.2~32V DC
เอาพุท PNP 1xNO 1xNC

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Conveter/Transmitter

PF-PBP เครื่องแปลงสัญญาณRTDเป็นDC
เลือกย่านอินพุทจากเซนเซอร์ RTD 0~50 ํCถึง-200~+800 ํC/เอาพุท0~0.5Vถึง0~10V DC 0~1mAถึง4~20mAได้โดยการตั้ง DIP Switchภายในเครื่อง
การต่อแบบ3สายชดเชยความต้านทานของสายโดยอัตโมัติและแบบ2สายสามารถคร่องขั้วสายแทนที่ขั้ว3และ4
ภาคอินพุทเอาพุทแยกจากกัน (ISOLATION)ทดสอบที่1.6kV DC

PP-TBP เครื่องแปลงสัญญาณอุณภูมิจากTCเป็นDC
เลือกอินพุทจากเซนเซอร์TC 0~50 ํC ถึง0~1600 ํC/เอาพุท0.5~10V DC ถึง 1mA~20mA DC ได้ โดยการตั้ง DIP Swicth ภายในเครื่อง
การสอบเทียบของ Internal Cold Junction <_+-0.5 ํC _< อุ่นเครื่องภายใน10นาที
สามารถแปลงอินพุตของเซนเซอร์แบบไม่เป็นเชิงเส้นให้เป็นเอาพุท DC แบบเชิงเส้นได้
ภาคอินพุต/เอาพุทแยกจากกัน (ISOLATION)ทดสอบที่ 1.6kV DC

PA เครื่องแปลงสัญญาณ ACเป็นDC
การวัดและแปลงค่า: มาตรฐาน DIN-IEC 688
ความทนทานทางไดอิเล็กทริก: มาตรฐาน DIN-IEC 688 2kV AC 50/60Hz/1นาที
ทดสอบอิมพลัสซ์: มาตรฐาน ANSI C37,90a/1974,IEEE 587/1983,IEC255-4(1.2-50MS)
ทดสอบการรบกวนทางไฟฟ้า(คลื่นวงแหวน): IEC 255-4 (2.5kV-0.25ms/1MHz)(SURGE TEST)(RING WAVE)

PF-DBP เครื่องแปลงสัญญาณ DCเป็นDC
สามารถโปรแกรมค่าอินพุทโดยตั้งที่ DIP SWITCH ภายในเครื่องตั้งแต่10mV~200V DC และ 200MA~50mA DC
สามารถตั้งค่าสัญญาณเอาพุทมาตรฐานได้มาดกว่า20รูปแบบ ตั้งแต่0.5V~10V และ1mA~20mA โดยตั้งที่ DIP SWICTH ภายในเครื่อง
ภาคอินพุท/เอาพุทแยกจากกัน (ISOLATION)ทดสอบที่ 1.6kV DC

PF-MRBP เครื่องแปลงสัญญาณDCเป็นDC
เลือกโปรแกรมค่าอินพุทแบบไม่เป็นเชิงเส้นได้ โดยตั้งที่ DIP SWITCH ภายในเครื่องตั้งแต่10mV~10V DC และ1mA~ 50mA DC
เลือก โปรแกรมเอาพุทแบบไม่เป็นเชิงเส้นได้ โดยเลือกโปรแกรมค่าโดยตั้งค่าที่ DIP SWITCH ซึ่งครอบครุมสัญญาณมาตรฐานได้มากกว่า20รูปแบบตั้งแต่0.5V~10Vและ1mV~20mV
ความเที่ยงตรง-+0.2%ของค่าเต็มสเกล
วงจรอินพุท/เอาพุตแยกจากกัน (ISOLATION)ทดสอบที่1.6kV DC

PF-LBP เครื่องแปลงสํญญาณ LOAD CELL เป็น DC
ผู้ ใช้งานสามารถเลือกการใช้งานได้ โดยการตั้งที่ DIP SWITCH ภายในเครื่องตั้งแต่ 3mV~90mV DC และตั้งค่าเอาพุทได้มากกว่า20รูปแบบ ได้ตั้งแต่ 0.5V~10V DC ,1mV~20mADC
เลือกแหล่งจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์ภายนอก (Exclting Volage) โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 5~15V DC
ความเที่ยงตรงสูงถึง 0.1% FS
ภาคอินพุทเอาพุทแยกออกจากกัน (ISOLATION) ทดสอบที่ 1.6kV DC

PF-MF เครื่องแปลงสัญญาณ Hzเป็น DC
ความเที่ยงตรงสูง0.03%ของค่าเต็มสเกล
ย่านอิพุทใช้งาน 0.01Hz~80kHz
การแปลงสัญญาณดิจิตอลขนาด 15bit ไปเป็นระดับสัญญาณอนาล็อกเลือกได้ทั้งแบบโวล์และกระแส
สามาปรับตำแหน่งทศนิยมได้
เวลาในการสุ่มวัดอินพุทปรับได้ตั้งแต่10.1~99.9 วินาที
ปรับค่าเฉลี่ยในการแสดงผลอินพุทได้ตั้งแต่1~99ครั้ง
จแสดงผลแบบ LED สีแดง ขนาดตัวเลข8มม.(0.31)ใช่งานง่าย

# Current Transmitter (0)
# Current Loop Transmitter (0)
# DC to Frequency ( D to F ) Transmitter (0)
# DC Transmitter (0)
# Frequency to Frequency ( F to F ) Transmitter (0)
# Frequency to DC ( F to D ) Transmitter (0)
# Flow transmitter (0)
# Humidity & Temperature Transmitter (2)
# Math Function Transmitter (0)
# Potentiometer Transmitter (0)
# Pressure Transmitter (0)
# Straingage Loadcell Transmitter (0)
# Temperature transmitter (0)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Temperature and Humidity Transmitter
Humidity and Temperature Transmitter
Humidity and Temperature Transmitter
อุปกรณ์ วัดความชื้นและอุณหภูมิแบบขนาดเล็กติดตั้งแบบผังหนังหรือเพดานผายในห้องโดย มีทั้งแบบวัดความชื้นอย่างเดียวและวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในตัวเดียวกัน
ส่วน เอาต์พุตมีแบบ2สาย4-20mAและ3/4สาย0-1v,0-5v,0-1v หรือ0-1mAโดยตั้งได้รุ่นมาตรฐานมีความเที่ยงตรง+-2%และรุ่นราคาถูกมีความ เที่ยงตรง+-3%
ส่วนอุปกรเพิ่มเติมจะมีฟิลเตอร์ครอบที่หัวสำหรับป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษผงต่างๆ

HUMIDITY AND TEMPERATURE SENSORS
รุ่น740/741 เป็นอุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิได้ในตัวเดียวกันสามารถทนอุณหภูมิได้สูง สุดถึง150องศา(270 ํF)เหมาะสำหรับเตาอบไม้ ยาสูบ อาหาร และอื่นๆเป็นต้น
แท่ง วัดทำจากสแตนเลสมีขนาดความยาว2ขนาดคือ300mm และ 500mm มีสัญญารเอาพุตท์แบบ2สาย4-20mAและแบบ3/4สาย0-1V,0-5V,0-10V,0-20mA c]t4-20mA
รุ่น733/734เป็นอุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียวกัน ขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับติดตั้งใช้งานแบบ wall-mount ภายในห้องซึ่งมีอุณหภูมิไม่เกิน100องศา ํมี2รุ่นคือรุ่นมาตรฐานความเที่ยงตรง_+2%RHและรุ่นราคาถูกความเที่ยงตรง +-3%RHสัญญาณเอาพุตท์แบบ2สาย4-20mAและ3/4mAสาย
0-1V,0-5V,0-10V,0-20mAและ4-20mAเหมาะสำหรับโรงฟักไข่ โรงเลี้ยงไก่ เป็นต้น

็็Humidity And Temparature Transmitter
เป็น อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณภูมิในตัวเดียวกันมีหลายแบบตามลักษณะการใช้งานเตา อบห้องเย็นหรือการใช้งานทั่วไปรุ่น740/741สามาทนอุณภูมิได้ถึง150องศามีแกน 300mm500mm
มีเอาพุตท์4-20mA0-10V 0-1V 0-5V 0-20mAรุ่น733/734ใช้วัดอุณภูมิความชื้นภายในห้องขนาดเล็กกระทัดรัดความ เที่ยงตรง+2%RHมีเอาพุตท์4-20mA0-20mA0-10mA0-1V0-5V

HUMIDITY/HUMIDITY&TEMPERATURE SENSOR
เป็น อุปกรณ์วัดค่าความชื้นสัมพันธ์ของอากาศมีหน่ายวัดเป็น%RHซึ่งมีย่านวัด ตั้งแต่0-100%RH มีความเที่ยงตรงสูงสามารถติดตั้งในที่ๆมีฝุ่นละอองมากๆได้หากใช้ร่วมกัน อุปกรณ์เสริม
เอาท์พุตออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อก4-2mA
นอกจากจะมีคุณสมบัติเหมือนกับรุ่น HM-002 แล้วอุปกรณ์รุ่นนี้ยังสามารถวัดอุณหภมิได้อีกด้วยโดยมีย่านวัดตั้งแต่0-100 ํC

T-126TH Series เซนเซอร์ส่งสัญญาณค่าอุณหภูมิ-ความชื้น
ย่านการวัดอุณหภูมิ-20~+80 ํC
ย่านการวัดความชื้น0~100%RH
สัญญษณที่ส่งออกมาถูกแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อก4~20mA สำหรับส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุมหรืออุปกรณ์แสดงผลเช่นเรื่องวัดหรือเครื่องบันทึก
สามารถเปรียบเทียบได้2จุด(ZeroและSpan) ณ สถานที่ติดตั้งใช้งาน
แบบติดผนัง (T-126TH-W)
แบบเจาะรูฝังโพร๊บ(T-126TH-D)
แบบโพร๊บวัดแยกต่าวหาก(T-126TH-S)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Current Transformer(CT) รุ่น TP-SERIES แยกส่วนได้
สามารถติดตั้งCT.ได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดสายไฟฟ้าหรือบาร์ใดๆของวงจร
ผลการตอบสนองเป็นอย่างLinear
มาตราฐานรับรองIEC 185UL94VDE0414
สามารถทนกระช่วงสั้นๆ20เท่า
มี100/5Aถึง5000/5A
ช่องร้อยสายไฟ้กว้าง20มม.ถึง80มม.
วัสดุทนแรงดันสูงสุด600VAC

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Encoder ขนาดเพลา8mm.และขนาดตัว50mm.เพลทหน้าทำด้วยสแตนเลสแข็งแรงทนทานมีจำนวน Plusให้เลือกตั้งแต่20-5000P/Rป้องกันการสั่นสะเทือนใช้กับไฟ้เลี้ยงDCได้ ตั้งแต่4075vถึง30v

NEMICON Encoder
มีขนาดแกน6และ8mmชนิดIncrementalมีสัญญาณA,BและZมีสัญญาณให้เลือกตั้งแต่20-5000P/Rทนอุณภูมิสูง70องศาราคาถูติดตั้งง่าย
เอ็คโคเดอร์มีให้เลือกหลายแบบ20-5000P/R

NEMICON ENCODER
เอ็น โคดเดอร์ขนาด38mmและขนาดแกนเพลา6mmและ8mmชนิด incremental มีสัญญาณA,BและZมีให้เลือกตั้งแต่100-3,600P/Rใช้ไฟ้DCระดับการป้องกันIP50
ทนอุรหภูมิได้สูงถึง70 ํc มีความเที่ยงตรงสูงติดตั้งง่ายใช้งานได้สะดวกราคาถูก

efector 400 ENCODERS
เอ็นโค้ดเดอร์ครวจจับระยะ หรือมุมองศามีความเที่ยงตรงสูงสามารถส่งสัยญาณพัลส์สำหรับตรวจสอบความเร็วของเฟืองหดรอบช้า
INCREMENTAL ENCODERS เป็นแบบที่มีสัญญาณพัลส์ออกมาตรงรอบแน่นอนส่วน ABSOLUTE ENCODERS สามารถส่งค่า FIX CODE สำหรับทุกตำแหน่งของมุม
ซึ่งให้ความปลดอภัยสูง มี ขนาด 36.5มม. 81.4มม.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Terminal Block ขั้วต่อไฟ้ฟ้ากับสายไฟตั้งแต่ขนาด 0.5 ถึง 70mm ทำจากพลาสติกประเภทโพลีมาย6.6(RAL101)ชั้นKC 60/IEC 112-1971ชึ่งเป็นวัสดุชนิดพิเศษทนความร้อนและไม่ติดไฟ
ผ่านการรับรองและ ตรวจสอบตามมาตรฐาน UL 94-VO โดยถูกทดสอบการใช้งานด้วยอุณหภูมิ-30 ํCและ+110ํCตามพิกัดแรงดัน750Vวัสดุที่ใชทำตัวนำทำจากทองแดง สังกะส ีอัลลอยด ์รวมเข้าด้วยกันและเคลือบด้วย นิกเกิลป้องกันสนิมและยังมีTerminal พิเศษเช่นFUSE Terminal Ground
Terminal end section และอื่นๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

AECO inductive Capacity Mangnetic Switch
สวิตช์ตรวจจับโลหะ และอโลหะ มีแบบทรงกระบอก M4,5,6.5,8,12,18,30 และแบบสี่เหลี่ยม 8x8,10x16,12x40,17x17,25x50,40x40,80x80mm.เอาต์พุตมีแบบDC2สายDC3/4สาย
AC NAMUR
รุ่น Si Series เป็น inductive Proximity Switch สำหรับตรวจจับโลหะ
รุ่น Sc Series เป็น Capacitive Proximity Switch สำหรับตรวจจับโลหะ และอโลหะ
รุ่น SMC-SMP Series เป็น Magnetic Sensor ใช้สำหรับตรวจจับแม่เหล็ก (Reed Switch)
รุ่น SCM-HT เป็น Capacitive Proximity for Hight Temperature สำหรับตรวจจับโลหะและอโลหะที่อุณหภูมิสูงถึง 250องศา เช่นน้ำมัน น้ำร้อน หรือชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูง

AECO PROXIMITY SWITCH
สวิตช์ตรวจจับแบบไม่ต้องสัมผัส สำหรับตรวจจับวัสดุต่างๆเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้ามาในระยะตรวจจับสวิตช์จะทำงานทันทีโดยมี2แบบคือ
แบบ INDUCTIVE สำหรับตรวจจับวัสดุที่เป็นโลหะ อโลหะ และของเหลวลลักษณะตัวเป็นทรงกระบอกขนาด8,12,18และ30mm
มีทั้งแบบฝัง(หัวเรียบ)และแบบไม่ฝัง(หัวโผล่)ส่วนเอาพุตท์มีแบบ4สายชนิดNPNหรือPNP(NO+NC)แรงดันไฟเลี้ยง10-30VDC
และแบบ2สายONหรือNCแรงดันไฟ้เลี้ยง20-250VDCมีปุ่มรับความไวและLEDแสดงสภาวะการทำงาน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

TOHO TTM-002/TTM-004/TTM-005/TTM-006/TTM-007/TTM009 SERIES
รับอินพุตแบบ Multi Thermocuples และ PT100หรือ4-20mA,0-5VDC,1-5DC
ไฟเลี้ยง100-240VAC
แสดงผลแบบLED4หลักสีแดงสีค่าSVสีเขียวแสดงค่าPV
มีอะลามรีเลย์และสามาเปลี่ยนอะลามที่2เป็นOutputที่2ได้
สามารถควบคุมแบบPIRD.ON/OFFและติดตั้งAuto-Tuning ไ้ด้
สามารถตั้งการควบคุมเป็นHEAT-COOLได้
มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการใช้งาน
มีเอาพุตท์ให้เลือกแบบรีเลย์หรืออะนาล็อกมี Communication RS-485(otion)
TOHO TTM-002/TTM-004/TTM-005/TTM-006/TTM-007/TTM009 SERIES

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

SMART TEMPERATURE CONTROLLER
รับอินพุตแบบMulti-input(ThermocoupleและPT100)
มีอะลามรีเลย์ที่สามารถตั้งเป็นเอาพุตท์COOLได้
แสดงผลแบบLED3หลักจำนวน2แถว(PVและSV)
ขนาดกระทัดรัดเพียง48x42x100mm
มีoptionพิเศษสำหรับเซ็๕อีตเตอร์ขาด
สามารถตั้งการควบคุมเป็นHEAT-COOLได้
มีเอาพุตท์ให้เลือกแบบรีเลย์หรือSSR DRIVE

PROCESS CONTROLLER 800 1600 และ 1800
รับอินพุตท์แบบMulti-input (Thermocouple,PT100และสัญญาณอะนาล็อก)
แสดงผลแบบLEDสีแดง4หลักจำนวน2แถว(PVและSV)
มีให้เลือก3ขนาด48x48,48x96และ96x96mm.
มีoptionพิเศษมากมาย
สามารถตั้งการควบคุมเป็HEAT_COOLได้
มีเอาพุตท์มากกถึง6เอาพุตท์ทั้งแบบรีเลย์SSRและอะนาล็อก
รุ่น800V1600Vสำหรับควบคุมวาลว์และ800P1600Pสำหรับคอนโทรลเป็นสเตป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

THYRISTOR POWER REGULATOR ขนาด กระแส 30 - 150 A Input = 0-5,1-5,2-10,0-10 VDC,0-20,4-20 mA = 1P 200-480 VAC = 3P 60-480 VAC+
-ปรับค่าสูงสุด (Max) และไบอัส (Bias) ได้อย่างอิสระ
-ปรับ Max และ SFS ได้ที่แผงทางด้านหน้า ง่ายในการปรับตั้ง
-แสดงสภาวะการทำงานที่ชัดเจนด้วยหลอด LED ซึ่งติดอยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง
-ทุกรุ่นมีแหล่งจ่ายไฟ ( AC1,AC2) ที่ถูกควบคุมอย่างอิสระ
-ปรับ เวลาจ่ายเอาพุทให้ถึงเอาพุทที่ตั้งไว้ Buffering output adjustment ( SFS VR ) ได้ตั้งแต่ 1-22 วินาที (เฉพาะรุ่นที่เป็น phase angle control เท่านั้น)
-ฝาครอบมีการชีลด์ทั้งด้านบนและด้านล่าง ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและมีความทันสมัย รวมทั้งทำให้ต่อสายได้ง่าย
-ฝาครอบเครื่องแบบเปิดพับ ทำให้เปลี่ยนฟิวส์ได้ง่าย
-ใช้สัญญาณควบคุมได้หลากหลาย 4-20mA, 1-5Vdc, 2-10Vdc, 0-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc, dry contact
-ใน กรณีที่เครื่องเกิดความร้อนเกิน หรือ ฟิวส์ขาด จะไม่มีการจ่ายเอาพุททันที เมื่อมีการจ่ายไฟอีกครั้ง ระบบจะหน่วงเวลาในการจ่ายไฟเอาพุท เพื่อป้องกันฟิวส์ขาด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics CT/CTS/CTY SERIES ตัวนับจำนวน/จับเวลาชนิดปุ่มกด

ลักษณะเด่น

ใช่งานเป็นตัวนับจำนวนจับเวลา

การนับรวมสูงสุดด้วยความเร็ว 10 kcps

มีฟังก์การตั้งค่าการนับจำนวน

มีฟังก์ชั่นนับจำนวนรวมของเอาท์พุท

สามารถเลือกแรงดันอินพุทใช้งานแบบPNPหรือNPNได้

มีฟังก์ชั่นการล็อกปุ่มกด

สามารถตั้งค่าเวลาเปิดปิดแยกอิสระในโหมดการแสดงแบบกระพริบ(Fliker mode)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics FXY/FXS/FX/FXH/FXL SREIES ตัวนับจำนวนตั้งเวลาแบบดิจิตอลS W

ลักษณะเด่น

เพิ่มสมรรถนะความเร็วในการนับ

เพิ่มสมรรถนะของแหล่งจ่ายไฟ 100-240VAC และ 12-24VAC DC

เพิ่มโหมดการนับขึ้นลง

สามารถเลือกแรงดันอินพุทใช้งานแบบPNPหรือNPNได้(ยกเว้นรุ่น FXY)

สามาเลือกจุดทศนิยมได้

สามารถเลือกใช้งานเป็นตัวนับจำนวนจับเวลาได้

การตั้งย่านเวลามีให้เลือกหลายย่าน

มีฟังก์ชั่นสำรองข้อมูลนาน10ปี(ไม่ต้อองใช้ไฟเลียงในการสำรองข้อมูล)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics TZN SERIES ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบ Dual PID

ลักษณะเด่น
มีฟังก์ชั่นการควบคุมแบบ Dual PID
การทำ Auto tuning สามารถทำได้ 2 สเต็ป
มีฟังก์ชั่นในการใช้งานอินพุทได้หลากหลาย (เลือกได้ทั้งอุณหภูมิแรงดันกระแส)
มีฟังก์ชั่นใช้งานหลายชนิด LBA SBA อลามเอาท์พุท 7 ชนิด อลามพิเศษ 4 ชนิด และ
อนาล็อกเอาท์พุท 4-20mA DCตามค่า Pv
มีฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบRS 485 (PV,SV)
สามารถเลือกจุดทศนิยมได้
ได้รับมาตรฐาน IP65 ป้องกันน้ำสำหรับหน้าจอในรุ่น (TZN4M TZN4S)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics TC3YF SERIES ตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับทำความเย็น

ลักษณะเด่น

การควบคุมแบบ ON OFF

รายละเอียดของอินพุทแบบทั่วไป NTC (เทอร์มิเตอร์)แบบสั่งพิเศษRTD(Pt100)

ย่านการแสดงผลNTC sensor -40.0~99. ํC(40-212 ํF) RTD sensor -99.99~99.9 C (-148~212 F)ํํ

เลือกหน่วยอุณหภูมิได้( C- ํF)ํ

รายละเอียดของเอาท์พุท เอาท์พุทคอมเพรสเซอร์ Defrost พัดลม Evaporation

มีฟังก์ชั่น Auto Manual defrost

มีฟังก์ชั่นตรวจสอบความถูกต้องของอินพุท

มีฟังก์ชั่นป้องกันคอมเพรสเซอร์ขัดข้อง

มีฟังก์ชั่นการหน่วงเวลาได้หลากหลาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics L8N SERIES ตัวนับจำนวน,จับเวลา,วัดความเร็วรอบขนาดเล็กแสดงผลด้วยLCD 8 หลัก

ลักษณะเด่น

ขนาดเล็ก (DIN : กว้าง48xสูง24มม.)

แบตเตอรรี่ภายในชนิดติเลี่ยม

ชนิดสัญญาณอินพุท

อินพุทไม่มีแรงดัน:ใช้หน้าการสัมผัสให้แกระแสไหลเพียง 5 mAก็สามาทำงานได้แล้ว

อินพุทแรงดันUniversal:H:24-240VAC/6-240VDC

L:0-2.4VAC/0-2.4VDC

(ชนิดอินพุทแรงดัน Universalจะไม่มีในรุ่นLR8N)

ชนิดเทอร์มินอลแบบสกรู

แสดงผลด้วยLCD 7ส่วน

ไมโครโปรเซสเซอร์ติดตั้งภายใน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics M4NS/M4YS SERIES ดิจิตอลสเกลลิ่งมิเตอร์

ลักษณะเด่น

ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

วัดสัญญาณอินพุท:4-20mA DC

ย่านการแสดงผล:-1999~9999

มีฟังก์ชั่น Scaling

สามารถตั้้งทศนิยมได้

มีฟังก์ชั่นตรวจสอบอินพุท Hi/Low

มีฟังก็ชั่นแสดงค่าสูงสุด

มีฟังก์ชั่นการหน่วงเวลาการแสดงค่าสูงสุด

สามาเลือกรอบเวลาการแสดงผล(0.5,1,2,4,5วินาที)

มีฟังก์ชั่นการแสดงผลผิดพลาด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics MT4Y/MT4W SERIES มิเตอร์แสดงผลเป็นดิจิตอลหลายฟังก์ชั่น

ลักษณะเด่น

มีฟังก์ชั่นใช้งานอินพุทหลายประเภท

มีฟังก์ชั่นปรับตำแหน่งศูนย์

มีฟังก์ชั่นการใช้ความถี่

ตอบสนองความเร็วถึง 0.2 มิลลิวินาที

มีฟังก์ชั่น Scaling Hi/Low

มีฟังก์ชั่นหน่วงเวลาการแสดงผล ฟังก์ชั่นเตือนค่าสูงสุดและต่ำสุด

มีฟังก์ชั่นแก้ไขการผิดพลาด ฟังก์ชั่นเลือกทศนิยม

เอาท์พุทหลากหลาย เอาท์พุทการสื่อสารRS485 เอาท์พุทอนุกรม เอาท์พุทBCD เอาท์พุทคอเลคเตอร์เปิดNPN/PNP

เอาท์พุทรีเลย์ เอาท์พุทแสดค่า PV แบบ 4-20mA

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics THD-R,THD-D,THD-W SERIES ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ/ความชื้น

ลักษณะเด่น

รายละเอียดอินพุท:อุณหภูมิ/ความชื้น(มีตัวตรวจจับอยู่ภายใน)

ย่านการแสดงผล THD:0~50 ํc,0~99.9%RH

THD-D,THD-W : 0~60 c , 0~99.9%RHํ

รายละเอียดเอาท์พุท:4~20mA DC, 1-5 VDC,

เอาท์พุทการสื่อสารRS485

แหล่งจ่ายไฟ:12-24VDC

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics BJ SERIES ตัวตรวจวัดแสงที่มีขนาดเล็กอยู่ภายใน

ลักษณะเด่น

มีการป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ป้องกันน้ำตามมาตรฐานIP67ด้วยการซีลยาง

ขนาดกะทัดรัด:กว้าง20xสูง32xยาว10.6มม.

ตรวจจับได้ระยะไกลมีตัวส่ง-รับ(Through Beam),แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน(Polarization retroreflective)

แบบสะท้อนกับวัตถุที่ตรวจจับ(Diffuse reflective type)

มีโหมดการทำงานให้เลือกเป็นแบบLight ON /DarkON

มีVRปรับความเร็วของการตรวจจับ(ทุกรุ่น)

มีการป้องกันการลัดวงจรของเอาท์พุทและป้องกันการกลัยขั้ว

มีฟังก์ชั้นป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน(รุ่นส่งสะท้อนกับแผ่นสะท้อนและสะท้อนกับวัตถุ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics PR/PSN SERIES ตัวตรวจวัดแบบพร็อกซิมิตี้ชนิดทรงกลม/สี่เหลี่ยม

ลักษณะเด่น

เพิ่มวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน

มีทั้งชนิดDC 2 สาย,3 สาย และAC 2สาย

อายุการใช้งานนานและถูกต้องสูง

มีฟังก์ชั่นป้องกันการสลับขั้วและป้องกันการกระแสเกิน(กระแสตรง)

มีฟังก์ชั่นป้องกันการกระชากของไฟฟ้า

มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลายในการนำมาแทน ไมโครสวิตช์ ลิมิตสวิทช์ และอื่นๆ

มีการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำที่ระดับ IP67

ราคาประหยัด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics BW/BWP SERIES ตัวตรวจวัดพื้นที่/ตัวตรวจวัดพื้นที่ชนิดบาง

ลักษณะเด่น

รุ่นBW

มีระยะการตรวจวัดได้ไกลถึง 7 เมตร

มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้งานถึง22ประเภทระหว่างแสกนลำแสง20/40มม.จำนวนแสกนลำแสง4~48จุด

มีฟังชั่นป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน ฟังก์ชั่นหยุดการแพร่ ฟังก์ชั่น Self-diagnosis

มีการป้องกันทางฝุ่นละอองและน้ำที่ระดับIP65

รุ่นBWP

มีระยะการตรวจจับได้ไกลถึง5เมตร

มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้งานถึง4ประเภทระยะระหว่างแกนลำแสง:20มม. จำนวนแกนลำแสง8,12,16,20

มีฟังก์ชั่นการหยุดแพร่(ตัวส่ง)ฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน

ฟังชั่นแสดงJop กระพริบ ฟังก์ชั่นเลือกLight ON/Dark ON

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics BWPK SERIES Picking Sensor

ลักษณะเด่น

มีขนาดบางมากเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด

สามาเลือกระยะการตรวจจับได้(0.1~3เมตร,0.05~1เมตร)

เวลาตอบสนองรวดเร็ว(ภายใน3มิลิวินาที)

มีฟังชั่นป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน(ความถี่A/B)

มีฟังก์ชั่นเลือกLight ON/Dark ON

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics BR/BRP SERIES ตัวครวจจับโดยแสงรุ่นทรงกระบอกขนาด18มม.

ลักษณะเด่น

มีระยะตรวจจับได้ไกลึง20เมตร[รุ่นBR20M-DDT]

มีระยะตรวจจับที่ไกลในรุ่นสะท้อนกับวัตถุ[BR(P)400-DDT]

มีลำแสงที่แคบในรุ่นสะท้อนกับวัตถุ[BR(P)200-DDTN]

มีฟังชั่นการปรับความเร็วในการตรวจวัดภายนอก(รุ่นสะท้อนกับวัตถุ)

ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็ว:เร็วกว่า1มิลิวินาที(รุ่นสะท้อนกับวัตถุ)

มีการป้องกันทางฝุ่นละอองและน้ำที่ระดับIP66

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics ADS-A/ADS-S SERIES ตัวควบคุมประตูอัตโนมัติ

ลักษณะเด่น

ADS-AF/ADS-AE

มีระยะตรวจจับที่ไกล2~2.7เมตร

สามารถเลือกเวลาในการหยุดได้(2,7,15วินาที)

มีฟังก์ั่นประเปลี่ยน4ระดับสำหรับการตรวจจับพื้นที่ด้านหน้า

มีฟังก์ชั่นการตรวจจับพื้นที่ด้านขวา/ซ้าย

แหล่งจ่ายไฟ:100-240VACและVDC(ADS-AF)12-24VACและVDC(ADS-AE)

ADS-SE

มีระยะการตรวจจับที่ไกล0~10เมตร

มีฟังก์ชั่นตั้งความเร็วตรวจจับอัตโนมัติด้วยการกดเปิดการใช้งาน

มีฟังก์ชั่น self-diagnosis

มีโครงสร้างต่อการใช้งานง่ายของตัวตรวจจับและตัวควบคุม

แหล่งจ่ายไฟ:12-24VACและVDC

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics BUP SERIES ตัวตรวจจับโดยแสงรุ่นทรง U ก้ามปู

ลักษณะเด่น

ลดข้อผิดพลาดของฟังก์ชั่นโดยมีการป้องกันแสงภายนอกรบกวน(แสงอาทิตย์:110ลักซ์,แสงของหลอดใส้:5000ลักซ์)

มีโครงสร้างเป็นพลาสติก

มีฟังชั่นป้องกันการรบกวนซึ่งกัน(สามารถหลายพื้นที่ได้)

ความเร็วในการตอบสนองความเร็วในการตอบสนอง:ต่ำกว่า1มิลลิวินาที

มีปุ่มหมุนปรับค่า Sensitivity ตัวเครื่อง : รุ่นBUP-30S,BUS-50S

มีฟั้งชันเลือกโหมด Light ON/Dark ON

มีแสงแหล่งจ่ายไฟด้วยLED สีเขียวแลการแสดงการทำงานด้วย LED สีแดง

มีวงจรการป้องกันการกลับขั้วและป้องกันกระแสเกิน

BUP-30/30S IP65 (มาตรฐานIEC),BUP-50/50S IP66 Z(มาตรฐานIEC)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics GD-620-20H2,GD-420-20H2 สายตรวจวัดแบบเส้นใยแก้วนำแสงแบบทนความร้อน

ลักษณะเด่น

อุณหภูมิแวดล้อม:-40~250 cํ

ชนิดสาย:แก้ว

Protect glass fiber as 3.8 SUS

ความยาวสาย2เมตร

สามาดัดโค้งงอสายได้50R

ขนาดองวัตถุที่สามารถตรวจจับได้ต้องเกิน0.03

ขนาดหัววัดM4x0.7(GD-420-20H2),M6x0.75(GD-620-20H2)

ขนาดสาย:2.0(0.05x1000)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics BF4G SERIES ตัวตรวจจับแบบเส้นแก้วใยนำแสงแบบ LED สีเขียว

ลักษณะเด่น

เหมาะสำหรับการตรวจจับตำแหน่งของวัตถุที่มีสีแดงหรือสีเหลือง

ตัวแสดงผล stable เป็น LED สีเขียว

ความเร็วในการตอบสนอง:ต่ำกว่า0.5มิลลิวินาที

มีฟังก์ชั่น Selt-diagnosis,ฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวน

ฟังก์ชั่นSynchronous input ภายนอก

สามารถตั้งความไวในการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ(ในรุ่นปุ่มกด)

โหมดเลือก Light ON / Dark ON อัตโนมัตติ

การควบคุมเอาท์พุทเอาท์พุทแบบคอลเล็คเตอร์เปิดชนิด NPN(BF4G- )

เอาท์พุทแบบคอลเล็กเตอร์เปิดชนิดPNP(BF4G-)

ฟังชั่นการตั้งเวลาภายใน:ตั้งเวลาหน่วงคงที่ประมาณ 40 มิลลิวินาที (รุ่นBF4G,BF4G-R)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics BF4G SERIES ตัวตรวจจับแบบเส้นแก้วใยนำแสงแบบ LED สีเขียว

ลักษณะเด่น

เหมาะสำหรับการตรวจจับตำแหน่งของวัตถุที่มีสีแดงหรือสีเหลือง

ตัวแสดงผล stable เป็น LED สีเขียว

ความเร็วในการตอบสนอง:ต่ำกว่า0.5มิลลิวินาที

มีฟังก์ชั่น Selt-diagnosis,ฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวน

ฟังก์ชั่นSynchronous input ภายนอก

สามารถตั้งความไวในการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ(ในรุ่นปุ่มกด)

โหมดเลือก Light ON / Dark ON อัตโนมัตติ

การควบคุมเอาท์พุทเอาท์พุทแบบคอลเล็คเตอร์เปิดชนิด NPN(BF4G- )

เอาท์พุทแบบคอลเล็กเตอร์เปิดชนิดPNP(BF4G-)

ฟังชั่นการตั้งเวลาภายใน:ตั้งเวลาหน่วงคงที่ประมาณ 40 มิลลิวินาที (รุ่นBF4G,BF4G-R)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics FT-420-10 สายตัวตรวจวัดแบบเส้นใยแก้วนำแสงชนิด Flex หุ้ม (Flex resistance)

ลักษณะเด่น

สามารถดัโค้งงอสายได้:4R

ชนิดสายพลาสติก

Free cut type

ความยาวสาย2เมตร

ขนาดของวัตถุที่สามารถตรวจจับได้มากกว่า1มิลลิเมตร

อุณหภูมิแวดล้อม : -40~+70 ํC

ขนาดหัววัด:M4x0.7

ขนาดสาย 1.3 (0.265x16)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Autonics E40S,E40H,E80H,E100H,ENA SERIES Incremental encoder for high pulse

ลักษณะเด่น

สามารถใช้งานได้กับงานที่มีความละเอียดสูง

-E40S,E40H:5000P/R

- E50S,ENA:6000,8000P/R

-E80H:10000P/R

แหล่งจ่ายไฟ:5VDC,12-24VDC

ติดตั้งง่ายกับพื้นที่จำกัด(รุ่น E40S,E40H)

เหมาะกับงานตรวจจับงานมุม ตำแหน่ง จำนวนรอบ ความเร็ว และระยะ(รุ่นE50S)

ติดตั้งบนเพลาของมดเตอร์หรือเตรื่องจักได้(รุ่นE80H)

สำหรับลิฟท์โดยเฉพาะ(รุ่นE100H)

สามารถติดตั้งบนโครงได้(รุ่นENA)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สายแพ FPC cable H for ohkura toho shinko sigma brainchild